chevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upquotesearch

Szakirodalom

A C. Nielsen Co. – Nielsen Media Research Amerikai tévés nézettséget és rádiós hallgatottságot kutató és mérõ csoport, melyet 1923-ban alapítottak.

Acapella Olyan reklám, melyben nincs zenei betét, csak emberi hang (éneklés pl.).

Ad hoc network Egy bizonyos alkalomra összekapcsolódó állomások, melyek általában egy forrásból vesznek át mûsort (azaz nem körkapcsolás).

Acoustic boundary (hanghatár) Egy bizonyos hang hallhatóságának határa. A kifejezést általában természetben élõ lények által keltett hangok területére értik, pl. egy madár által becsivitelhetõ (hangjával védhetõ) terület határára.

Affiliate Amerikai meghatározása egy olyan állomásnak, mely megegyezést kötött egy hálózattal arra, hogy annak bizonyos mûsorait sugározza.

Air check Hang- vagy videófelvétel, mely éterbe sugárzott adásról készült. A DX-erek (hullámvadászok) a „levadászott” adásokról air checket készítenek, mellyel bizonyítják az adás vételét; de egy mûsor archiválása is történhet így. Gyakori olyan air checkek készítése, melyben a készítõ megpróbálja bemutatni egy állomás vagy egy lemezlovas mûsorának hangulatát, stílusát, dinamizmusát, így a zeneszámokat és reklámokat kivágja, és csak a bemondót hagyja meg a felvételen.

Air date Egy adás sugárzásának idõpontja.

Air ready Sugárzásra kész program, felvétel.

Airplay Felvett anyag sugárzása. A slágerek egyik mérõszáma az, hogy hányszor játszották adásban, azaz hány airplay volt.

All Wave DX Minden hullámhossz iránt érdeklõdõ hullámvadász.

AM Amplitúdómoduláció. A mûsor jelének kódolása a kisugárzott jel amplitúdójának (erõsségének) változtatásával történik, miközben frekvenciája állandó marad. Általában a középhullám megnevezése, de helytelenül: a középhullámú sávban valóban amplitúdómodulációval sugároznak a rádiók, de ugyanígy AM adás van a hosszú és rövidhullámon is.  FM

Analóg A jelek kódolásuk során bármilyen (folyamatos) értéket felvehetnek, ellentétben a digitálissal.

Antennae Az antenna többes száma latinul és angolul.

Applause, taps Stúdióban, közönség elõtt felvett adásoknál (vagy késõbb rákeverve) elhangozhat taps. A tapsmérõ a taps hangerejét méri, de a kívánt hangerõt is beállíthatja. Egy forgatókönyvben a tapssor azt a szünetet jelzi, ahol a tapsot kérik vagy várják a mûsorvezetõk.

Appointment television Tévénézés a rádióújság alapján. A tévénézõ (rádióhallgató) elõre bejelöli a naptárában (vagy a mûsorújságban), hogy mely mûsorokat akarja megnézni. Az USA-ban a 40-es években alakult ki ez a szokás a hálózati rádiómûsorokra, az 50-es években áttevõdött a tévémûsorokra. Ma, a szörfölés korában már kevésbé jellemzõ.

AQH Persons Egy átlagos negyedóra alatt a mûsort/állomást hallgató egyének száma.

AQH Rating A hallgatók száma elosztva az adáskörzetben élõk számával.

AQH Share Az adott állomást hallgató/nézõ egyének száma az adott idõszakban bármilyen állomáson rádiót vagy tévét nézõk összes számához képest, százalékban.

AQH: (Average Quarter Hour) Azok átlagos száma, akik egy állomást vagy mûsort hallgatnak egy átlagos, negyedórás idõtartamra (egy nap vagy hét során legalább 5 percet hallgatott/nézett egy állomást egy-egy negyedórás periódus alatt). Ez a legkisebb idõtartama a méréseknek.

Arbitron Rádiós hallgatottság-méréseket végzõ amerikai cég. Eredetileg American Research Bureau, Inc. Azonos néven szerepel az a berendezésük, mely automatikusan méri a nézõk tévénézési szokásait.

Átjátszó, Translator Olyan állomás, mely egy másik adóról átvett programot sugároz tovább, tehát önálló programja nincs. Nálunk így nevezik a leárnyékolt területekre kis teljesítménnyel sugárzó tévéadókat is.

Audio book Amerikában, Nagy-Britanniában, Németországban nagyon népszerû, profitorientált „mûsorterjesztési” forma: a népszerû rádiójátékok kazetta- ill. CD-kiadásai, melyet könyvesboltokban lehet kapni. Különösen elterjedt formája nem rádiók mûsoraiból kerül ki: ebben egy-egy népszerû színész felolvas egy teljes könyvet (ez a klasszikus audio book – a dramatizált „rádiójáték”-forma inkább kivétel). Nálunk leginkább meselemezek formájában volt népszerû az 1970-80-as években.

Audio billboard Egy hangfelvétel elején a felvétel azonosítására szolgáló rövid részlet: a felvett esemény, a riporter neve, a felvétel sorszáma.

Audio news release (ANR) Kazetta, amit cégek PR céllal küldenek rádióállomások hírszerkesztõségeibe.

