Szovjet rádiótörténet 1930: a rádióhíradó

A Rádiójáték wikiből

Rádió-újság- A rádióadások fő formája a ’20-as és a ’30-as években

A helyreállítási időszakban és az új gazdasági politikára való áttérés közben harcok éleződtek ki politikai csoportosulások között. Ezeknek különös jelentőséget adott az agitáció és a propaganda eszköze. A XII pártos konferencián határozatot hoztak az antiszovjet pártokról és az ő általuk működtetett folyamatokról. Ez a határozat kimondta, hogy polgári befolyás szükséget a rendszer összehasonlításához, melyet az agitációs- propaganda rend mértékével mértek. A rádió nemcsak a sajtó kiegészítője volt, hanem sajátos funkciót látott el. Az információs rendszer, a tömegek szervezése és oktatása,

a propaganda és az agitáció (reklám és népnevelés) kötelességeit is helyettesítette. A <Rádióújság> kibocsátása felett teljes egészében ideológiai és politikai ellenőrzést gyakorol az Agitprop CK RKP. ’925 júniusában a CK RKP határozata szerint létrehozták a rádióbizottságot. A tagjai „maradi emberek” voltak, azaz pártos újságírók voltak ott a hazafias rádiópropaganda kezdeteinél.

A <Rádióújság „POCTA”> (növekedés), 1924. november 23-án jelent meg. Azóta ezt a napot nevezik a rendszeres szovjet rádiózás születésnapjának. Ennek az adásnak az első jelentkezése egy felhívásból állt, és a hallgatók üdvözléséből az első rádióadás alkalmából. Végül 1925-re alakult ki a <Rádióújság> végleges struktúrája és onnantól kezdve már állandó részekből állt. Legfőbb témái, illetve kérdései: „Mi újság külföldön?”, „Szovjet Szocialista Köztársaság”, „ Mi hallható Moszkvában?”, „A tudomány és a technika hírei”, „Színház és Mozi”, „Könyves sarok”, „Sport”.

1925. március 31-én indult el a <Reggeli Rádióújság>. Ez a műsor röviden tájékoztatta a hallgatókat a világ híreiről, ezen kívül szórakoztató programjai is voltak. (Mindez az ország irodalmi, zenei és kulturális felvirágzásának idején történt).

1925 áprilisában két új rádióújság jelent meg az éterben: a „Rádiópionyer”(rádió úttörő) és a „Rádióoktyjabrenka”(rádió pajtás/kisdobos). A következő húsz hónapban 808 adás ment le az országban, amint 4467 ember dolgozott. 1926 tavaszán a <Rádióújság> két részre szakadt: <Keresztény rádióújság>, <munkás rádióújság>. Ezzel a rádióújságok fő formájának fejlődésének első szakasza befejeződött, és elkezdődött a második szakasz. 1926 áprilisától a <Keresztény rádióújság> heti 3 alkalommal jelentkezett. Fő témái az iskoláztatás, a egészségügy, agronómia. 1926. május 15-én jelent meg az éterben először a <munkás rádióújság>.

Ennek az időszaknak a rádiózási struktúráját, a következő táblázat mutatja:


1924-1925 1925-1926 rádióújságok 642 735 Előadás, beszámoló -agitáció és propaganda témában -kulturális témában 28 43 400 375 Koncertek, fellépések 50 369 Művészek rádióközvetítései 10 153


A következő években, nagy mértékben változott az éterben leadott műsorok:

(a táblázatban szereplő adatokat a következő képen értelmezzük: 02.10= 2 óra 10 perc)


Információs műsor Agitáció-propaganda kulturális művészeti zenei 1926 január április augusztus október

02.10 02.50 02.30 01.00

01.20 01.30 - 02.00 00.25 02.00 06.00 03.00 -

-

-

04.00 01.00

03.30

06.30

02.30 1928 május 02.00 01.15 04.00 - 06.30 1930 január augusztus 03.15 03.00 02.15

09.00 03.20

01.00 01.00

01.00 -

- 1931 március 03.25 02.40 00.20 01.00 00.35


A rádiózás szerkezete évről évre bonyolultabbá vált. Egyre több szektort használtak fel a rádiózásban, így például: társadalmi és politikai adások, gyermekműsorok, tudományos és nemzetközi adások. A fő propagandaadások a politikai, kulturális és gazdasági problémák köré koncentrálódtak.

A 30-as évektől a hallgatók különböző csoportjainak külön adásokat gyártottak. Külön műsorok készültek a nőknek, a fiataloknak, a gyerekeknek és a férfiaknak is.

