Hangjátékok nyomtatásban

A Rádiójáték wikiből

A hires állatok paradicsoma 1. /Gépelt kézirat/ 12 ffi, 2 nő Színházi Intézet Q 4732

A sötét torony. 25 hangjáték. Válogatta és a jegyzeteket irta: Gábor Viktor. Bp. Európa Könyvkiadó 1969. 630 P• Szinházi Intézet 23.637 Rádió 42.479-80, 52.200

Álmok szirtjén. Hangjátékok. szerk. Deák Ferenc, Ivan Horovic, Simon-Bosán Magda. Novi Sad, Forum Köpyvkiadó 1969. 496 p. Szinházi Intézet 25.102 Rádió 52.359, 52.394

Andersch, Alfred: James Dean halála /Der Tod des James Dean/ Rádiómontázs. Ford. Albert Gábor, Orbán Ottó, Bp. 1964. = Láthatatlan szinpad p. 35-62. 8 ffi, 1 nő

Andersch, Alired: Karambol. Hangjáték Forditotta: Kócsvay Margit Nagyvilág, 1963/3. 7 ffi, 2 nő

Antic, Miroslav: A tét: Európa. Hangjáték Forditotta: Ács Károly = Álmok szirtjén. Hangjátékok Novi Sad, Forum Könyvkiadó, 1969, 15 ffi, 2 nő, stat.

Anton, Eduardo: Lány az erkélyen. Hangjáték, Forditotta: Méthé Klára =A sötét torony. Bp. Európa Könyvkiadó, 1969, p. 163-193 4 ffi, 5 .nő

Arden, John: Zsákos ember terhe avagy a Muswell Hill-i rögtönzés. /The Bagman/ Hangjáték. Ford. Bartos Tibor =John Arden: Drámák. Bp.,. Európa 1979. P• 423-463 Szinházi Intezet Rj 29. 597, 30.421

Askenazy, Ludvik: Az ön számlájára ment. Hangjáték. Ford, Hosszú Ferenc =A sötét torony. Bp. Európa Könyvkiadó 1969. p. 137-161 3 ffi, 5 nő

Asztalos Miklós: A fejedelem városa. - Hunyad vára. - Márciusi tüzek, Három hangjáték. Bp. Attila ny. 1942, 160 p, Színjátékok - hangjátékok, J. Színházi Intézet 23.520

Aveline, Clahde: Prometheus keselyüje. /L• argle de Prométhée./ Rádiójáték. Ford. Hársing Lajos Bp. 1964. /Gépelt kézirat/ A híres állatok paradicsoma 2. 8 ifi, 3 nő Szinházi Intézet Q 4998

Aveline, Claude: Jónás bálnája. /La baleine de Jo-nas/ Rádiójáték, Ford. Hársing Lajos Bp. K.ny.n. 1963. 22 p.

Aveline, Claudio: Andąoklész oroszlánja, Rádiójáték Forditotta: Hársing Lajos. Egy felvonás. =A híres állatok paradicsoma, Rádiójáték-sorozat, 3. rész. /Gépelt kézirat/ Szinházi Intézet Q 5501

Bachmann, Ingeborgz: Manhattan jó istene /Der gute Gott von Manhattan/ Hangjáték. Ford. Hajnal Gábor = Nagyvilág 1974./9. 13 ffi, 3 nő, 2 gyerek, stat.

Bányai János: Álmok szirtjén. Vásár. Az óra. Novi Sad, Forum Könyvkiadó 1969. 33 p. Színházi Intézet 25.102

Bárány Tamás: Rendhagyó feltámadás. Komédia mikrofonra. Bp. Magvető kiadó 1970. p. 425-478 10 ffi, 4 nő Színházi Intézet 24.577

Barsi Ödön: Isten rabjai. Hangjáték. Gárdonyi Géza regénye nyomán írta: Barsi Ödön. Színházi Élet darabmelléklete 7 ffi, 4 nő Színházi Intézet 13.090, 15.463-64, F. 115/51

Bartha Bulcsú: Az őr. Hangjáték 3 részben Jelenkor, 1967/2. 5 ffi, 1 nő

Beckett, Samuel: Cascando. Rádiójelenet zenére és emberi hangra. Marcel Mihalovici zenéje Ford. Bart István = S. Beckett: Drámák. Bp. Európa Könyvkiadó 1970. p. 279-290 2 szereplő. Színházi Intézet 24.673, 24.698

Beckett, Samuel: Elesett emberek. - rádiójáték Forditotta: Hársing Lajos 1963, /Gépelt kézirat/ Szinházi Intézet Q 4485

Beckett, Samuel: Minden elesendők. Hangjáték, Ford, Osztovits Levente =A sötét torony, Bp. Európa, 1969. p. 431-457 7 ffi, 4 nő

Beckett, Samuel: Nyers - rádióra /Hangjáték/ /Rough for radio/ Ford, Bartos Tibor = csataszimfónia. Bp. Európa,,1979. p. 719-734. 3 szereplő

Beckett, Samuel: Szöveg és zene. Rádiójáték. John Beckett zenéje, Ford, Tandori Dezső. = Beckett: Drámák. Bp. Európa 1970. p. 267-278. 2 szereplő. Szinházi Intézet 24,673, 24.698

Benedikty Béla: Az új Kháron. /+ Egy faun délutánja +A Mutatványos + Hegy, mocsaras síkon + Révész kiválasztottaknak/ Hangjátékok, Bp. :Magvető, 1979. 103 p. színházi Intézet Rj. 29.265 Rádió 68.181-82

Bérczy Gyula: Epizódok egy tánciskolából. 45 perces hangjáték /Gépelt kézirat/ Színházi Intézet Q 85-87

Bergman, Ingmar: A város /Stadon/ Hangjáték. Ford, Lékay Ottó = Csataszimfónia. Bp. Európa, 1979. p, 219-253. 8 ffi, 3 nő

Boguszlavszkij, Mark: A diótorta. /Orehoviij tort/ Hangjáték. Ford. Makai Imre = Csataszimfónia. Bp. Európa, 1979. p. 511-524 4 :f:fi, 1 nő

Bolstad, Öivind: Te vagy a gyilkos. Hangjáték. Ford. Dóri Tibor =A sötét torony. Bp. Európa, 1969. p. 369-389 9 ffi, 4 nő

Böll, Heinrich: Morze-jelek /Klopízeichen/ Hangjáték. Ford. Fáy Árpád Láthatatlan szinpad. Bp. 1964. p. 227-238. 4 ffi, 1 nő

Böll, Heinrich: Tartózkodási idő: egy óra Ford. Bor Ambrus = Böll: Doktor Murke összegyüjtött hallgatásai, Bp. 1965. Magvető k, p. 420-442. Rádió 39.761, 39,699-700

Böll, Heinrich: Tea Dr. Borsigéknál. Ford. Bor Ambrus = Böll: Doktor Murke összegyüjtött hallgatásai Bp. 1965. Magvető K. P• 391-419. Rádió 39.761. 39.699-700

Brecht, Bertolt: Az óceánrepülés. /Der Pzeanflug/ Rádió tanjáték fiúk és lányok számára. Ford. Csorba Győző Láthatatlan Színpad , Bp. 1964. p. 63-81 l ffi

Brecht, Bertolt: Lucullus a birák előtt./Das Verhör des Lucullu Hangját ék. Ford. Csorba Győző = B. Brecht szinmüvei. Bp. M. Helikon, 1964. p. 91-128. 14 jelenet, 21 ffi, lo nő, stat. Színházi Intézet Rj 18.942

Budapesti látomás. Válogatott rádiójátékok. szerk. Lékay Ottó Bp. Egyetemi ny. 1972. 274 p. Színházi Intézet 25.325 Rádió 55.557, 55.501, 55.539

Bukovcan, Ivan: Kedvezően elintézett kérelem. /Kladno rybarena ziadnost/ Hangjáték. Ford. Pándy Lajos = Csataszimfónia. Bp. Európa, 1979. p. 273-308. 2 ffi

Burkus Valéria: Autóstop = Éva naplója. Gyermekhangjátékok. Ujvidék, 1969. Radio 63.751 Radio Novi Sad - Fórum K. p.269-305.