Audio Subcarrier Mûholdas adások esetén a segédhangvivõ sáv, ahol a tévéadások hangját és rádiómûsorokat is közvetítenek.

Automatic Frequency Control (AFC) Automatika, mely egy adott frekvencián tartja a rádiót.

Average audience (AA) Azon háztartások száma, melyek egy adott percben (vagy más idõtartam során) egy adott állomást néztek, hallgattak.

Bandwidth, sávszélesség Az elektromágneses spektrum egy darabja (alsó és felsõ frekvencia közti különbség). Általában rádió- vagy tévéállomások sávszélességérõl beszélünk, ahol ez az érték meghatározza, hogy mekkora információmennyiség sugározható ki, azaz a mûsor milyen minõségben fogható; ill. két állomás milyen messze van egymástól az elektromágneses tartományban.

Beeper Telefoninterjú. Régen a rádióállomásoknak egy kis bip hangot kellett beadnia az elõre felvett interjúk elé. Az elnevezés máig él, bár ma már csak a telefoninterjúkra használt.

Bemutatni, bemutató 1. Egy adott műről beszélni valamilyen műsorban (kritika, másodlagos irodalom). 2. Egy adott művet műsorra tűzni (elsődleges irodalom) 3. Egy adott művel ELŐSZÖR műsorra tűzni (bemutató).

Binaural, kunstkopf, 3D-sztereó, virtuális sztereó Olyan sztereó hangfelvétel, melyet visszahallgatva az ember a valós (eredeti) irányokban érzékeli a hangokat. A rendes sztereó nem a „valós” (ember által hallott) hangkörnyezetet adja vissza, mert nem veszi figyelembe a következõ emberspecifikus jellemzõket: a két fül távolsága miatt eltérõ idõben érzékeljük a hangot, a fej irányfüggõen leárnyékolja a hangokat, így amit az egyik fül hall, a másik sokkal gyengébben hallja, attól függõen, hogy honnan érkezett. A fülhallgatóval többnyire „fejünkben” megszólaló hangok ilyen technikával rögzítve a fejünkön kívül hallhatók. Hangszóróval visszahallgatáshoz az szükséges, hogy a két hangszóró között valamilyen hangárnyékoló fal legyen, hogy ne keveredjenek a hangok egymással fület érés elõtt.

Biofonikus (hang, környezet) Élõlények által keltett hangok. A legtöbb ökológiai fülkének, növénytársulásnak, jellemzõ környezetnek saját biofonikus környezete van. Különösen párzási idõszakban ill. a napfelkelte-naplemente körüli órákban a leggazdagabb a természetes élõhelyek hangkörnyezete.  geofonikus

Bird (madár) Távközlési mûhold angol beceneve. A „Birding” (madaralás) szleng a mûholdon át közvetített tévé és rádiómûsorokra (pl. élõ interjúk, átvett adások). Ha egy állomás képes erre, ennek elnevezése: madarazhatóság (birdability). A „to lose the bird” (elveszteni a madarat) adáskimaradást jelent a mûholdas kapcsolatban.

Blooper = outtakes: baki. Errors from television and radio broadcasts. Bloopers are usually accidental and humorous. A blooper is a short sequence of a film or video production, usually a deleted scene, containing a mistake made by a member of the cast or crew. Origin: Pardon My Blooper! Egyes filmek a végén szerepeltetik a bakikat.

Boom Mozgatható kar, melyen távolra lógatható be a mikrofon vagy a kamera.

BPM, beats per minute  A ritmus gyorsaságát jelzõ szám, ütem percenként.

Breaking news Az adott idõpontban történõ hír.

Broadcast area, signal area, besugárzott terület, Az a terület, ahol egy állomás jelei még elfogadható minõségben foghatók.

Broadcast day Amerikai kifejezés a rádió- vagy tévéadó bejelentkezésétõl búcsúzásáig.

Burnout Egy zeneszám elérte a „kiégés” állapotát, amikor nagy népszerûsége miatt már annyiszor hallható a rádióban, hogy egy idõ után idegesítõ lesz, és népszerûsége zuhanni kezd.

Bye-bye A riporter záró mondata bejelentkezése végén, pl. „That’s all from here in Chicago, and now back to the Studio”

C

sáv Mûsorszóró mûholdak frekvenciasávja a 3-4 GHz tartományban. Általában afrikai, távol-keleti mûholdak használják. Downlink: 3,7–4,2 GHz, uploink: 5,925–6,425 GHz.

Cablecasting Kábelen át közvetített mûsor.

Call letters, hívójel Amerikában és Ausztráliában ma is élõ, három vagy négybetûs azonosítása a rádió- és tévéállomásoknak; a rádióamatõrök világszerte használják. A Mississippitõl keletre általában W betûvel kezdõdnek, tõle nyugatra K-val. A kanadai állomások hívójele C-vel, a mexikóiaké X-szel kezdõdik.

CC, closed-captioned, Feliratozás Európában teletexten belül, az USA-ban – teletext híján – erre a célra felszerelt tévén látható, esetenként többnyelvû feliratozás. Az USA-ban sokkal gyakoribb, mint Európában.

