Munkácsi Magdolna

Eötvös Loránd

1955. április 06.

Adaptáció

Megközelítés:
Sci-fi |

Magyar Rádió
Magyar Rádió Gyermekrádió

Rádiójáték

Írta: Munkácsy Magdolna

Rendező: Képesi József

A Gyermekrádió műsora

A szereposztásból: Eötvös József – Ajtay Andor, Eötvös Józsefné – Makay Margit, Eötvös Loránd – Darvas Iván, Horváth Gizella – Gordon Zsuzsa, Jedlik Ányos – Kovács Károly, Dezső – Sinkovits Imre, Ákos – Verebes Károly, Jenő – Pataky Jenő, Kálmán – Turgonyi Pál, Asszonyság – Orsolya Erzsi, Kocsis – Vidó János, Hans – Horváth Tivadar, Pálfy Iván dékán – Horváth Jenő, Ádám bácsi, pedellus – Harkányi Ödön

Haladó nagyjaink sorában a legnagyobbak között tiszteljük Eötvös Lorándot, a híres magyar fizikust és pedagógust. 1848-ban született. Jogásznak készül, de hamarosan a természettudományos pályára lép. Tanulmányait Heidelbergben folytatja. Itt fejlődik ki tudományos munkásságának jellegzetessége: a pontos kísérleti megfigyelés, a mérések nagyrabecsülése, az elmélet és a gyakorlat állandó összekapcsolása. Doktori vizsgájának letétele után hazajön. Alig 23 éves, amikor egyetemi tanárrá nevezik ki. Eötvös nevét nagyjelentőségű felfedezése, az úgynevezett Eötvös-féle törvény, és találmánya, az Eötvös-féle gravitációs inga tette híressé. 1919. április 9-én meghalt. A magyar proletárdiktatúra, mint a Tanácsköztársaság első nagy halottját temette el. „Ő sokkal több volt a tudósnál… Ő nagy ember volt.”

1955. április 6., szerda, 15:20-16:00

Kossuth Rádió

Rádiós műfaji besorolás Adaptáció
Hangfelvételt készítő rádió/műhely neve Magyar Rádió
Magyar Rádió Gyermekrádió
Bemutató dátuma 1955. április 06.
Szemléletmód, alműfaj, tematika Sci-fi
Forrásmű típusa Non-fiction

Vélemény, hozzászólás?