chevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upquotesearch
Berkesi András
Kardos György

Kopjások

390 perc

1962. május 02. 21:30

Magyar Rádió

Array

Folytatásos rádiójáték. 13 részes.

Írta: Berkesi András és Kardos György

Rendezte: Gál István

Szereplők: Korondy alezredes – Ladányi Ferenc; Rajnay Zsolt – Kálmán György; Perlaky Mária – Berek Kati; Kada főhadnagy – Szabó Gyula; Gerendás Miklós – Gáti György; Rajnay Ákos – Ungvári László; Titusz – Greguss Zoltán; Magda – Váradi Hédi; Annamária – Bánki Zsuzsa; Perédy – Inke László; Gyarmathy – Szatmári István; Főhadnagy – Láng József; Pap – Pusztai Péter; Kapossy százados – Gálcsiki János; Főtörzsőrmester – Kalocsai Ferenc; Ügyeletes tiszt – Zsudi József; Háray – Basilides Zoltán; Borbíró – Horkai János; Kegyelmes úr – Ajtay Andor; Krisztics apát – Tompa Sándor; Sztankó doktor – Inke László; Dumbics – Raksányi Gellért; Jovicza – Veszeley Mária; Vukics – Tarsoly Elemér; Kázméry – Inke László; Kocsmáros – Barsi Béla; Szász Veronika – Kállai Ilona; Szász Péter – Bitskey Tibor; Kihallgató tiszt – Lontai István; Mitykó – Soós Lajos; Porpáczy – Vándor József; Nyomozó – Bay Gyula; Jutka – Csomai Irén; Mr. Pipe – Várkonyi Zoltán; Walter – Horváth Jenő; Von Mehring – Kamarás Gyula; Elnök – Márki Géza; Sulyok – Gábor Miklós; Nemestabóky – Egri István; Nyomdászok – Hindi Sándor és Bagó László.

Bemutató: XIII/1. rész: 1962. 05. 02. 21:30-22:00, XIII/2. rész: 05. 08. 20:25-20:55, XIII/3. rész: 05. 16. 21:15-21:45, XIII/4. rész: 05. 22. 21:05-21:35, XIII/5. rész: 05. 31. 19:25-19:55, XIII/6. rész: 06. 05. 21:05-21:35, XIII/7. rész: 06. 12. 20:30-21:00, XIII/8. rész: 06. 19. 21:00-21:30, XIII/9. rész: 06. 27. 21:05-21:35, XIII/10. rész: 07. 02. 20:25-20:55, XIII/11. rész: 07. 11. 21:30-22:00, XIII/12. rész: 07. 16. 21:30-22:00, XIII/13. rész: 07. 25. 21:05-21:35, Kossuth.

Az egyes részek tartalma (1962)

I

„A nagy sikert aratott, izgalmas, érdekes regény dramatizálása hangzik el mától kezdve hetenként, 13 folytatásban. A folytatásos rádiójáték bemutatja a Kopjások elnevezésű földalatti fasiszta szervezet történetét. Ez a szervezet a Horthy-korszak ideje alatt alakult, célja spiclik beépítése a baloldali mozgalmakba. A szervezet részt vállalt az 1956-os ellenforradalom előkészítésében is. A történet hőse Rajnay — horthysta — ezredes, kémfőnök, az ő alakja köré csoportosítja a rádiójáték az izgalmds cselekmény jellegzetes alakjait.

II.
Rajnay Ákos Svájcban élő fiához írott memoárjában őszintén feltárja bűnös életútjának kanyargóit, politikai és katonai pályafutásának indulását, érdekházasságának okát.
Majd a Tanácsköztársaság bukása után elkövetett embertelen cselekedetére derül fény Perédy őrnagy kivégzése kapcsán, kinek özvegyen maradt feleségét is hálójába keríti. Közeli barátságba kerül a Fekete Generálissal, Titusz atyával, aki Rajnay Ákos erkölcsi és politikai magatartását befolyásolni igyekszik.

III

Rajnayt megdöbbenti Titusz tájékozottsága a Perédy-ügyben. Nem akar teljes mértékben Titusz eszköze lenni. Ezért megtiltja szerelmének, Anna-Máriának, hogy a Fekete Generálisnál gyónjon a jövőben, és biztosítékul megnyeri őt is a mozgalom számára. Anna-Mária Hastings angol „kapitány” csábítója lesz; akinek követségi szobájából fontos okmányok és értékes kincsek kerülnek titkos úton a Kopjások karmai közé.

IV

A mai adás tartalma: Rajnay és Titusz a felvidéki területeket is igyekszik a Kopjások hálózatába bevonni. A titkos szervezet észak-magyarországi kiépítését és gazdasági finanszírozását a fiatal dzsentri, Kadapossy századosra bízzák. Rajnay az ellenőrzés során rájön, hogy a százados a fegyverszállításra szánt összeget szerelmi kalandjainak fedezésére fordította. Rajnay tudomására jut, hogy Kadapossy Magda asszonyra (Rajnay feleségére) pazarolta el a mozgalom pénzének jelentős hányadát. Kadapossy kihallgatás közben öngyilkos lesz, Rajnay felelősségre vonja feleségét. A kényes ügyből csak a hivatalból beavatott híradós törzsőrmester meggay;lnlgoua’tásával tud egy időre kilábalni.