CD, enhanced Olyan audio-CD, mely egyéb (pl. kép) adatokat is tartalmaz.

Clandestine Radio (klandesztin) Rádiós formátum. Olyan állomás, mely engedély nélkül, egy adott politikai irányzatnak elkötelezett propaganda mûsorokat sugároz.

Clear-channel station Középhullámú állomás az USA-ban, melyet az amerikai Federal Communications Commission (FCC) felhatalmazott arra, hogy az adott frekvenciát „uralja”. Általában 50 kW a maximum teljesítménye, és másnak 750 mérföldön belül nem adják ugyanezt a frekvencát.

College – egytemi rádió Rádiós formátum. Egyetemek diákönkormányzatai által, önkéntes alapon üzemeltetett állomás. Az USA-ban külön sávot tartanak fenn nekik a 88 és 92 MHz között. Számos ilyen állomás azonban csak kábelen fogható. Zenei palettájukon a progresszív, alternatív, komolyzene, jazz szerepel.

Comedy liner A bemondók „vicces” szövegelése. Általában reggeli mûsorokban jellemzõ 6-10 óra között.

Console: Audio board / control panel: keverő

Copy = Dialogue or script

Copywriter Reklámok, hirdetések, promóciós anyagok írója.

CPB (Corporation for Public Broadcasting) Amerikai (USA) nonprofit magánszervezet, melynek célja az amerikai közszolgálati rádiózás fejlesztése. Az USA Kongresszusának tartozik felelõsséggel, közpénzekkel gazdálkodik, melyeket közösségi, közszolgálati rádió- és televízióállomásoknak oszt szét az USA-ban.

Crackle: a mikrofon kattogása, zaja, zörgése

Credit A munkatársak, források felsorolása. Mûsorszám elején opening vagy head credits, végén closing vagy tail credits.

Crossfade Mikor az elsõ szám elhalkul, már lassan felhangosodik a második.

Cue: Egy anyag legeleje, felvezetése (intro).

Curtain Time Olyan idõpont, amikor sok hallgató (nézõ) vált csatornát vagy dönt arról, hogy mit nézzen/hallgasson. Pl. este 8-kor a család eldönti, mit nézzen. Ilyenkor érdemes hosszabb mûsort indítani rádióban is.

Csatorna, channel (ch) 1. Egy állomásnak kiosztott frekvenciasáv. Az amerikai tévéállomások csatornaszámuk alapján azonosítják magukat. (Pl. Duna TV helyett 4-es csatorna). 2. Egy nagyobb (több csatornás) társaság valamely önálló identitással rendelkező adásfolyama. Lásd: program

Cyber-jocking Helyinek látszó mûsor készítése valójában az adott helytõl távoli stúdióban. Az USA-ból induló, de már Európában is szinte mindennapos gyakorlat a nagy rádiós hálózatok mûsoraiban: az adást egy stúdióban x városban készíti el a mûsorkészítõ egy vagy akár több távoli helyi rádió számára. A helyi híreket internetrõl veszi, a helyi pletykákat internetes fórumokból stb. Többnyire kis idõbeli késéssel kerül adásba, így az „élõ” hírek is.

D”’AB Digital Audio Broadcasting Digitális fölfelszíni rádióadás.

DAT Digital audio tape Digitális jelet hordozó magnókazetta.

Daytime station Olyan amerikai középhullámú állomás, mely napkelte elõtt 15 perccel kezdhet adni, és napnyugta után 15 perccel ki kell kapcsoljon.

DBS (Direct Broadcast Satellite) Olyan mûhold, mely egyéni mûholdvevõvel lehetõvé teszi adások vételét.

Dead spot, holttér Olyan hely, ahol egy rádióadó elméleti hatótávolságán belül sem lehetséges a vétel; pl. egy hegy árnyékolása miatt.

Dialogue: párbeszéd

Digitális A jelek kódolásuk során csak kétféle értéket (0, 1) vehetnek fel.

Docudrama, dokumentumjáték Dokumentummûsor és rádió/tévéjáték vegyítésébõl keletkezõ mûsor, valóságban megtörtént (történeti) események dramatizált változatban. Nem a tények bemutatására, hanem inkább a szereplõk (történelmi szereplõk, tudósok, felfedezõk stb.) személyes élményeinek, érzéseinek bemutatására törekszik.

Documentary, dokumentummûsor Elsõsorban eredeti kép- vagy hangdoku­men­tu­mo­kat használó mûsor. Az élõben közvetített valóságshow nem ebbe a kategóriába tartozik, az reality program.

Downlink Mûholdról lesugárzott jelek.

Drive time – csúcsforgalmi idõ Reggeli és délutáni órák, amikor sok rádióhallgató autóvezetés közben hallgat rádiót. Általában 6-10 és 16-19h, hétköznap. Ilyenkor sokan hallgatják autóban az adást – de még Amerikában sem többen, mint otthon.

Drop-out / dropout Hangkimaradás, általában piszkos vagy gyûrt magnószalagon, sérült fájlban, nem elég erõs digitális vétel esetén.

