Meghalt a rádió szlovák feltalálója

A Rádiójáték wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hargitai (vitalap | szerkesztései) 2009. szeptember 24., 17:20-kor történt szerkesztése után volt.

Meghalt a rádió szlovák feltalálója. Newyorkból érkezett jelentés szerint Wilkes Barréban tegnap elhunyt Murgas József római katolikus plébános, a dróttalan távíró egyik feltalálója és Marconi munkatársa, 85 éves korában. Murgas József egészen fiatal pap korában vándorolt ki Amerikába, ahol papi funkciója mellett fizikai tanulmányokat is folytatott, majd a wilkesbarrei fizikai intézet vezetője lett. Murgas már a 900-as évek elején foglalkozott a levegő villamos hullámainak techniki felhasználásával. Amikor Marconi első kísérletei sikert mutattak, Murgas aki akkor már három szabadalommal rendelkezett, érintkezésbe lépett Marconival és a kettőjük közötti munának köszönhető a dróttalan táviratozás tökéletesítése és technikai használhatósága. A politikai életben Murgas intranzingens szlovák magatartást tanusított és javarészt neki köszönhető, hogy az amerikai közvélemény szimpátiája már a háború előtt a szlovákok felé fordult. Az "United Pres" jelentése, amely Murgas halálának hírét a világsajtóval közli, külön kiemeli a Szlovenszkóból elszármazott katolikus pap nagy érdemeit a rádiótechnika fejlesztése körül.

A híres Philips építőszekrény, melyről a címlap belső oldala ad bővebb felvilágosítást, kapható RÁDIÓ-LITTMANNÁL, Kosice, Fő ucca 79. Telefon 408.

Szerkesztésért és kiadásért felelős Schiffer Imre.

Nyomatott a "Grafika" könyvnyomdában Kosice Hlavná ul. 60.

AUTÓLÁMPÁK, SZÉNKEFÉK égők és az összes villamos szerelési anyagok BLŐDY-NÉL Kosice Fő ucca 61. Telefon 997.


Rádió Ujság Május 26