Gábor Miklós

A Rádiójáték wikiből

Lev Tolsztoj: Háború és béke [1]

(Zalaegerszeg, 1919. ápr. 7.- Budapest, 1998. július 2.)

„Gábor Miklós a magyar szí¬njátszás legnagyobb művészei közé tartozott. Töprengő alkatú, rendkí¬vüli stí¬lusérzékű szuggesztív színész volt, aki a filozofikus mélységű feladatokat magasrendű intellektussal párosult, érzelemgazdag bölcsességgel tolmácsolta.” „Gábor Miklós művészetét, kifejezőeszközeit együtt formálta intellektusa, népszerűsége, meditatív alkata, színészi és írói önkifejező vágya."

Gábor Miklós „egész lényével játszott, nem voltak alkati határai. Nem volt kijelölt szerepköre, lehetett hős és intrikus, töprengő, moralizáló, vagy cinikus, kiábrándult figura. Műfaja sem igazán volt, drámában, vígjátékban, filmben, rádiójátékban egyaránt elvarázsolta a közönséget. Legendás alakí¬tásai közé tartozott Rómeó, Lucifer, IV. Henrik és III. Richard király, Higgins nyelvészprofesszor a My Fair Lady-ből és a profi bűnöző és bandavezér Bicska Maxi a Koldusoperából. ” Színpadi szerepei közül kiemelkedik a Hamlet - amelyről egy angol kritikus azt írta, hogy Laurence Olivier után az övé a legjobb Európában.

„Drámai ereje, rokonszenves karaktere, jellegzetesen szép hangja, humora, remekül érvényesült a film műfajában is.” Emlékezetes alakí¬tást nyújtott többek között a Valahol Európában, ahol Hosszút, az árvák bandavezérét játszotta, a Mágnás Miskában pedig ő alakította a grófruhába bújt segédlovászt, Miskát. Az Állami Áruházban Kocsis Ferencet, az áruház új igazgatóját formálta meg, míg az Apa című filmben övé volt a címszerep.

A szakma és a nagyközönség szemében egyaránt a legszebben beszélő színészeink közé tartozott. Olyan világsztároknak kölcsönözte a hangját mint Gary Cooper, Laurence Olivier, Cary Grant, Fred Astaire és Walter Matthau. Magáról így ír a színművész: "Egész beszédtanulásom alaptörekvése: megszabadulni az agyondicsért, túlságosan szép hangom melegétől, mert elmossa a körvonalakat..."


Források


(Bácsi Gabriella)