DX Distance X, azaz x (ismeretlen) távolság; illetve ismeretlen távolságból érkezõ rádió- vagy tévéadás vétele. Általában: az a hobbi, melyben távoli vagy nehezen vehetõ rádió- vagy tévéállomásokat próbál befogni a hobbista. Alkalmazható minden sávra, még mûholdra is (horizonton levõ mûholdak).

DX-er Hullámvadász.

Dxpedition DX-erek találkozója egy jó vételi helyen (távol a városoktól, hegytetõn vagy akár távoli országokban), ahol felállítják készülékeiket, és igyekeznek minél több állomást befogni.  sound safari.

Edutainment Szórakoztatva oktató (educational entertainment) mûsor.

EQ equalizer Hangszínszabályzó: a legtöbb reklámban, és ma már sok rádióállomáson mindig a bemondók hangját szabályozzák, azaz bizonyos frekvenciákon felerõsítik, máshol legyengítik, hogy jobban hangozzon. A popzenei kereskedelmi rádiók jó része egész adásidejükben felerõsíti a közepes hangfrekvenciákat. A legtöbb a magas hangokat is felerõsíti, mert így közelebbrõl és érthetõbben hallatszik a beszéd. A levegõ ugyanis már kis távolság alatt is elnyeli a magas hangokat.

Éter, air A rádió- és tévéadások (elképzelt) médiuma, közvetítõ közege. Innen származik az on the air (adásban) kifejezés. A kifejezés megalkotása óta kiderült, hogy éter nem létezik, hisz a rádióhullámok vákuumban (is) terjednek.

f”’/x vagy fx Special effects Különleges effektek. Amerikában 10 dollárért lehet 50–60 különféle effektet (madárhang, jármûhang, kísértethang, ajtócsapódás) tartalmazó CD-ket vásárolni a nagyobb zeneboltokban, az interneten szintén lehet fizetõsen mp3-ban effekteket letölteni számtalan helyrõl.

Fade Elhalkulás, úsztatás. Egy zeneszám végén annak „elúsztatása” is fade, a rövidhullámon tapasztalható elhalkulás is fading.

Family hour családi óra Idõintervallum, amikor – általában 18 és 20 óra közt az USA-ban – a tévé- és rádióprogramok erõszaktól és szextõl mentesek.

Feed Egy nagy hálózat adása helyi állomás számára vagy helyszínrõl sugárzott adás az állomás számára.

FM Frekvenciamoduláció. A mûsor jelének kódolása a kisugárzott jel frekvenciájának változtatásával történik, miközben amplitúdója változatlan marad. Általában az URH sáv elnevezésére is használják. Az FM1 itt a keleti (65–73 MHz), az FM2 a „nyugati” (88–108) URH sávot jelenti, de elõfordul fordítva is. Japánban a két sáv közötti részt használják.  AM.

FS Foreign Service Egy ország külföldre sugárzott mûsora (DX-rövidítésekben).

G”’enre 1. Zenei mûfaj. 2. Tévés mûsorformátum, pl. sitcom, kvíz, dokumentum, híradó, szappanopera.

Geofonikus A Föld természetes, de nem élõlények által keltett hangjai (néhány példa: szél zúgása, esõ, mennydörgés, földrengés, vulkánkitörés, folyó, patak, jégzajlás, jégdurrogás, gleccser mozgása, sivatag zenéje stb.).  biofonikus

Geostacionárius, geoszinkron A Föld felett 36 ezer km magasan keringõ, egy pontból állni látszó mûhold.

Grazing, Surfing, kapcsolgatás, mûsorlegelés A csatornák folyamatos kapcsolgatása, amíg valami érdekeset nem talál a nézõ/hallgató, ahol addig marad, amíg ott nem kezdõdik reklám, vagy unalmas nem lesz.

H”’AM Amatõr rádió/-s.

HDTV (high definition television, nagy felbontású tévé) A hagyományosnál kétszer akkora sorfelbontású tévéstandard.

Hot Clock, format wheel Egy rádió mûsorának bemutatása kördiagramban.

HS Home Service Egy ország belföldre sugárzott mûsora (DX-rövidítésekben).

Infomercial Hirdetés és információ együtt.

Infotainment Information + entertainment. Tévé- vagy rádióprogram, mely a híreket és szórakoztató mûfajokat (interjúk, kommentárok stb.) kombinálja: szórakoztatva informálja a nézõt. Ma már a kereskedelmi tévéhíradók mind ebbe a kategóriába tartoznak.

IRC International Postal Reply Coupon Nemzetközi válaszbélyeg, melyet akkor kell vásárolni a postahivatalban, ha választ várunk leveleinkre; különösen a szegényebb állomásoknak vagy országokba címzett leveleinknél.

J”’ingle Szignál. Általában fülbemászó dallamra épül. A szignálban benne van/lehet a rádió neve és szlogenje is.

K”’ey station, kulcsállomás Egy hálózati programnál az az állomás, ahonnan a program ered.

Kilociklus (kc) 1000 ciklus másodpercenként, azaz 1000 Hz, 1 kHz. A kHz régies elnevezése.

Konzerv, canned Elõre felvett anyag, melyet rádió- vagy tévéállomások akár többször is megismételve sugároznak.

Ku sáv Mûsorszóró mûholdak frekvenciasávja a 11–12 GHz tartományban.

