A fiatalok joga

A Rádiójáték wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hargitai (vitalap | szerkesztései) 2009. szeptember 24., 18:09-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „A fiatalok joga Rádió Ujság 1930. december A német rádió egyre fokozódó figyelmet fordít a fiatal 14-20 év körüli hallgatók kiszolgálásásra. E műsorsz...”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

A fiatalok joga


Rádió Ujság 1930. december


A német rádió egyre fokozódó figyelmet fordít a fiatal 14-20 év körüli hallgatók kiszolgálásásra. E műsorszámok összeállításánál nem annyira pedagógusokat, mint inkább modern idegorvosokat, pszichológusokat hallgatnak meg. Németország már ráeszmélt arra, hogy a régi pedagógiai elvek teljesen elévültek és a ma parancsoló szavai a fiatalok számára sokkal több és nagyobb jogot követelnek, mint amennyit a régi felfogás engedélyezett. E sorok írója legutóbb hossszabb időt töltött Berlinben és munkája során gyakran kellett érintkeznie nagy vállalatok tisztségviselőivel. És egyre nagyobb meglepetéssel állapította meg, hogy ezek a vezetőpozíciót elfoglaló urak legtöbbje még jóval a harminc esztendőn aluli volt. Huszonhat éves igazgatók, művészeti tanácsadók, rendezők, szerkesztők stb. mindennapos jelenségek közé tartoznak Berlinben. És e fiatalok között igen tekintélyes számmal akad magyar. Mi következik ebből? Mindenekelőtt az, hogy a mai fiatalságot, melynek ilyen korán nyílik alkalma az érvényesülésre, egészen más elvek alapján kell nevelni, mint a régieket. Nagyon helyesen jegyezte meg a német női mozgalom egyik vezetője, hogy a mai gyermekeket nem annyira a mesék, mint inkább a technikai játékok érdeklik. És ez egyátalában nem baj. Minél több gyakorlatiasságra neveljük a gyermekeket, annál könnyebben fog boldogulni az életben.

A fiatalok e forradalmi előretörésében élénk részt kell vennie a rádiónak. Ez lett a jelszó Németországban és ezt a jelszót rövidesen át is fogja venni az egész világ. A rádió műsorának egyre jobban specializálódnia kell. Nem beszélhet csak általában tömegekhez, hanem olyan műsorszámokat kell hoznia, melyek csak a serdült fiukhoz vagy lányokhoz szólnak, az ő problémájukkal foglalkoznak. Őszintés komolyan. Elég volt már hallgatni azt a sok értéktelen ezer esztendős frázishalmazt, melyet dohos lomtárakból szedegetnek elő olyan előadók, akiknek sejtelmük sincsen arról, hogy az idő előrehaladt felettük és ma már egészen más ideológiák uralkodnak, mint régen. Az emberiség lassanként nagykoru lesz és egyre több hazugságot ítél halálra. Ilyen hazugságok voltak például, hogy a nevelésünkkel kapcsolatban alkalmazott pedagógiai elvek nagy része, mert ezek tették a fiatalságot gyámoltalanná, az élettel szemben tudatlanná. Az állat már születésének első napján arra tanítja kölykeit, hogyan kell élelmet szereznie. Hogyan óvakodjon, miképp fejlessze a megélhetéshez szükséges ösztönöket. Ezzek szemben az ember tudatos hazugságokkal vezeti félre gyermekét az élet valódi mikéntje felől és ezzel megfosztja a boldogulás leghatalmasabb fegyverétől a helyes látástól!

A rádió egyik legnagyobb kötelessége a fiatalság és az élet közötti kapcsolat megteremtése. Ennek sajnos nálunk még csak nyomát se látjuk. A fiatalság számára készült előadások mosolyognivalóan elévült, ósdi frázisok sorozata, melyek a katedrák életképtelen, naptalan, álmosító levegőjét lehelik. Ébredjenek végre az érdekeltek annak tudatára, hogy az előadásokat nem lelki kiskoruságban tartott passzív bábok hallgatják, hanem robbanó erejű, szárnyaló fantáziájú, építeni és dolgozni akaró fiatalok, akik útmutató és gyakorlati értékű szavakat várnak, nem pedig óvatos, langyos, az idők szellemétől végtelenül távolálló értekezéseket. Merjen a rádió nyíltan, józanul beszélni gazdasági, etikai, művészeti kérdésekről, foglalkozzon a fiatalok lelki problémáival, kezelje őket intelligens felnőttekként.

A rádió akkor fog igazán hivatása magaslatára emelkedni, akkor lesz szédületes sikere, amikor az évezredes hazugságoktól megszabadult, lelkileg újjászületett és társadalmi életét revízió alá vett emberiség nem akar többé magát csaló álom- és meseéletet élni, hanem őszintén és becsületesen tárgyalja meg az élet égető problémáit. Akkor az irodalom, művészet és szórakozás szerves kiegészítő kapcsolatban lesz a valódi élettel és a rádió fölényes, okos, mindenkihez szóló és mindenkit irányító barát szerepét fogja betölteni. Németország már rálépett erre az útra. A rádiónak sűrgősen követnie kell ezen az úton.

"category":"uncategorized"