Camus, Albert: Párizs csendjei. Hangjáték. Ford. Szávai János = A sötét torony. Bp. Európa, 1965. p. 545-559. 4 ffi, 3 nő

Caranfil, Mihai: Az elhagyott robot. /.Anod si decibellel Hangjáték. Ford. Zsugán István = Csataszimfónia. Bp. Európa, 1977. p. 309-329 5 szereplő

Clementis, Ervin: A spanyol rózsa. Rádiójáték három felvonásban, előjátékkal. Szinházi Élet darabmelléklete 1935. 3 ffi, 2 nő. Szinházi Intézet 15.086, 15.100, 15.390, F 115/47

Codignola, Lorenzo: La bestie dei Rivire. Un caso parracidio nel XIX secolo = Il Dramma 1979. No. 11-12. Hangjáték, 6 ffi, 3 nő

Constant: Fréderic tábornok, Vígjáték, előjátékkal, harminc jelenetben. Rádiójáték. Forditotta: Hársing Lajos /Gépelt kézirat/ szinházi Intézet Q 5502

Cooper, Giles: A tárgy /The Object/ Hangjáték. Ford. Mesterházi Márton Csataszimfónia, Bp. Európa, 1979. p. 69-103. 3 ffi, l nő

Cooper, Giles: Cukor az élet. Hangjáték. Forditotta: Kemény Dezső =A sötét torony, Bp. Európa Könyvkiadó 1969, p. 459-492 25 szerepló

Csák Gyula: A csendbiztos, Hangjáték. = Kortárs, 1975/6. 5 ffi, 2 nő

Csátaljai József: A "Honvédmag". Hangjáték. Bp. Hindy /Gépelt kézirat/ Szinházi Intézet Q 2526

Csataszinfónia, Külföldi hangjátékok. Vál. és szerk.: Lékay Ottó, Maráz László, Mesterházi Márton.

Cseres Tibor: Rokonkereső. Filmtörténet két részben = Tiszatáj, 1971. nov-dec.

Csurka István: A napló. Hangjáték. Életünk, 1979. 9.sz. 1 ffi, 2 nő

Csurka István: A sárkefe. Hangjáték. = Csurka: Amerikai cigaretta. Bp. Magvető, 1978. p. 423-459 11 ffi, 8 nő, 1 gyerek, hangok Szinházi Intézet Rj 28.799

Csurka István: Amerikai cigaretta. Hangjáték. = Csurka: Házmestersirató. Bp. Magvető, 1980. 1. k. p. 315-350 Szinházi Intézet Rj 30.286/1.= Csurka: Amerikai cigaretta. sz:il'.lmüvek, hangjá­ tékok. Bp. Magvető, 1978. p. 379-421. 7 ffi, 1 nő Szinházi Intézet Rj 28.799 Rádió 66.840-41

Csurka István: Egy tenyérjós telefonjai és monológjai. Rádiójáték. = Budapesti látomás. Bp. Egyetemi ny. 1972. p. 223-248 6 ffi, 2 nő

Csurka István: Mi van a háttérben? Hangjáték. = Csurka: Amerikai cigaretta. Bp. Magvető, 1978. p. 461-503. 13 ffi, 4 nő. Sszinházi Intézet Rj 28.799

Csurka István: Minden perc csoda. Hangjáték. = Csurka: Amerikai cigaretta. Bp. Magvető, 1978. p. 317-340 6 ffi, 2 nő Szinházi Intézet Rj 28.799

Csurka István: Túrógombóc. Hangjáték. = Csurka: Házmestersirató. 1. k. p. 3.97-438. 10 ffi, 2 nő, hangok Szinházi Intézet Rj 30.286/1. =Csurka: Amerikai cigaretta. p. 507-557. Szinházi Intézet Rj 28.799

Csurka István: Ut a hidegvacsoráig. Hangjáték. =Csurka: Amerikai cigaretta p. 341-377. 1 ffi, 1 nő Szinházi Intézet Rj 28.799 = Rádió és Televizió Évkönyv 1971. Bp. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó p. 165-192. Színházi Intézet 25.019

Dalbray, Muse: Verona gyermekei. Hangjáték. Ford. Gera György Bp. K.ny.n., 1963. /Fénymásolat gépelt kéziratról/ 10 ffi, 5 nő Szinházi Intézet Rj Q 11.737

De Vries, Theun: Spinoza avagy Párbeszédek a Határon. /Spinoza/ Fordította: Ostovits Levente = csataszimfónia. Bp. Európa, 1977. p. 735-782. Hangjáték, 11 ffi, 2 nő.

Deák Ferenc: Interurbán. /Rádiófónikus jellemvázlatok/ = Hid, 1972. No. 1. 11 ffi, 6 nő

Deák Ferenc: Santa quadrille. Dráma rádióra vagy színpadra. = Álmok szirtjén. Hangjátékok. Novi Sad, Forum Könyvkiadó 1969. p. 429-468 4 ffi

Dér Zoltán: Kőmíves Kelemen fia: Rádiójáték. Hid, 1973/11. 8 ffi

Diaz, Jorge: Légy a levesben. /La mosca en el consomé/ Hangjáték, fordította: Szabó Ede csataszimfónia. Bp. Európa. 1979. p. 43-67. 7 ffi, 2 nő

Dürrenmatt, Friedrich: A hasonmás. Hangjáték. = Jel-Kép, 1980. 1. sz. p. 181-191.

Dürrenmatt, Friedrich: Herkules és az Augiász-istálló Komédia. Ford. Száraz György = A sötét torony. Bp. Európa, 1969. 2.3 p. 31-67 15 ffi, stat.

Dürrenmatt, Friedrich: Irói élmény. Hangjáték. Fáy Árpád forditása„ = Nagyvilág, 1957/9

Dürrenmatt, Friedrich: Ötödik Frank. /Frank der Fünfte/ /Egy magánbank operája/ - Stranitzky és a nemzeti hős. /Stranitzky und der Nationalheld/ Hangjáték Ford. Gera György, Gergely Erzsébet. A verseket ford. Görgey Gábor Bp. Európa, 1963. 151 p. Modern könyvtár, 68. Szinházi Intézet 18.634

Eich, Güinter: Ő - meg én. Hangjáték. Ford. Lénárt György 8 ffi, 8 nő = Nagyvilág 1966/4.

Eich, Günter: A setubali hullámtörés. Hangjáték. Forditotta: Gergely Erzsébet = A sötét torony. Bp. Európa, 1969. p. 587-620 4 ffi, 4 nő

Eich, Günter: A viterói lányok. /Die Madchen aus Viterbo/ Hangjáték. Ford. Gergely Erzsébet Láthatatlan szinpad. Bp. 1964. p~ 299-342 5 ffi, 7 nő

Eichelbeck, Reinhard: A homoaudiovideográf. Hangjáték. /Der Homoaudiovideograph/ Ford. Jávorlszky Béla = Csataszimf6nia. Bp. Eu.Lópa, 1979. p. 673-683 3 hang

Erdélyi Sándor: Mérnök ur vagyok. Rádi6j.áték. = Párbeszéd egy boldog asszonnyal Bp. Táncsics, 1976. p. 51-78. 12 ffi, 2 nő

Éva naplója. Gyermekhangjátékok. Szerkesztő bizottság: Argyelán István, Bodrits István, Simin Bosán Magda. Novi Sad, Forum könyvkiadó 1969. 305 p. Szinházi Intézet 24.655 Rádió 63.751

Fehér Ferenc: A csillagok nappal is fénylenek. = Álmok szirtjén. Novi Sad, Forum, 1969. p. 183-218 4 ffi, 4 nő

Fehér Ferenc: Éva naplója. = Éva naplója. Gyermekhangjátékok. Ujvidék, 1969. p. 65-91.

Fehér Ferenc: Ördögmalom. Verses rádiódráma. = Alföld, 1979. 12. sz. 9 ffi, 3 nő, 1 gyerek, kar.