Kunstkopf  binaural

L”’icence fee Elõfizetési díj, pl. a BBC-nél. A díjat mindenkinek fizetnie kell. „Cserébe” a közszolgálati rádió és TV nem sugároz reklámot, így nem kell megfelelnie a reklámozók igényeinek, és teljes mûsoridejében közszolgálati feladatot láthat el. A hallgatóknak viszont meg kell felelni, tehát a minél nagyobb hallgatóság elérése itt is alapérv. Nálunk eltörölték; helyette állami támogatást kapnak a közszolgálati médiumok, tehát nem közvetlenül, hanem csak közvetve, az adókon keresztül kapják a pénzt a hallgatóktól; a végsõ szó a politikusok döntésétõl függ.

Live to tape: pre-recorded programs without major later editing

Local window Helyi ablak Olyan idõperiódus egy rádió mûsorfolyamában, amikor nem sugároz saját mûsort, hanem mástól vesz át pl. reklámot, híreket stb. általában egy hálózat részeként.

Log Dx-elésben: egy adott napon (idõszakban) fogott állomások adatainak naplója.

LW Hosszúhullám, long wave. Magyarországon nem használt sáv.

M”’C Magnókazetta.

Media literacy (Critical ~) Média-iskolázottság. Az általános mûveltség azon része, mely segítségével az ember képes a médiumokat megfelelõen, „kritikus hozzáállással” használni, illetve képes a médiatájképen belül megtalálni az általa igényelt mûsorokat. Néhány országban, különösen a televízió vonatkozásában a közoktatásban sajátítják el; norvégiában külön szakközépiskolák szakosodtak médiára.

Microphone (mic, mike): Lapel (tie, lavalier) mic (csíptetős); dynamic mic, condenser mic. If it is turned on: hot mike. Boom: rúd végén lévő

MON Monitorozó Kétirányú kommunikáció, általában 30 MHz felett: a rendõrség, mentõk, tûzoltók, katonai és tengerészsávok.

MOS Man on the street. Az utca embere.  vox pop

M-S Különleges dupla mikrofon a környezet hangjainak „holisztikus” rögzítésére, azaz egyfajta hangzó hologram. Az egyik mikrofon szív alakú, a másik nyolcas alakú karakterisztikájú, azaz más irányból és távolságból érkezõ hangokra érzékeny. A rögzített hangból különféle keverések segítségével igen változatos hangzások állíthatók elõ, mintegy szimulálva az eredeti természetet és a „belelógatott” különféle mikrofonokat. Hagyományos sztereó hangzás is kikeverhetõ belõle.

MW, középhullám Európában 531–1602, Amerikában 530–1700 kHz-ig terjedõ sáv.

N”’arrowcasting Egy meghatároztott közönségnek szóló (szakosodott) rádió- vagy tévéadás.

Netcasting, streaming Interneten át közvetített mûsor.

Network time Egy idõszak, amikor a helyi állomás a hálózati (központi) mûsort sugározza.

Niche 1. Biológiai életközösség. 2. Szûk, jól meghatározható hallgatói réteg, általában olyan, melynek kiszolgálására még nincs, vagy kevés mûsor van.

NPR (National Public Radio – Nemzeti Közszolgálati Rádió) Amerikai nonprofit magánszervezet, melyet 1970-ben alapítottak. Mûsorokat készít, oszt szét, a közszolgálati rádiós mûholdrendszert üzemelteti, tagrádióinak képzést, mûszaki segítséget stb. biztosít.

O”’ff the air Az adás vége, nincs adásban.

On the air Adásban  éter.

Ökoakusztika, acustic ecology Az élõlények és a hangok kapcsolata: annak kutatása, hogy milyen hangzó környezetet hoznak létre az élõlények, az milyen ritmusban váltakozik, és hogyan hat az ember hangjainak megjelenése az élõlények életére; illetve magára az emberre.

P”’acing, ritmus A rádió ritmusa, mely mûsortól vagy formátumtól függ. Gyors, ha egy popzenei rádióban egy szám véget ér, a DJ azonnal hadarni kezd lelkes hangon, és a következõ szám még a beszédje alatt elindul, ill. ha egy megszólaló csak rövid ideig beszélhet. Lassú a Bartók rádióban, ahol nyugodt hangok konferálnak, és nem beszélnek rá a zenére, ill. egy megszólaló hosszan is beszélhet.

Package, összeállítás Általában 45 másodpertõl 2,5 percig terjedõ hosszúságú tévés vagy rádiós összeállítás; lehet 2–5 részbõl álló is.

Payola „Hálapénz” a mûsorvezetõknek azért, hogy adott lemezkiadó felvételét játsszák.

Pay television (pay TV, fizetõs TV) Elõfizetéses tévécsatorna. Hívják subscription televisionnak (STV) is.

Pay-per-view TV (PPV) Olyan megoldás, ahol a nézõ csak azért a mûsorért fizet, amit valóban meg is nézett.

Phone-in Betelefonálós mûsor. Más interaktív lehetõségekkel is élhet, pl. e-mail és SMS, azaz a brit szóhasználatban „text”.