V

A Nyugat-Németországból hazatért Perlaky Mária értékes adatok birtokába juttatjka nyomozószerveinket. Többek közt fény derül arra, hogy a Kopjások az 1956-os ellenforradalom idején hogyan bővítették ki szervezetüket, szervezték újjá diverziós csoportjaikat. Perlaky Mária vallomása nyomán Korondy alezredesék kézrekerítik az álnéven rejtezkedő diverzáns Rajnay Zsoltot; aki a kihallgatás során végsőkig tagad, és csupán a szembesítés után tesz beismerő vallomást.

VI

Rajnay Ákos új megbízatást kap Titusztól: a horvát usztasákat össze kell kapcsolnia a Kopjásokkal. Az ügy érdekében Jugoszláviába kell utaznia. Titusz készíti elő Rajnayt a szerzetes-rendben, és az mint egyházi ember utazik Zágrábba. Az usztasák kulcsembere, Dembics őrnagy kezdetben ellenszegül, de Rajnay tettre kész adatok birtokában kényszeríteni tudja a Kopjások utasításainak maradéktalan végrehajtására.

VII

Miután Rajnay Ákos hazatért Jugoszláviából, új feladatot kap a Kopjások vezetőitől. Adminisztratív igazgatója lett az óbudai Hochtmann-gyárnak, azzal a különleges megbízatással, hogy hírszerző hálózatot építsen ki a munkások körében. Rajnay egy Mitykó nevű provokátort készít fel a besúgó szerepére, aki felderíti az üzem kommunistáit. A dolgozók körében igen népszerű Szász Péter gyári munkás beszervezésével szeretné Rajnay az illegális pártsejt felső kapcsolatait kideríteni. Célja elérésée érdekében embertelen módszerekhez folyamodik annak elérésében.

VIII

Rajnay Ákos emberbaráti szeretetet színlelve ismét alkalmazza hivatalában Szász Veronikát, akit megtéveszt az „igazgató” nagylelkűsége, s elfogadja szerelmi közeledését. Szász Péter röplapok terjesztése közben Rajnay karmai közé kerül. Szász Péter színlelve vállalja pártbeli felső kapcsolatainak: Kocsmárosnak a felderítését. Kocsmáros és Szász inkább a halált választja, de nem lesz áruló.

IX

A 2. világháború utolsó esztendejében Rajnay Ákos külföldi szolgálatba kerül: Bernben katonai attasé lesz. Ismét találkozik egykori szerelmével, Annamáriával. Felismeri, hogy a szövetséges hatalmak elvesztették a háborút. Az angolszászok felé orientálódik, és felveszi a kapcsolatot az angol titkos ügynökséggel. Így lesz a Kopjások egyik vezéralakjából a nyugati kémszervezetek ügynöke.

X

Budapest felé közelednek a felszabadító szovjet csapatok. Az egyedül maradt Szász Veronika hű társra talál Sulyok Gábor személyében, aki bevonja őt az ellenállási mozgalomba. Veronika eszmél, és szakít a Svájcból hazaérkező Rajnay Akossal, aki bosszúból lefüleli Sulyok Gábor tevékenységét. Végső elkeseredésében félrevezeti Szász Veronikát és kompromittálja, majd a bezáruló budapesti ostromgyűrűből kicsúszik és nyugatra menekül.

XI

Szász Veronika a stockholmi békekongresszuson vesz részt, amikor a magyar emigrációs titkosszolgálat vezetője, Rajnay Ákos felkeresi őt szállodai szobájában és arra kényszeríti, hogy a magyarországi illegális szervezkedésbe bekapcsolódjék. Sulyok Gáborné színleg vállalja a megbizatást és idehaza kémelhárító szerveinkkel karöltve hamis adatokat juttat Nyugatra. Rajnayék felismerik a a desinformáció tényét. Rajnay Zsolt parancsot kap az „áruló” meggyilkolására. Orvul megtámadja  és megöli Sulyok Gábornét, majd Perlaky Máriával átszökik az osztrák határon.

XIII

Korondi alezredesék szembesítik Rajnay Zsoltot Perlaky Máriával, Szász Veronika meggyilkolásának színhelyén. Rajnay Zsolt beismerő vallomást tesz. Kémelhárító szerveink felgöngyölítik a Kopjások magyarországi ügynökeit. Perlaky Mária kegyelmet kap a magyar kormánytól.

Státusz Sorozat
Rádiós műfaji besorolás Adaptáció
Hangfelvételt készítő rádió/műhely neve Magyar Rádió
Bemutató dátuma 1962. május 02. 21:30
Játékidő 390 perc
Eredeti korhatári besorolás Nincs
Szemléletmód, alműfaj, tematika Szocialista
Bemutató médium Kossuth
Forrásmű típusa Regény
Kapcsolódó rádiójátékok
Filter by
radioplay Post Page
Sort by

Mesebeli királyfi

Rádiójáték egy felvonásban, Irta Thurzó Gábor. Rendező Fábry Zoltán,SZEMÉLYEK :Papuska – Mihályi Ernő

0

Halhatatlan akta

Rádiójáték egy felvonásbanIrta Balla SándorRendező: Apáti ImreSZEMÉLYEK :Börcsök Mátvás, pipagyárosj

0

Hovatovább magyarok

Epizódcím: Herman Ottó és a fehér gólya 2 – Herman Ottó és a fehér gólya A produkció létrejöttét a

0

Az élet álom (1936)

Calderon: Az élet álom (rádiójáték részlet) (rendező: Németh Antal; szereplők: Abonyi Géza, Gál Gyula, Lukács M

0

Vélemény, hozzászólás?

hu_HUHUN