Fejes Endre: Vigyori. Rádiójáték. = Kéktiszta szerelem. Fejes Endre szinmüvei, rádió- és TV-játékai. Bp. Magvető K. 1971. p. 430-467. 7 ffi, 1 nő Rádió 54.084

Fletcner, Lucille: Téves kapcsolás. Hangjáték. Fordította: Vajda Miklós = A sötét torony. Bp. Európa, 1969. p. 53:3-543. 8 ffi, 2 nő

Foky Itván: Szomszédok. = Éva naplója. Gyermekbangjátékok. Ujvidék, 1969. p. 185-206.

Friel, Brian: Cass McGuire szerettei. Hangjáték. Fordította: Papp Zoltán. =A sötét torony. Bp. Európa, 1969. p. 87-122. 5 ffi, 5 nő

Fülöp Gábor: /Effektus: bomba le-föl/ Rádiójáték, több szerepló = Hid, 1981. 9. sz.

Fülöp Miklós: Hangjáték. Utunk, 1973/18. 6 hang

Gál László: Az éhes hajó. Hangjáték. = Álmok szirtjén. Novi Sad, Forum K. 1969. p. 101-140. 10 ffi, 7 nő

Galgóczi Erzsébet: A menedék = Galgóczi: Uszó jégtábla. p. 155-189. 4 ffi, 2 nőˇ

Galgóczi Erzsébet: Egy Ünneppel több. = Galgóczi: Úszó jégtábla. Bp. Szépirodalmi, 1978. p. 277-291. 2 nő Szinházi Intézet Rj 28.786

Galgóczi Erzsébet: Fekete bőrkabát. = Galgóczi: Uszó jégtábla. 12 ffi,3 nő p. 125-154

Galgóczi Erzsébet: Fiú a kastélyból. Hangjáték, 15 jelenet. = Galgóczi: Uszó jégtábla. Bp. Szépirod., 1978. p. 191-232. 9 ffi, 3 nő l gyerek Szinházi Intézet Rj 28.786

Galgóczi Erzsébet: Használt koporsó. Hangjáték, 18 jelenet. = Galgóczi: Uszó jégtábla. p. 49-86. = Párbeszéd egy boldog asszonnyal Bp. Táncsics, 1976. p. 79-98. 2 ffi, 6 nő Szinházi Intézet Rj 28.252

Galgóczi Erzsébet: Nyári gyakorlat. Hangjáték, 11 jelenet. = Galgóczi: Úszó jégtábla. p. 87-124. 9 ffi, 2 nő

Galgóczi Erzsébet: Uszó jégtábla. Hangjáték, 8 jelenet. = Galgóczi: Uszó jégtábla. Bp. Szépirodalmi, 1978• p. 5-47 6 ffi, 6 nő. Szinházi Intézet Rj 28.786 Rádió 66.827-28

Galgóczi Erzsébet: Vesztesek. Hangjáték, 1 ffi, 2 nő = Galgóczi: Uszó jégtábla. p. 321-342

Galgóczi Erzsébet: Villanyfény, kőház... Hangjáték = Galgóczi: Úszó jégtábla. p. 293-320 3 ffi, 3 nő

Galgóczi Erzsébet: Viszek a börtönbe leveskét = Galgóczi: Úszó jégtábla. Bp. Szépirodalmi, 1978. p. 2.33-276.3 ffi, 6 nő Szinházi Intézet Rj 28.786 Rádió 66.827-28

Gáll István: Saulus - Paulus Rádiókomédia, több szerepló = Uj irás, 1979. 9.sz.

Garai Gábor: Bolond Istók. Verses hangjáték Petőfi Sándor elbeszélő költeménye nyomán. 5 ffi, 2 nő, stat. = Kortárs, 1973/2.

Gárdonyi Géza: A sorsjegy. Hangjáték. = Délibáb, 1935/25. 2 ffi, 1 nő Szinházi Intézet F. 145

Gellér Tibor: Vivódás. = Éva naplója. Gyermekhangjátékok. Ujvidék, 1969. p. 207-237

Gellért Lajos - Szántó Dénes: A nagy riport. Vidám hangjáték három részben, tizenkét Szinházi Élet darab melléklete, 3 ffi, 3 nő, stat. Szinházi Intézet 14.530

Gellért Lajos: Texasi vakáció. Hangjáték három felvonásban. 7 ffi, 3 nő Turchányi István: A szitává lőtt ég alatt c. regényéből átdolgozta: Gellért Lajos. Szinházi Élet, 1936/34 Szinházi Intézet F. 115/51, 15.246-48

Gobby Fehér Gyula: Mit csináljunk Ellingtonnal? Rádiójáték. = Hid, 1973. 5. sz. 13 ffi, 5 nő, stat.

Gobby Fehér Gyula: Nagyapa leszáll a tóba. Rádiójáték. = Hid, 1974/3. 32 ffi, 22 nő

Goimard, Jacques: Napóleon feltámasztása. /Le Retour des Cendres/ Hangjáték. Forditotta: Ádám Péter 4 ffi, 1 nő = Nagyvilág, 1979. 10. sz.

Gosztonyi János: A nagy lehetetlen = Visszajátszás. Bp. 1980. Magvető K. p. 33-72.

Grochowiak, Stanislaw: "A mélységből kiáltok. /Z gubokiej otchlani wolam/ Forditotta: Elbert János = csataszinfónia. Bp. Európa, 1979. p. 571-597. 2 ffi, l nő

Gundermann, Max: Határidőnapló. Hangjáték. Forditotta: Fáy Árpád = A sötét torony. Bp. Gondolat, 1969. p. 335-367 11 ffi, 10 nő

Gyárfás Miklós: A világ legkisebb szerelme. Rádiójáték. =Budapesti látomás. Bp. Egyetemi ny. 1972. p. 249-274 3 ffi, 3 nő

Hallósy Márta: Féltehetségesek. Hangjáték két képben. = Szinházi Magazin, 1940/24. Szinházi Intézet 13.710, 15.566

Harsányi Gréte - Pálossy Eva: Szegény jó Anna. A Szinházi Élet darabmelléklete, 1933. Koll. 32. 33 ff , 10 nő Színházi Intézet 14.530

Hegedüs Géza: Szerelem füzfák alatt. Rádióballada. Az ősi kinai költemény és a szecsuáni opera feldolg. Hegedüs Géza Zene: Kósa György Film Színház Muzsika szindarabmelléklete. Színházi Intézet Rj 28.499. 5449

Hegedüs Géza: Zsuzsanna és a vének. Épületes példázat lomról és az igazságról. Rádiójáték. = Budapesti látomás. Bp. 1972. p. 63-116. 6 ffi, 2 nő

Herceg János: Tini nem kislány többé. Hangjáték. = Álmok szirtjén. Novi Sad, Forum 1969. P• 245-284 8 ffi, 5 nő

Hermlin, Stephan: Scardanelli. Hangjáték. Forditotta: Paulinyi Zoltán A Hölderlin-idézeteket Hajnal Gábor forditotta = Nagyvilág, 1971/9. 14 ffi, 4 nő

Hidedzsi, Hodzsó: Az özvegyember története. Hangjáték. Forditotta: Vajda Miklós = A sötét torony. Bp. Európa 1969.