Pilot Egy nagy tévétársaság vagy hálózat számára készített sorozat prototípusa, melynek sikere vagy bukása dönti el, hogy a társaság megveszi-e a sorozatot.

Pirate Radio Rádiós formátum. Kalózrádió, mely többnyire zenét sugároz  Clandestine Radio

Pislogás, blanking: a tévé szkennelési folyamatban az a rövid időszak, amíg az elektronnyaláb visszatér a jobb sarokból a balba, ill. az alsó sarokból felülre. (Gyakorlatilag ez egy fekete sávot ad ki, mely a kép teteje felett ill. a kép alatt látható, ha fut a kép). Ez alatt tehát képinformációt nem sugároznak, viszont itt történik a teletext vagy feliratozás adatainak sugárzása.

Playlist, játszási lista Azon zeneszámok listája, melyek adott célközönségû rádióban adott idõszakban elhangoznak. Kereskedelmi rádiók részben vagy egészben a lemezkiadók érdekei szerint alakítják ki, ill. belõlük tudják meg a kiadók, hogy melyik számukat hol, hányszor játszották. A játszás gyakorisága a rotation. A rádiós playlistek tehát nem egymás után szerkesztett számok, hanem valamilyen szempont szerint (korszak, tempó, slágerség) összegyûjtött számok halmaza, melyek közül vagy a szerkesztõ vagy a számítógép adásba ad egyet-egyet. A playlist változhat mûsoronként vagy mûsorsávonként is, de elképzelhetõ, hogy egy rádió napokig ugyanazt a playlistet használja.

Playlist, zenei kategóriák Az alábbi kategóriák nem az aktuális slágerlista, hanem a rádió játszási listája szerinti sorrend alapján csoportosítják a számokat. A rádióban feltételezik, hogy pl. a TOP 10-ben levõket akarja a hallgató legtöbbet hallani, ami oldies rádió esetén, azt jelenti, hogy az adott idõszakra mesterségesen elõhoznak és ismét népszerûvé tesznek zenéket (retro), ezért ezek gyakrabban szerepelnek a mûsorban. A CHR vagy TOP 40 formátumú rádiók játszási listája többnyire nagyon hasonlít az aktuális slágerlistára is, de a kérdés bonyolultságát  a slágerlista c. fejezetben. Az, hogy melyik zeneszám épp melyik kategóriába esik, befolyásolja, hogy milyen gyakran és mikor (órán vagy napon belül) kerül adásba. Az alábbi, USA-ra méretezett kategóriákon túl, illetve belül Európában meg kell különböztetni egy nemzeti kategóriát is, azaz az adott ország zenei termését.

– TOP 10 Az adott rádióállomás játszási listáján legtöbbet szereplõ, tehát

legtöbbet hallható zeneszámok.

– TOP 11–20 Értelemszerûen.

– Risers 11–20, A records Most emelkedõben lévõ dalok.

– Decliners 11–20, B records Most leszállóban lévõ dalok.

– Power song A slágerlistán gyorsan emelkedõ szám.

– Currents Ált. TOP 1–20. Aktuális slágerek.

– TOP 21–30 Értelemszerûen.

– Recurrent Olyan zeneszám, mely még sláger, de már túl van népszerûsége

csúcsán: lecsúszó sláger, pl. a TOP 30-ból már kiesett zene, még max. 3–6 hónapon át.

– New Addition A sláger/játszási listán szereplõ újdonságok.

– New Releases Újonnan megjelent felvételek. Általában csak akkor

kerülnek fel a rádiók játszási listájára, ha a rádiós már holtbiztos benne,

hogy az adott szám tetszik a közönségnek. Ezért elõbb közvéleménykutatást

csinálnak, vagy a kis, helyi vagy egyetemi rádiókban játsszák az új zenéket, és ha itt kiderül, hogy sikeres, akkor kerülnek át a nagy rádiókba. A brit közszolgálati Radio 1 sok új zenét játszik elõször. Ha egy olyan CD jön ki, mely több slágergyanús számot tartalmaz, általában fokozatosan dobják rádiós piacra õket, hogy minél nagyobb profitot hozzon.

– Gold = oldie Régebbi számok. Rádiótól függõen lehet egy tavalyi slágerlistás zene vagy egy negyven évvel ezelõtti sláger is.

Political Rádiós formátum. Az amerikai leírás szerint Franciaországban és a „kevésbé erõteljes médiaszabályozású” országokban ismert formátum, mely híreket és információkat sugároz, ami az anyaszervezet értékrendjét közvetíti.

PRI (Public Radio International) Nonprofit rádióhálózat Amerikában. 1983-ban alapították, központja Minneapolis, Minnesotában van. A helyi közszolgálati és közösségi rádiók számára készít mûsorokat.

