Begyűjtött vallomásaim (sorozat)

A Rádiójáték wikiből

Begyűjtött vallomásaim (sorozat)

Páskándi Géza élete utolsó éveiben, már halála után megjelent — önéletrajzi fogantatású könyvében vall életéről és írói pályájáról.

Ahány élet, annyi életrajzi változat, persze, ám mind a fő-, mind pedig az alcím a szokásos eltéréseken túl nagyon különös jellegzetességeket sejtet. A begyűjtés például egyszerre idéz paraszti, mezőgazdasági munkát, valamint rendőrségi, hivatalos eljárást. Az előbbi esetben a széna- és sarjúrendek boglyába gyűjtését követően a takarmány behordását, kazalba rakását, vagy általában a termény betakarítását - az utóbbiban viszont a gyanús, kétes vagy veszélyes elemek összeszedését, ideiglenes őrizetbe vételt. Van végül egy olyan, lassan feledésbe merített jelentése is, amelyik nagyon erősen kötődik egy időszakhoz, a szocializmus építésének első esztendeihez, a proletárdiktatúra kezdetéhez, nálunk Rákosi Mátyás, más - szomszédos - országokban más diktátorok zsarnokságához: a parasztság állami kizsákmányolását, a mezőgazdasági termékek kötelező beszolgáltatását idézi föl.

A címbeli múlt idejű melléknévi igenév tehát a kényszerűség, a kiszolgáltatottság jelzője is, ám az alkalomszerűségből, az esetlegességből eredő hiányokat, az összevillázás-összegereblyézés során elhullajtott, otthagyott (vallomás) szálakat, csomókat is sejtetni engedi. S ott motoszkálhat a kettős erőltetettség-erőszakoltság sejtelme a birtokosraggal személyessé tett főnév használatában is: éppúgy asszociációs körébe vonhatja a hatósági eljárás hosszadalmas és kínos voltának eredményeit, mint ahogy a vallomástevő önmagával szemben tanúsított kíméletlenségét is. Mintha kényszervallatások sorozatának tenné ki magát. És mintha egyébként is természete, hajlamai, sőt kedve ellen volna minden érzelmi megnyilatkozás, őszinte feltárulkozás. Mintha mi sem állna tőle távolabb - Adyt átírva -, mint hogy látva lássák; jaj, nem szeretné magát megmutatni. Ezért is emelheti ki a sajátos felfogását, a másokétól elütő gondolkodásmódját. Az észjárását. Emlékiratait erről ígéri, s nem az életéről, nem a sorsáról, de nem is a történelmi eseményekről.

Életművét meghatározó erdélyi éveit számos irodalmi elismerés, díj kísérte: az Utunk dráma díja Novelláiból román és német, színpadi játékaiból, amelyek New Yorkban arattak sikert, angol nyelvű válogatás készült. Maga is fordított klasszikus és kortárs román költőkből magyarra.

Rádióra alkalmazta: Csaba Klári Közreműködött: Tordy Géza és Hegedüs D. Géza A hangfelvételt készítette: Cornides Tamás Zenéjét összeállította: Szakács Emese Rendezte: Solténszky Tibor (2009)

Kossuth Rádió

2011. június 13. 5/1 13:04

2011. június 14. 5/2 13:04

2011. június 15. 5/3 13:04

2011. június 16 5/4 13:04

2011.június 17. 5/5 13:04