Hildescheimer, Wolfgang: Walser úr hollói. /Herrn Walsers Raben./ Hangjáték. Ford. Jeney Mária = Láthatatlan szinpad. Bp. 1964. P• 191-226 2 ffi, 2 nő

Hirche, Peter: A világ legkülönösebb szerelmi története. /Die seltsamste Libesgeschichte der Welt/ Hangjáték. Forditotta: Lékay .Ottó = Csataszimfónia. Bp. Eur6pa Kiad6. 1979. p. 405-430. l ffi, l nő

Hoerschelmann, Fred von Esperanza. Das Schift Esperanza. Rádiójáték. Ford. Széll Jenő = Láthatatlan szinpad. Bp. 1964. P• 83-123 9 ffi, 1 nő

Hrsistic, Jovan: Oresztész. Rádiójáték. Forditotta: Tomán László Bp. Hid, 1961. P• 654-667. = Hid, 1961. 8. szám

Hubay Miklós: Kalóz, Jelenet mikrofonra, 3 szereplő Hubay: Szinház a Cethal hátán. Bp , Szépirodalmi, 1974. p. 485-500 Színházi Intézet 26.551

Hubay Miklós: Kalóz. Novella mikrofonra. = Hubay: A zsenik iskolája. Bp. Szépirodalmi, 1977. p. 531-546 Szinházi Intézet Rj 28.613

Hubay Miklós: Magnificat. Dráma mikrofonra. Ki beszél ? Bp. Minerva 1971. p. 107-145. 3 ffi, 2 nő

Hubay Miklós: Néró, a legjobb fiú. Rádiójáték. = Budapesti látomás. Bp. Egyetemi ny. 1972. p. 171-187. 4 ffi, 2 nő

Hughes, Richard: Veszély. Hangjáték. Fordította: Lévay Vera = A sötét torony. Bp. Európa 1969. p. 15. 2 ffi, l nő, stat.

Hunyadi József: Lohengrin halála. Heinrich Böll novelláját rádióra alkalmazta: Hunyady József. /H.k.ny.é.n./ 11 lev. 4. /Gépelt kézirat/ 4 ffi,2 nő Szinházi Intézet Q 9o26

Illés Endxe: Félelem. Komédia négy hangra 1944-ből = Illés Endre: Kulisszák nélkül. Bp. Magvető, 1981. 2. k. p. 395-409. 3 ffi, 1 nő

Iredynski, Ireneusz: Derüs gyermekszoba. Hangjáték. /Jasny pokoj dziecinny/ Ford.: Elbert János Csataszimfónia. Bp. Európa, 1979. p. 255-272. 1 fff 1 nő, 2 gyerek

Jász István: Egy mikrolánc. Ifjúsági hangjáték. Bp. 1975. K.ny.n. 41 lev. /Házi sokszorosítás/ 7 ffi, 2 nő Színházi Intézet Rj Q 10.479

Jász István: Igazmondó Mercurius. Eseményjáték az első magyar Újságról. Bp. /K.ny.é.n./ 34 lev. /Gépelt kézirat/ /Sarkadi-kör/ l felvonás 6 ffi, l nő., 2 hang. Színházi Intézet Rj Q ll.260

Jávor Ottó: Kihallgatás. Hangjáték. = Rádió és Televízió Évkönyv, 1974. MRT-Minerva 1974. p. 135-144. 2 szereplő

Jens, Walter: Az összeesküvés. Tévéjáték. Ford. Keresztury Mária. 14 ffi, l nő, stat. = Nagyvilág, 1971. július

Jódal Rózsa: Az A/5-ös épület titka. = Éva naplója. Gyermekhengjátékok. Ujvidék, 1969. p. 239-267. Rádió 63.751

Jókai Anna: A szűrő. Rádió-hangjáték. 3 ffi, 2 nő = Napjaink, 1979. 6. sz.

Josa Jolán: Bessenyei György. Hangjáték. Nyiregyháza, Orsz. K. ny. 1941. 31 p. Országgyülési Könyvtár A3/9477

Jovanovic, Arsa: Sirkövek. /Kvajputasi/ Hangjáték. Forditotta: Nagy László = Csataszimfónia. Bp. Európa, 1979. p. 431-446

K. Halász Gyula - Kristóf Károly: Don José csodálatos éjsza­ kája. Játék két részben. Rádióhangjáték. = Szinházi Élet, 1935/31. 3 ffi, 2 nő Színházi Intézet F_. 115/47 15.334-35

K. Halász Gyula - Kristóf Károly: Vihar Párizs felett. Hangdráma három részben. Dumas "Le Chevalier de maison rouges" e. regénye nyomán írták: K. Halász Gyula és Kristóf Károly. = Szinházi Élet darab melléklete 8 ffi, 5 nő Szinházi Intézet 15.504-505

Kapor, Momo: A lemzlovas. /Dzoli dzokej/ Hangjáték. Forditotta: Spir6 György Csataszi.mf6nia. Bp. Eur6pa, 1979. p. 447-476. l ffi, stat.

Kapor, Momo: Gyónás. Hangjáték. Forditotta: Szücs Imre 4 ffi, l nő = Hid, 1971. 7-8. sz.

Karinthy Ferenc: Dél kéresztje. Hangjáték. /Bp., é. k. ny. n. / 52 lev. /Gépelt kézirat/ Cimváltozat: Korállzátony. Szinházi Intézet Rj Q 11.925

Karinthy Ferenc: Hangok az űrben. Hangjáték. 8 ffi, 4 nő Kortárs, 1972. 10. sz.

Karinthy Ferenc: Hangok az űrben. Rádiójáték. = Pesten és Budán. Bp. Szépirodalmi 1972. P• 349-389. 6 ffi, 6 nő Szinházi Intézet 25.505

Karinthy Ferenc: Korallzátony. Játék hangszalagon. 5 ffi, 6 nő = Karinthy Ferenc: Korallzátony. Bp. 1976. p. 1-54. Szinházi Intézet Rj 27.231 4 ffi, 7 nő = Kortárs, 1975/2.

Karinthy Ferenc: Visszajátszás. Hangjaték, több szereplő =Karinthy Ferenc: Marich Géza utolsó kalandja. Bp. Szépirodalmi 1978. p. 109-144. Szinházi Intézet Rj. 29.014 = Kortárs, 1977. S.sz.

Kaschnitz, Marie Luise: Elisa Rocca gyermekei. Rádiójáték, ford. Hársing Lajos Egy felvonás /H.k.ny.é.n./ 38 lev. /Gépelt kézirat/ Szinházi Intézet Q 5500

Keresztury Dezső: A harag és szeretet bilincseiben. Hangjáték Batsányi János életéről és müveiről. 10 ffi, 1 nő = Jelenkor, .1963. 7-8. sz.

Keszi Imre: Bakacsin és bukfenc. Emberrablás. - Park. - ünnepi hangjáték. - Hét bőrönd. Bp. Magvető kiadó 1971. 192 P Színházi Intézet 25.361

Keszi Imre: Emberrablás. Hangjáték. 5 ffi, 3 nő = Kortárs, 1968. november

Ketig, Tomislav: A sofőr nocturne-je. Hangjáték. Fordította: Major Nándor = Álmok szirtjén. Novi Sad, Forum Könyvkiadó, 1969. P 285-327•

Ki beszél? Négy díjnyertes rádiódráma. A Magyar Rádió és Televizió felszabadulási pályázatán díjat nyert rádiójátékok. /Szakonyi Károly: ~i beszél? - Sós György: A harmadik futó. - Mesterházi Lajos: Tetemrehívás. - Hubay Miklós: Magnificat./ Szerk. Lékay Ottó Bp. Minerva 1971• 145 P Színházi Intézet 25.085 Rádió 53.696, 53.668, 53.641

Kilián Zoltán: A badacsonyi filléres gyors. Hangjáték. Színházi Magazin, 1939• 14. sz. 5 ffi, 2 nő

Kilián Zoltán: A rádiócsoda. Egyfelvonásos hangjáték. = Délibáb, 1931/43• 2 ffi, 1 nő

Kilián Zoltán: Ködben. Rádiójáték három hangképben. = Színházi Élet, 1935/38. 7 ffi Szinházi Intézet F. 115/47

Kilián Zoltán: Repülés közben, Hangjáték. = Színházi Élet, 1937/38. 1 ffi, 1 nő Színházi Intézet F. 115/56

Knoblauch, Eduard: Őnagysága ruhája. Játék hét képben. Forditotta: Heltai Jenő. Rádióra alkalmazta: Bánóczy Dezső = Színházi Élet, 1936/32. 2 nő, 1 ffi Színházi Intézet F. 115/51

Koch, Günter - Uhlmann, Manfred: A Brisson-gyilkosság. /Die Mordsache Brisson./ Hangjáték. Forditotta: Fazekas László = Láthatatlan szinpad. Bp. 1964. p. 153-190. 14 ffi, 5 nő

Kohlhaase, Wolfgang: A Grünstein-változat /Die Grünstein Variete/ Történet, emlékül azokra a történetekre, amelyeket Ludwig Turek mesélt. Hangjáték. Porditotta:. Szabó Ede = Csataszimfónia. Bp. E-v.rópa, 1979. p, 685-717 5 ffi

Kopányi György: Idézés elhunytaknak. Rádiójáték. = Budapesti látomás. Bp. Egyetemi ny. 1972. p. 117-144. 11 ffi, 4 nő

Kopányi György: Üzenet túlélőknek. = Visszajátszás. Bp. 1980. Magvető p. 483-519

Kopeczky László: Harangszó előtt. Hangjáték. = Álmok szirtjén. Novi Sad, Foru.m Könyvkiadó, 1969. p. 219-244. 9 ffi, 2 nő

Kopeczky László: Harkály a postaládán. Hangjáték. l ffi, 2 nő = Hid, 1972. 2. sz.