Public Service/Közszogálati Rádiós formátum. Általában államilag finanszírozott, de plitikailag független, „full service” állomás, mely mindenféle mûsort sugároz. Költségvetését elõfizetési díjakból is fedezheti. Az USA-ban 1967 óta létezik, amikor a National Public Radio (NPR)-t részben állami támogatással megalapították. Az NPR bevételének másik része a hallgatók adományai. Ma már számos más közszolgálati (Public) rádiós szervezet is létezik. A hír- és információs mûsorokon kívül komolyzenét és jazzt is közvetítenek, és elég sokszor a BBC mûsorait is átveszik.  state radio

Program 1. Egy állomás valamely műsorszáma. Javasolt a program helyett a műsor kifejezés használata 2. Egy nagyobb, több csatornán közvetítő médiatársaság valamely önálló identitású adásfolyama. 3. Rádióállomás, azaz önálló identitású adásfolyam. -> Rádióállomás

Prompter, TelePrompTer: olyan készülék, mely a hírolvasó, bemondó, színész számára egy képernyőre pár soronként kiírja a mondandó szöveget, s ami a nézőnek láthatatlan. Általában a kamerára van szerelve, így a bemondó a kamerába néz és így tudja olvasni szövegét.

Q ‘rating ‘Az amerikai TVQ/Marketing Evaluations Co. mérõszáma, mely a programok, színészek, bemondók, közszereplõk stb. ismertségét méri.

QSL lap Távolsági (DX) vétel esetén a rádióállomásnak írt vételi jelentés visszaigazoló lapja. Képeslaphoz is hasonlíthat, de hivatalos levél is lehet, melyben a rádió vagy tévétársaság igazolja, hogy valóban az õ adását vette a hullámvadász (DX-er). Minden társaságnak egyedi megjelenésû QSL lapja van.

QTH A vétel helye.

R”’DS Rádiós adatszolgáltatás: az analóg FM jel mellett szöveges információk (állomás neve, épp játszott zene adatai stb) sugárzása. Fõleg Európában elterjedt.

Rádióállomás 1. Önálló identitású adásfolyam, meghatározott frekvencián (pl. USA, vagy Európai helyi rádiók) 2. Önálló identitású adásfolyam, meghatározott frekvenciahálózatban (pl. Európában) 3. Bármilyen adóberendezés és helyszíne

Reel (magnetic tape) Orsós/szalagos magnószalag.

Rotation  playlist

S”’/off Adászárás (sign off) (DX-rövidítésekben).

S/on Adáskezdés (Sign on) (DX-rövidítésekben).

Satellite news (vagy newsgathering) jármû (SNF) Olyan kis furgon, melyrõl mûholdra lõhetõ fel program vagy vehetõ le onnan. Star trucknak is nevezik. Általában mini vágószobát is tartalmaz.

Sávos mûsorszerkesztés, dayparting Az adásnap sávokra osztása, amikor az épp aktuális hallgatóság igényei szerint készül mûsor (pl. délelõtt nõknek vagy idõsebbeknek szóló, késõ délután fiataloknak, este rétegmûsor).

Scene: jelenet, szín

Script: forgatókönyv

Show outline: Here’s an example of a show outline:

– Show intro monologue (who you are, what you’re going to talk about): 30-60 seconds – Intro music jingle (repeat for each show so listeners identify the jingle with your show): 30-60 seconds – Topic 1: 3 minutes – Topic 2: 3 minutes – Interlude (music or break): 30 seconds – Topic 3: 3 minutes – Topic 4: 3 minutes – Closing remarks (thank audience, thank guests, talk about the next show): 2 minutes – Closing music jingle (suggest same as Intro music jingle): 2 minutes

Sign off Adászárás.

Sign on Adáskezdés.

Simulcast Egy mûsor egyidejû sugárzása egy tévé- és egy rádióállomáson, vagy két (vagy több) rádióállomáson (általában AM és FM).

SINPO vagy SINFO kód A DX-vétel értékelése különbözõ szempontok szerint 5-fokú skálán. (DX-rövidítésekben) Signal strenght (erõsség): 1–5: nagyon gyenge – nagyon erõs; Interferencia, zavarok: 1–5: extrém erõs – nincs; Noise (légköri zajok pl. villámlás): 1–5: extrém erõs – nincs; Fading (elhalkulások): 1: nagyon gyors (60+/perc) 2: gyors (20-60/perc); 3: közepes (5-20/perc); 4: lassú (1-5/perc); 5: nincs; Overall (általános): az az érték, mely alatt egyik másik adat sem szerepel (azaz ha van pl. 2-es, akkor maximum 2-es adható).

Sister station, testvérállomás Olyan állomások, melyek tulajdonosa ugyanaz az egy cég.

Soundbite, voicer (bájt). Magyarul hangbejátszás, hangbetét. Rövid, ~15 másodperces hangbejátszás (sound bite) egy rádiós vagy tévés hírmûsorban. Lehet strong vagy weak. Hangfalat, egy pár másodperces, kiragadott interjú- vagy beszéd­részlet, mely a gyorsan pergõ mûsorba dokumentatív vagy színezõ elemként belefér, pl. hírekbe.News soundbites and sound effects


Sound Safari Olyan kirándulás vagy tanulmányút a „vadonba”, melynek célja a természet hangjainak hallgatása és rögzítése.  DXpedition.

Spektrogram Hangok és idõbeli változásuk vizuális ábrázolása. Az x tengelyen az idõ, az y tengelyen a hangmagasság (frekvencia) van feltüntetve. Jól láthatók és elkülöníthetõk rajta az emberi hangok, a zajok, vagy akár az egyes, fajra jellemzõ madárhangok is.

