Disznóképű és társai

A Rádiójáték wikiből

CÍM DISZNÓKÉPŰ ÉS TÁRSAI

ALCÍM Szatirikus műsor Nagy lajos novelláiból

RENDEZŐ Balázs János

RÁDIÓRA ALKALMAZTA Zeke Gyula

KÖZREMŰKÖDIK Beszterczei Pál, Romhányi Rudolf, Galgóczi Imre, Téby Katalin, Greguss Zoltán, Hindy Sándor, Kállai ferenc, Kéry Gyula

KOSSUTH ÉV 1968 Február 1 20:15 (45p)


Előzetes: Nagy Lajos három „tematikában, hangvételben és ábrázolásmódban rokon” novelláját mutatja be ez a műsor, dramatikus feldolgozásban, mindhárom írás a szatirikus tipizálás kitűnő példája. A disznóképű című tárcanovella a korrupcióból, csalásból, a köz-és magánélet erkölcstelenségéből összeállt mocsárban mutatja be a címadó figurát. Az iránta érzett megvetés már a puszta leíró jellemezésből is feltámad az olvasóban-hallgatóban. A Gazember panaszkodik és a Bogár című írásokban az író a gyűlöletessé vagy nevetségessé tétel közvetettebb módszeréhez folyamodik: a szatirikus csúffátevés eszközéhez.