Kopeczky László: Segitség! Lopok! = Éva naplója. Gyermekhangjátékok. Ujvidék, 1969. Radió Novi Sad - Forum K. p. 35-64

Kopit, Arthur: Szárnyak. /Wings/ Hangjáték sztereofóniára. Fordította: Mesterházi Márton 3 rész, több hang Nagyvilág, 1981. 10. sz.

Kosmac Ciril: Tantadruj. Groteszk ballada. Hangjáték. Ford. Csikós István. = A sötét torony. Bp. Európa, 1969. 20 ffi, 2 nő p. 391-411.

König, Eduard: Ember, becsvágy nélkül. /Mann ohne Ehrgeiz/ Hangjáték. Ford. Vajda Miklós = Csataszimfónia. Bp. Európa, 1979. p. 105-143. 3 ffi, l nő

Kristóf Károly: Operttrészletek a régi Népszínház müsorából. /H.k.ny.n./ 9 lev. /Gépelt kézirat/ Szinházi Intézet Q. 3477

Krzyszton, Jerzy: N. elvtárs. /Towarysz N./ Szatirikus komédia. Ford. Elbert János Bp. M. Szinházi Intézet, 1978. Hyersford. - Gépelt kézirat. A darab röviditett, hangjáték-változata. Színházi Intézet Rj Q 11.052-4

Kunert, Günter: Játék az árnyakkal. Hangjáték. /A lólábú angyal + Tüz az időben + Becsületügyek +A másik Kleist./ /Utószó:.Szerző/ Bp. Európa, 1980. 149 p. Modern Könyvtár 410 Szinházi Intézet Rj 30.251 Rádió 75.797-8

Kühn, Dieter: Csataszimfónia. /Schlachtsymphonie/ Ludwig von Beethoven zenéjére. Hangjáték. Ford. Bartos Tibor = Csataszimfónia. Bp. Európa. 1979. p. 391-404. 8 ffi, 3 nő

Lakatos László: Vita a házasságról. Párbeszédes csevegés. = Szinházi Élet, 1935/31. 1 ffi, 1 nő Szinházi Intézet F. 115/47

László Anna: Egy keresztespók tapasztalatai. Visszajátszás. Bp. 1980. Magvető p. 345-386.

Láthatatlan szinpad. Német hangjátékok. /Antológia/ Vál., utószó, jegyz.: Albert Gábor Ford.: Albert Gábor, Csorba Győző, Ember Mária, stb. Bp. 1964. Európa, Alföldi ny. Debrecen, 356 P• Szinházi Intézet 21.623 Orsz. Széch. Könyvt. MM 12.237 Rádió 38.009, 38.225

Lázár Ervin: Krimi. Hangjáték. 7 ffi, 3 nő, 1 gyerek = Uj Irás, 1977. 7. sz.

Lázár Ervin: Látogatás. Hangjáték. 2 ffi, 3 nő Jelenkor, 1974/3.

Lebovics, Dorde: A világítótorony. Hangjáték. Ford. Csukás István. = A sötét torony. Bp. Európa, 1969. 2 ffi, 1 nő

Leonhardt, Arne: Unser stiller Mann. Hangjáték. = Hörspiele, 11. Berlin, Henschelverlag 1972. p. 11-48. 12 ffi, 4 nő Szinházi Intézet 26.789

Lévay Endre: A négy fiú. Hangjáték. = Álmok szirtjén. Novi Sad. Forum Könyvkiadó. 1969. p. 411-482. 5 ffi, 3 nő

Levi, Primo: A rimpjuter. Hangjáték. Forditotta: Szabolcsi Éva 4 ffi, l nő = Nagyvilág, 1972. 5. sz.

Liives, Ardi: A Maud királyné-föld. /Zemlja korolevi Mod/ Hangjáték. Ford. Maráz László. = Csataszimf6nia. Bp. Európa, 1979. P• 631-672• l ffi, l nő

Liives, Ardi: Ház a kanyarban. Hangjáték. Forditotta: Maráz Lászl6 = A sötét torony. Bp. Eur6pa, 1969. p. 215-239 l ffi, l nő

MacLeish, Archibald: A város eleste. Hangjáték. /The Fall of the City/ Forditotta: Bartos Tibor = Csataszimf6nia. Bp. Európa, 1979. p. 331-360. 7 ffi. l nő, stat.

MacNeice, Louis: A sötét torony. Példázat rádiójátékban elbeszélve. Forditotta: Garai Gábor = A sötét torony. Bp. Eur6pa, 1969. P• 289-334. 19 ffi, 5 nő, stat.

Major Nándor: A hóember. Hangjáték. = Álmok szirtjén. Novi Sad, Forum Közcyvkiad6, 1969. P•4-03-428 2 ffi, 1 nő

Majtényi Mihály: Mi történt az utcasarkon. Hangjáték = Álmok ezirtjén. Novi Sad. Forum Könyvkiadó, 1969. p. 35-65. 2 ffi, l nő

Mándy Iván: A pincér éjszakája. Rádiójáték. 6 ffi, 2 nő, stat. Uj Irás, 1977. 5. sz.

Mándy Iván: Családi tabló = Visszajátszás. Hangjátékok. Bp. 1980. Magvető P• 73-101. Rádió 70.118-19

Mándy Iván: Ha köztünk vagy, Holma.n Endre. Hangjátékok. /Bemutató + Családi tabló + Tárgyak + Játék a téren + Legenda az árusok teréről + A pincér éjszakája + A tengerbe esett férfi + Ha köz­ tünk vagy, Holman Endre + Vera szerelmei + Üres osztály + Lépcsőházban./ Bp. Magvető, 1981. 286 p. Szinházi Intézet Rj 30.584

Mándy Iván: Legenda az Árusok teréről = Rádió és Televizió Évkönyv 1974. Bp. MRT-Minerva 1974. P• 145-155 2 ffi

Mándy Iván: Tárgyak. Rádiójáték. Kiemelés az Uj Irás 1975. 11. számából. 2 ffi, 2 nő Szinházi Intézet Rj 30.066

Mándy Iván: Temetői járat. Rádiójáték. Jelenkor, 1979. 11. ez.

Mándy Iván: Vera szerelmei. Rádiójáték. 3 ffi, 5 nő Kortárs, 1973/3.

Mauriac, Claudo: A beszélgetés. /La conversation/ Hangjáték. Ford. Bajomi Lázár Endre Csataszimfónia. Bp. 1970. Európa, p.5-42 7 ffi, 5 nő

Mesterházi Lajos: Játék. Szinmüvek és hangjátékok. / Ünneplők. - Árulók. - Az Egerszegi bérlet, - Pesti emberek. - Másnap. - Üzenet. - A Tizenegyedik parancsolat./ Budapest, Szépirodalmi Könyvkiad6, 1961. 422 p. Színházi Intézet 10.200 Rádi6 30.088

Mesterházi Lajos: Pesti emberek - Árulók. Rádiójáték, p. 45-72. 7 ffi, 1 nő - Budai cukrászda. Rádiódráma, p. 119-161- - Az egerszegi-bérlet. Hangjáték, p. 73-118. 8 ffi, 2 nő - Gyilkosság. Rádiójáték p. 25-260 7 ffi, 1 nő - Pesti emberek. Rádiójáték, p , 163-224. 9 ffi, 3 nő - Regále. Hangjáték. p. 261-291 4 ffi, 4 nő Bp. Szépirodalmi, 1979. Színházi Intézet Rj 29.746 Rádió 75.370

Mesterházi Lajos: Tetemrehívás. Rádiójáték. Ki beszél? Bp. Minerva, 1971. p. 65-10.3. 9 ffi, 1 nő

Mészöly Miklós: Ó, ó, mondták a vitrinkatonák. Játék gyermekhangra, 5 szereplő = Jelenkor, 1974/5.