Spoken word radio Prózai adások (A határon túl „beszédműsornak” is nevezik”)

Stand-up Helyszíni riport, ellentétben a stúdióbelivel.

State radio Közszolgálati rádió állami (ideológiai) irányítás alatt.

Station -> Rádióállomás

Student Diákrádió. Rádiós formátum. Helyi gimnázium vagy középiskola diákönkormányzatai által, önkéntes alapon üzemeltetett állomás.

Superstation Helyi tévéadás, melyet mûholdon át több másik piacra is közvetítenek.

SW Shortwave, rövidhullám 1,6–30 MHz.

Surfing, Szörfölés, channel surfing A nézõk vagy hallgatók gyakori csatornaváltása egész addig, amíg valami olyat nem találnak, ami megragadja a figyelmüket; illetve a reklámok elkerülése csatornaváltással. A távirányító teszi lehetõvé. Következménye, hogy a tévé- és rádiómûsorokat rövid, pár perces blokkokba osztják, hogy a nézõ/hallgató bármikor be tudjon kapcsolódni, illetve hogy a 30 másodperces reklámokat 15 másodpercesekké bontják szét.

Target audience Célközönség.

Teletext, képújság A tévén megjeleníthetõ, „on demand” alapon lehívható, szöveges és ASCII karakteres, illusztrációkat megjeleníteni képes szolgáltatás.

Tent pole Olyan mûsor, mely annyira sikeres, hogy a hallgatóság/nézõk egész este ugyanazon az állomáson maradnak miatta.

Terjedés DX-er kifejezés: „terjedés van” – akkor mondjuk, ha az ionoszféráról visszaverõdött rádióhullámok foghatók az FM sávban. Általában nyáron, a nappali órákban tapasztalható – ilyenkor nagyon messzi állomások is foghatók.

Time Signal, T/S, Exact Time Idõjelzés, pontos idõjelzés (DX-rövidítésekben)

TIS (’Traffic Information Systems’) Nagyvárosok kisteljesítményû, csak közlekedési híreket sugárzó állomásai.

Title sequence: főcím -> end credit

Trailer Egy film izgalmas jeleneteibõl összevágott elõzetes. Rádiómûsorokra is alkalmazható!

Transcript Egy rádió- vagy tévémûsor szöveges (gépelt), szó szerinti átírása.

Transzponder Távközlési mûholdak egy berendezése, mely fogadja a földi jelet és visszasugározza azt.

Tune signal Szünetjel.

Tunnel radio Amerikában több nagyvárosban az alagutakban sugárzó rádiók.

U”’plink Mûholdra felküldött jelek.

Vételi jelentés Dx-erek jelentése a hallott/látott állomásnak, QSL lap kérésével együtt. Ennek tartalmaznia kell: a hullámvadász neve, a vétel helye, vételi frekvencia, idõpont, helyi idõ, UTC idõ, a vett adásrészlet részletes leírása, SINPO kód, a vevõkészülék típusa, az antenna típusa, egyéb berendezések, saját cím.

Vinyl Bakelit hanglemez.

Vocal group A szignálokat feléneklõk.

Voice piece Egy prózai műsoregység egy műsoron belül, pl. egy kommentár egy krónikában.

Vox-Pop (vox populi) Az utca hangja. Bármilyen kérdés az „utca emberének” feltéve. Általában többféle, „kiegyensúlyozott” válaszból készül összeállítás, ami adásba kerül.

W”’ildtracking Helyszíni „vágóhangok” (környezeti zajok) felvétele.

Z”’ajmentes idõszak, noise free interval Olyan idõszak, amikor a természetben nem lehet sem­milyen mesterséges hangot hallani. Egyre ritkább, különösen az autók és repülõk miatt.

Zajszennyezés, noise pollution Viszonylag frissen felmerült fogalom, mely szerint a környezet zajjal is szennyezhetõ. Különösen figyelnek rá a repülõterek környékén, hangos popzenei koncertek környezetében, de a természetes környezet élõlényeit is zavarhatja a zaj. Bizonyos, utcán sokszor hallható, különféle cégek autóinak „kikiáltást” helyettesítõ „szignálzenéi” vagy akár egy metróban túl sokszor szóló háttérzene is zavaró lehet, így zajszennyezésnek tekinthetõ.

Zapping  grazing.

Zenei formátumok Lásd a zenei szótárunkban!

Zipping Videónézéskor reklámok vagy unalmas részek gyors továbbtekerése.  A jelenség rádióban is feltûnhet, ha a mûsort mp3-ban tölti le a hallgató, és itt ugrálja át vagy tekeri át a neki nem érdekes részeket.

Számok

5.1 5+1 csatornás hangfelvétel. A kvadrofón (4 csatornás) helyett a gyakorlatban elterjedt, mozifilmekhez (és így DVD-hez) kötött sokcsatornás

audio technológia. Rádióknál egyszerre így is max. 2 csatornát lehet átvinni.

73 DX-er üdvözlés és jókívánság (eredetileg morze-kódban).

88 Hölgyek DX-er üdvözlése (eredetileg morze-kódban).

hu_HUHUN