Vizsgák és fegyelmik (könyv)

A Rádiójáték wikiből
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
Címlap


Tartalom:

LSD

A ferihegyi incidens

Reciprok komédia

Révbe jutva

Megmaradni

Kombinált por

Vizsgák és fegyelmik

Minden hatalmas a kabaréban!


Csurka István egyike legérdekesebb és legnépszerűbb drámaíróinknak. Újabb könyvében drámát, rendhagyó komédiát és hangjátékokat gyűjtött egybe; olyan darabokat, amelyekben ezúttal is igen frappánsan érvényesül a szerző groteszk humora, iróniája, remek dramatúrgiai technikája, szenvedélyessége - és vívódása. Mert valójában vívódó író ő, aki mindig paradox helyzetet teremt: meggragadó szellemességgel és könnyedséggel fejezi ki azt, amit mélységesen drámainak, bonyolultnak lát és érez. Két téma izgatja-ingerli elsősorban. Az egyik: a valóság lehetőségei; más szóval: a megmásíthatatlannak látszó realitás számtalanul sok fikciója, a rengeteg "ha", ami talán éppen olyan valósággá válhatnék, mint az, ami adva van; úgy is mondhatnók: az igazi lehetőségek megvalósulásáának várása, az erre való igény és cselekkvés. A másik: a minduntalan felbukkanÓ egzisztenciális, erkölcsi, magatartásbeli és szemléleti ellentétek, melyek szorosan összefonódnak a társadalom sokszor válságtünetekkel járó átrendeződésével, újszerű rétegeződésével. Az író szuggesztíven és szívósan küzd darabjaiban ezekkel a tünetekkel és jelenségekkel; mind tartalmilag, mind pedig esztétikailag is komoly eredménnyel.