Misarin, Alekszandr: Egyetlen boldog, békés nap. /Den szcsasztlivüj, mirnüj/ Hangjáték. Ford. Puskás Károly = Csataszimfónia. Bp. Eur6pa, 1979. p. 185-218 8 ffi, 7 nő

Mocsár Gábor: Menekülők. Rádiójáték. = Párbeszéd egy boldog asszonnyal. Bp. Táncsics, 1976. p. 99-120. 4 ffi, 1 nő

Moldova György: Az ötödik sípszó. Rádiójáték. =Kortárs, 1977. 8. sz. = Visszajátszás, Bp. 1980. Magvető K. p. 241-27.3.

Moldova György: Mint napok közt a vasárnap. Rádiójáték. = Kortárs, 1981. 8, sz.

Mrozek, Slawomir: Mészárszék. /Rzeznia/ Hangjáték négy részben. Forditotta: Balogh Géza Bp. Magyar Szinházi Intézet 1978. 109 lev. Nyersford. Gépelt kézirat 4 ffi, 2 nő Szinházi Intézet Rj Q 11.201-2

Németh István: Fagyos éjszaka. Hangjáték. = Álmok szirtjén. Novi Sad. Forum Könyvkiadó, 1969. P• 469-496. 4 ff i

Nógrádi Gábor: A szemétledobó. Hangjáték = Napjaink, 1980. 7. sz.

Odjewski, Wodzimierz: A messzeségbe vész. Hangjáték. Ford. Kerényi Grácia. = A sötét torony. Bp. Európa, 1969. p. 943-511. 1 ffi 1 nő

Palotás Dezső: Stop. Hangjáték. Igaz Szó, 1977. 9, sz. 3 ffi

Párbeszéd egy boldog asszonnyal. Hangjátékok, novellák, beszélgetések. Bp. Táncsics, 1976. 319 P• Szinházi Intézet Rj 28.252 Rádió 64.130, 64.079

Páskándi Géza: Madárkereskedés vagy avagy szebben mint a madarak. = Visszajátszás. Hangjátékok. Bp. Magvető 1980. P• 9-31.

Páskándi Géza: Másnap, vagy az alibi. Hangjáték, szinjáték, tévéjáték - több lével vagy monodrámaként. 2 rész, 6 ffi, 5 nő, diszlet nélkül = Életünk, 1980. 1. sz.

Pinter Lajos: Kartoncsere. Hangjáték. Hid, 1973. 10. sz. P• 941-953. 1 ffi, 1 nő

Pinter, Harold: Egy kis fájdalom. /A slight ache/ Hangjáték. Ford. Varannai Aurél csataszimfónia. Bp. Európa, 1979. p. 1 ffi,1 nő

Poijarvi, Eavamaia: Mint a tücskök a sötétben. /Kuin sirkat primeassa/ Hangjáték. Ford. Gombár Endre = Csataszinfónia. Bp. Európa, 1979. p.525-554. 13 szereplő

Ptacek, Jaromir: A gyermek halála. Hangjáték. Forditotta: Pándy Lajos H. K. ny. é. n./ 63 lev. 4, /Sokszorosi tás/ 15 ffi, 6 nő Szinházi Intézet Q 9274

Rádiószinház. Lessing: Emilie Galotti. Shaw: Lord Augustus. Sásdi Sándor: Bosszú. Csao Ké-in: A kis vő. Bp. MR és Táncsics Könyvkiadó 1957. 188 p. Rádió 15.579

Rádiószinház: Victor Hugo: Hernani. Han Luca Caragiale: .Az elveszett levél. Móricz Zsigmond: Kismadár. Bp. MRTV és Táncsics Könyvkiadó 1957. 279 Rádió 15.395-96, 15.649

Radoev, Ivan: Vörös és barna. Dráma. Forditotta: Juhász Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte László Endre. /H. k. ny. é. n./ 87 lev. Sokszorositás. 23 ffi, 6 nő Szinházi Intézet Q 9276

Rákosy Gergely: Beadvány a világ ellen. Rádiójáték = Párbeszéd egy boldog asszonnyal. Bp. 1976. Táncsics p. 145-162

Rákosy Gergely: Macska a felségvizeken. : Visszajátszás. Bp. 1980. Magvető K. p. 387-410

Rákosy Gergely: Négyszög. Hangjáték. Rádió és .Televizió Évkönyv. 1974. p. 157-166. 1 ffi, 1 nő, 1 gyerek

Rákosy Gergely: Szarvashiba. Hangjátékok. /Szarvashiba. + Csak egy csap. + Fiatal lány nap­ ernyővel./ Forgatókönyvek. /Chat noir. + Gombó kinn van!/ Bp. Magvető, 1980. 192 p. Szinházi Intézet Rj 30.257 Rádió 70.413-14

Ráthonyi János: Jafet elintéz. Hangjáték egy felvonásban. Délibáb, 1937/33. 5 ff i

Rentzsch, Gerhard: Éjszakai vonat. Hangjáték. Ford. Lóránd Lajos = A sötét torony. Bp. Európa, 1969. p. 413-430. 2 ffi

Runeborg, Björn: Hotel Sidney. Hangjáték. Forditotta: Birkás Endre. = A sötét torony. Bp. Európa, 1969. p. 69-86 1 ffi, 1 nő

Ruskuc, Svetislav: Nagyapa nagyapja. Forditotta: Fehér Ferenc = Éva naplója. Gyermekhangjátékok. Újvidék, 1969. Radio Novi, Sad - Forum K. p, 123-153.

Saffer Pál: A kisfiú és a kutyája. = Éva napl6ja. Gyermekhangjátékok. Ujvidék, 1969. Radio Novi Sad - Forum K.

Saffer Pál: Éjjeli járat. = Álmok szirtjén. Novi Sad, Forum Könyvkiadó, 1969. p. 371-402. 4 ffi, 1 nő Szinházi Intézet 25.102

Sarkadi Imre: Balassi Menyhért árultatása. Hangjáték. = Sarkadi Drámák. Bp. Szépirodalmi, 1974. p; 645-666. 8 ffi Szinházi Intézet 26.435

Sárosi Károly: A bögre. = Éva naplója. Gyermakhangjátékok. Ujvidék, 1969. Radio Novi Sad - Forum K. p. 9-34.

Sásdi Sándor: Bosszú. Rádiódráma három felvonásban. = Rádiószinház. Bp. Rádi6 - Táncsics 1957. P 104-149 Szinházi Intézet 7307, 24.455

Saunders, James: Bezzeg régen más volt ez a játék. /It's not the game it was/ Hangjáték. Forditotta: Elbert János = Csataszimfónia. Bp. Európa. 1979. P• 555-569. 2 ffi

Schneider, Rolf: A harmadik keresztes háború. /Der dritte Kreuzzug./ Hangjáték. Forditotta: Széll Jenő = Láthatatlan szinpad. Bp. 1964. p. 263-298. 24 ffi, 4 nő

Schneider, Rolf: A Pont l'Évéquei-fegyintézet Hangjáték. Forditotta: Lóránd Lajos 10 ffi, 1 nő, stat. = Nagyvilág, 1971/2.

Serfőző Simon: Fiú a tanyáról. Rádiójáték. 8 ffi, 3 nő, hangok = Napjaink, 1980. 12. sz.

