Vágtat a vörös lovas

A Rádiójáték wikiből

A Dolgozók Kulturszövetsége műsora

VÁGTAT A VÖRÖS LOVAS

A Szovjetunió harminc esztendeje versben és zenében.

Összeállította és a kísérőszöveget írta: Zrinszky László.

A verseket és a színdarabrészletet fordította: Radó György.

Rendező: Kertész László.

A műsor keretében előadásra kerül egy részlet Jacobson: Élet a citadellában című színművéből.

Személyek: Miilas tanár – Fenyő Emil, Miilasné – Rajna Mária, Ralf, Miilas tanár fia – Tamás József, Kuslap őrnagy – Joó László, Sander szerkesztő – Ruttkai Ottó, Väriheinné – Földes Éva

Rövid tartalom: Észtországot felszabadították a szovjet lovasok. Igy Miilas tanár távol tartja magát a külső eseményekről, a politikai változásoktól. Házában tilos ezekről beszélni. De rá kell jönnie, hogy ez a magatartás téves, családján belül történik az a katasztrófa, amely végleg meggyőzi az elszigetelődés káros és reménytelen voltáról.

1948. január 24. 17.30 -,BUDAPEST I 30 perc