Settanri, Simonffy András: A hal halála. Kishangjáték - történik manapság és környékén. = Simonffy: A világnagy zsiroskenyér. Bp. Magvető, 1977. P• 142-157. 1 ffi, 2 nő, 2 gyerek Szinházi Intézet Rj 28.343

Simonffy András: Szekrénylakók. Hangjáték. = Simonffy: A világnagy zsiroskenyér. Bp. Magvető, 1977. p. 158-204.

Simonffy András: Tartályvonat Pest felől. Tragikomikus játék hangokra. = Simonffy: A világnagy zsiroskenyér. Bp. Magvető, 1977• p.205-258

Sólyom László: Játék a nádasban. Hangjáték. Bp. Szerzői Jogvédő Hivatal /é. n./ 49 p. /Sokszorositás/ 1 ffi, 1 nő Szinházi Intézet Q. 9275

Somogyi Tóth Sándor: Hogy nyugodtan lép a csöndbe, Hangjáték. 5 ffi, 3 nő = Kortárs, 1972. 8. szám

Somogyi Tóth Sándor: Tigris vagy birka. Visszajátszás. Bp. 1980. Magvető P• 103-138.

Sós György: A harmadik futó. Rádiójáték. = Ki beszél ? Bp. Minerva, 1971. P• 37-64. 13 ffi, 3 nő Szinházi Intézet 25.085 Rádió 53.641

Sós György: Igaz legenda. Rádiójáték. = Budapesti látomás. Bp. Egyetemi ny. 1972. P• 35-61. 6 ffi, 4 nő

Sőtér István: Budapesti látomás. Rádiójáték. Budapesti látomás. Bp. Egyetemi ny. 1973, 33,p. 3 ffi, 1 nő

Spiraux, Alain: A félszemű király. Hangjáték egy felvonásban Forditotta: Dániel Anna 3 ffi, 2 nő = Nagyvilág, 1973/9.

Squarzina, Luigi: Római rekviem. /Il pantografo/ Elbeszélés hangokra és zajokra. Forditotta: Szabó György = Bűntény a kecskeszigeten. Mai olasz drámák. Bp. Európa, 1977. P• 189-22B. 17 szereplő, stat. Szinházi Intézet 28.406

Stampfl, Stanislaw: Kundel, Hangjáték. = Dialog, 1975. 7 2 ffi, 3 nő

Stehlik, Miloslav: A bizalom vonala. Hangjáték. Forditotta: Pándy Lajos. = A sötét torony. Bp. Eur6pa, 1969. p. 561-586. 8 ffi, 11 nő

Stoppard, Tom: Albert hidja. /Albert’s Bridge/ Hangjáték. Forditotta: Kóröspataki Sándor = Világszinház. Bp. Szinháztudományi Intézet, 1968. 62 p. /Sokszorositás/ 13 ffi, 2 nő Szinházi Intézet Q 7661-64

Stoppard, Tom: Albert hidja. /Albert's Bridge/ Hangjáték. Forditotta: Bartos Tibor = Csataszimf6nia. Bp. Európa, 1979. p. 145-184 •. 11 ffi, 2 nő, hangok

Stoppard, Tom: Albert• s Bridge /A play for radio/ = Plays and Players 1967/10. 12 ffi, 3 nő

Sulhóf József: Bányarém. = Éva naplója. Gyermekhangjátékok. Ujvidék, 1969. Rádió Novi Sad - Forum K. P• 93-122

Sulhof József: Fénytelen kis csillag. Hangjáték. = Álmok szirtjén. Novi Sad, Forum Könyvkiadó 1969. p. 329-369 1 ffi, 1 nó

Szabó Magda: A hallei kirurgás. Szinmü egy felvonásban. = Eleven képét a világnak. Bp. Magvető, 1966. p. 261-314. 10 ffi, 4 nő

Szabó Magda: Az a szép, fényes nap. = Visszajátszás. Bp. 1980. Magvető, p.429-481.

Szabó Magda: Békekötés. Szinmü egy felvonásban. = Eleven képét a világnak. Bp. Magvető, 1966. P• 315-348. 2 ffi, 3 nő Szinházi Intézet 23.800

Szabó Magda: Csak szunyogok. Hangjáték. 4 ffi, 1 fiú, 2 lány Kortárs, 1979. 11.sz. Látóhatár, 1980. 1. sz.

Szabó Wiagda: A rab. Szinmü egy felvonásban. = Eleven képét a világnak Bp. Magvető, 1966. p. 349-396. 12 ffi, 3 nő

Szakonyi Károly: Albérlet és philodendron. Rádiójáték. = Budapesti látomás. Bp. Egyetemi ny. 1972. p. 189-221 = Harmincnégy ember. Bp. Szépirodalmi 1971. p. 165-210. 5 ffi, 5 nő

Szakonyi Károly: Harmincnégy ember. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. 363 p. Színházi Intézet 24.862, 24.874

Szakonyi Károly: Három dobás hat forint. Hangjáték. = Jelenkor, 1979. 12. sz.

Szakonyi Károly: Három dobás hat forint. Hangjáték. = Jelenkor, 1979. 12. sz.

Szakonyi Károly: Ki beszél? Játék több hangra. = Ki beszél? Bp. Minerva, 1971. 35. p = Harmincnégy ember. Bp. Szépirodalmi, 1971. P• 329-363. 3 ffi, 5 nő Színházi Intézet 24.862, 24.874 Rádió 53.641

Szakonyi Károly: Majd jönnek érted. Hangjáték. = Harmincnégy ember. Bp. Szépirodalmi, 1971. P• 11-59 3 ffi, 2 nő

Szakonyi Károly: Milyen csend van. Hangjáték. 2 ffi = Kortárs, 1981. 6. sz.

Szakonyi Károly: Milyen nap van ma? Hangjáték. = Szakonyi: Irányítószám 2000. Bp. 1976. P• 483-524. 16 ffi, 13 nő, óvodások, kisfiúk, kislányok Színházi Intézet Rj 27.272

Szakonyi Károly: Milyen nap van ma? Hangjáték. 16 ffi, 11 nő = Kortárs, 1971. 5. sz.

Szakonyi Károly: Milyen nap van ma? Rádiójáték. = Párbeszéd egy boldog asszonnyal. Bp. Táncsics, 1976.p 163-187. 7 ffi, 4 nő, 2 gyerek, stat.

Szakonyi Károly: Nő arcképe háttérrel. Rádiójáték. 3 ffi, 5 nő, stat. = Visszajátszás. Bp. 1980. Magvető, p. 307-343. = Jelenkor, 1977. 9. sz.

Szakonyi Károly: Portások. Hangjáték. = Szakonyi: Irányítószám 2000. Bp. 1976. P• 445-481. 5 ffi, 2 nő Színházi Intézet, Rj. 27.272

Szakonyi Károly: Üvegek. Hangjáték. = Szakonyi: Irányítószám 2000. Bp. 1976. p. 421-444. 2 ffi, 2 nő, női hangok

Szakonyi Károly: Verseny. Hangjáték. = Szakonyi: Irányitószám 2000. Bp. 1976. P• 403-418. = Kortárs, 1973 8. sz. 5 ffi

Taar Ferenc: Családi fészek. Hangjáték. 4 ffi, 3 nő = Alföld, 1971/8.

Tamási Áron: Tüzálló Pál. Rádióelőadásra irott mesejáték. = Tamási: Ősvigasztalás Bp. Szépirodalmi, 1978. P• 255-274. 1 felv. 6 ffi, 2 nő, 1 helyszín Színházi Intézet Rj 29.596

Terarjama, Sudzsi: Jamamba. Hangjáték. Fordította: Benyhe János = A sötét torony. Bp. Európa, 1969. P• 195-214 5 ffi, 5 nő

Thomas, Dylan: A mi erdőnk alján. Hangjáték Forditotta: Bányay Géza Az utószót írta: Sükösd Mihály 3p. Európa, 1960. 102 p. Modern könyvtár 32. Színházi Intézet 6948

Thomas, Dylan: Vissza az úton. Hangjáték. Forditotta: Lukácsy András =A sötét torony. Bp., Európa, 1969.p. 17-29. 14 ffi, 2 nő

Thurzó Gábor: Anyám nagyon messze van.•=Visszajátszás. Bp. 1980. Magvető, p. 411-428.

Toman, Josef: A folyó varázsa. /Reka-koldunia/ Hangjáték, fordította: Egri Viktor = Csataszimfónia. Bp. Európa, 1979. p. 477-509. 14 ffi, 5 nő

Tonecki, Michal: Az ötödik. Hangjáték. Forditotta: Elbert János = A sötét torony. Bp. Európa, 1969.ˇp. 267-287. 5 ffi, 2 nő

Turgenyev, Iván - Williams, Emilyn: Egy hónap falun Rádiójáték. Turgenyev szinmüvéból irta: E. Williams. Forditotta: Körmöczi László /H. k. ny. é. n./ 80 lev. /Gépelt kézirat/ 7 ffi, 5 né

Urbán Ernő: Hidegvér és fantázia. Rádiójáték. = Párbeszéd egy boldog asszonnyal. Bp. Táncsics, 1976. P• 189-212. 5 ffi, 3 né

Vajda Ferenc: A lélek muzsikája. Hangjáték három részben. Délibáb, 1938/29-30 8 ffi, 5 nő

Vajdasági szerzők gyermekhangjátékai és mesejátékai. Összelitotta: Argyelán István. Ujvidék - Novi Sad 1970. Rotapr. Univ. 154 p •. /Ujvidéki Rádió - Radio Sad 1./ Kétnyelvü /magyar-szerb/ Rádió 71. 578

Vámos Miklós: Irónia. Hangjáték. = Vámos: Háromszoros vivát. Bp. Szépirodalmi, 1981. p. 7-16. 4 szerepló Szinházi Intézet Rj 30.587

Vámos Miklós: Panoptikum. Hangjáték. = Vámos: Háromszoros vivát. Bp. Szépirodalmi, 1981. p. 81-91. 3 ffi, 1 né

Vándor Kálmán: Az utolsó farsang. Hangjáték három felvonásban. = Szinházi Élet, 1935. 35. sz. 10 ffi, 2 nő Szinházi Intézet F. 115/47

Varga Zoltán: A kisértő. Transzcendens beszélgetés rádióra, türelmes hallgatóknak. = Hid, 1975. 11. sz. P• 1195-1212. Szinházi Intézet Rj 28.420

Varga Zoltán: Áprilisi tréfa. Hangjáték. 8 ffi, 2 női hang Hid, 1974/4.

Varga Zoltán: Ezópusz meséi. Mese-hangjáték kis- és nagykorúaknak. 11 hang Hid, 1977. 1. sz.

Vészi Endre: A Piros Oroszlán. - A Piros Oroszlán. Hangjáték. p. 243-27.6. 4 ffi, 3 nő, stat. - Félhomályos zóna. Nagyvárosi ballada. P• 277-305. 2 ffi, 1 nő, stat. - Statisztika. Hangjáték. p. 307-336. 7 ffi, 3 nő, stat - Ember a tetőn. Hangjáték. P• 337-365. 5 ffi, 1 nő, stat. – Az ikertárs. Játék hét hangra. p. 367-393. 6 ffi, 1 nő - Passzív állomány. Rádiójáték. P• 395-455~ 14 ffi, 2 nő - Ágyak a horizonton. - Lélek és pofon. Hangjáték. p. 457-482. 3 ffi, 1 nő, stat. - Kora esti látogató. Hangjáték. p. 483-509. 3 ffi, 2 nő Bp. 1971. Magvető K. 599 P• Szinházi Intézet 25.144, 25.168 Rádió 55.017, 55.010

Vészi Endre: A tranzitutas. - Nyulacskáim. Hangjáték. p. 193-222. 4 ffi, 4 nő

Vészi Endre: Félhomályos zóna. /Összegyüjtött hangjátékok/ /A Piros Oroszlán. + Félhomályos zóna. + Statisz ka. + Ember a tetőn. + Passzív állomány. + Az iker társ. + Ágyak a horizonton. + Lélek és pofon. + esti látogató. + A konzervmester vasárnapja. " sisak. + A túsz zavarbaejtó halála. + Kirakatren' zés. + Földszint és emelet. + Veseroham./ Bp. Magvető, 1976. 377 P• Szinházi Intézet Rj 27.973 Rádió 63.690, 63.621

Vészi Endre: Földszint és emelet. Rádiójáték. = Párbeszéd egy boldog asszonnyal. Bp. Táncsics, 1976. p. 213-230. 7 ffi, 3 nő, hangok

Vészi Endre: Hangok és sorsok. /Egyszer van vasárnap. + A piros oroszlán. + Félhomályos zóna. + Statisztika. + Ember a tet15n. + Az ikertárs./ Bp. 1966. Magvető K. 279 P• Rádió 44.143-4

Vészi Endre: Kirakatrendezés. Hangjáték. = Rádió és Televízió Évkönyv, 1974. MRT-Minerva p. 167-178 5 ffi, 2 nő

Vészi Endre: Passzív állomány. Rádiójáték. = Budapesti látomás. Bp. Egyetemi ny. 1972. P• 145-170. 14 ffi, 2 nő

Vig György: Römi. Rádiójáték. e Délibáb, 1932/42. 5 ffi

Vihar Béla: A Kék Tündér hidja. Verses hangjáték. • Vihar Béla: Szamárháton. Bp. Szépirodalmi, 1976. p. 85-130. Szinházi Intézet Rj 28-357

Vihar Párizs felett. Hangdráma három részben. Alexandre Dumas pere regénye nyomán irt ák K. Halász Gyula és Kristóf Károly. = Szinházi Élet, 1937/38. 8 ffi, 5 nő Szinházi Intézet F. 115/56

Visszajátszás. Hangjátékok. Bp. 1980. Magvető K. 519 P• Rádió 70.118-19

Vitéz Miklós: Csend... Várni...! Szinjáték egy felvonásban. Szinházi Élet, 1935/36. 2 ffi, 4 nő, 1 gyerek Szinházi Intézet F. 115/47

Wellershoff, Dieter: Minotaurus. /Der Minotaurus/ Hangjáték. Forditotta: Ember Mária = Láthatatlan szinpad. Bp. 1964. p. 239-262. 2 ffi, 1 nő

Weyrauch, Wolfgang: A havasok előtt. Rádiószinmü egy felvonásban. Forditotta: Lévai Vera /H.k.ny.n./ 1954 30 lev. /Gépelt kézirat/ 15 ffi, 1 nő, stat. Színházi Intézet Q. 7549

Weyrauch, Wolfgang: Haláltánc. Hangjáték. = A sötét torony. Bp. EUrópa, 1969. p. 241-266. 28 ffi, 4 nő

Weyrauch, Wolfgang: Japán halászok. Rádiójáték. /Die japanischen Fischer/. = Láthatatlan szinpad. Bp. 1964. P• 125-152. 3 ffi, 1 nő, stat.

White, Robin: Katonák. /Soldiers/ Hangjáték. Fordította: Papp Zoltán Csataszimfónia. Bp. EUrópa, 1979 P• 561-390. 4 ffi, 1 nő - 'Hárman. Hangjáték. P• 223-249. 3 nő Bp. 1979. Magvető K. Szinházi Intézet Rj • 29. 710 Rádió 75.184-85

Wickert, Erwin: A dolgozat. /Der Klassenaufsatz/ Forditotta: Lukácsy András = Láthatatlan szinpad. Bp. 1964. P• 5-33 11 ffi, 4 nő

Zbigniew, Herbert: A másik szoba. Rádiójáték. Forditotta: Gémes Romána l ffi, l nő = Nagyvilág, 1965/7

Zbigniew, Herbert: Szerkesztőségünk postájából. Rádiójáték. 7 ffi = Nagyvilág, 1973/2

Zelk Zoltán: Az emlékezés napszaka. Hangjáték. 9 ffi, 3 n5 = Uj Irás, 1974/11.


Forrás: Palotás Ágnes (szerk.): Rádióművészeti bibliográfia. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1982.