1928-ra már több mint 80, 1930-ra, pedig már kb. 300 rádióújság volt az országban. A kezdeti időszak után nem egy rádióújság elkezdett verses bejelentéseket tenni illetve műsorokat hozni a palettára.

A rádióújságok információs feljegyzései összefoglalnak minden információt a fő, periodikus nyomtatásról. A rádióújságok az éterbe juttatták az információt, az információ minőségétől függetlenül, így a fontos politikai jelentőségűeket is. Ezáltal nagymértékben szükségessé vált a tettrekészség a lakosság egyesítésénél.

A reggeli híradások arról szóltak, hogy mi történt a nyomtatási engedély megadásának percéig, az estiek pedig arról, hogy milyen információi vannak rádiónak az aláírást követő pár percben. Ha figyelembe vesszük, hogy a Szovjetunió pár kerületében/részén egy hírforrás csupán csak 3-4 héten át működött a 20-as években , akkor el lehet képzelni, hogy mennyire igyekeztek az emberek Moszkvai híreket hallgatni. Hiszen mint tudjuk a Szovjetunión belüli távolságok és a kerületei közötti területek több száz kilométerek is lehetnek.

Minden rádiós műsor megkapta a POCTA nevű információs anyagot, amiben táviratokat is közöltek. Így sokszor előfordult hogy a rádiós adásokban így kezdték a mondatot: „ Pont most hoztak új táviratot” vagy úgy, hogy: „ Most pedig elvtársak, azokat a híreket fogjuk magukkal megosztani, amiket a távírón kaptunk, este és reggel, és nem kerültek bele a ma reggeli újságba”.

A rádió nagyon sok esetben szolgált, mint egy vezeték a házi és a társadalmi élet között.

1925. november 30-án a <Rádióújság> kiadott egy utasítást, az ipari áruk üzérkedés ellen. Az újságok a maguk módján mindig is adtak a hallgatóiknak követendő szabályokat az élethez.

A <Rádióújságban> nagyon sok kulturális információ volt hallható. Voltak benne interjúk híres emberekkel, kutatókkal, ezen kívül egy-egy témában általában mind a két felet megszólaltatták, az egyensúlyra törekedve. A 20-as 30-as években Nagyon sok ember itt kapta meg élete első lehetőségét, hogy publikáljon, így pl., sok író, költő, publicista is. V.V. Majakovszkij több mint 15 alkalommal lépett fel a <Rádióújságban> az új verseinek felolvasásával. V.V. Majakovszkij először 1925. május 2-án volt a rádióban, utoljára, pedig 1930. március 20-án.

A rádióújság egyik legfontosabb formája a „milliomosok gyűlése”. Ezeken a gyűléseken megvitatják a legfontosabb kérdéseket az állami felépítésben. Két év alatt több mint 600 ilyen „meeting” zajlott le, amiken olyan kérdéseket vitattak meg, mint pl. racionalizáció, védelem, szocialista munkaverseny, írástudatlanság. Minden egyes gyűlés a határozat szavaival kezdődött, majd felsorolták az aznapra tervezett megtárgyalandó pontokat.

A <Munkás rádióújság>, 182. adása, 282. adása –ezek bemutatják, hogy hogyan ment végbe egy szabad beszélgetés az éterben, 1928-ban ill. 1933-ban.

Beszélgetés a vodka jelentőségéről. „vodka- a kultúra ellensége”. Szent-Pétervár megmutatta, hogyan kell, ez ellen küzdeni, több mint 70 boltot bezártak, ahol vodkát, és bort árultak. Ezek az asztali italok a dolgozó, munkás embeereket és családjaikat teszik tönkre. Leningrád (Szent-Pétervár) elindította a harcot az alkoholizmus ellen. Ez a példa alapján a munkásnegyedek központjában egyre több italos üzlet kell, hogy bezárjon. Innentől kezdve a harc elindult, és egyre több város figyel oda az utóbbi időben. Az ivászat elleni harcnak kell lennie a megoldásnak a problémákra. Aki tesz az egészségért, a munkás család jobb életéért, a szocialista termelés növekedéséért- kövesd a szép Leningrád példáját!!!!

1933. január 7-8.

Bokrina, Koroszmeljev és Cirlina beszélgetnek a rádiózási terveikről és képességeikről.

Két kérdés van a fő témában:

az írástudatlanság és korlátozott írástudatlanság megszüntetésének kérdése a vasúti közlekedésben dolgozók körében

a politikai felvilágosító munka kérdése a párton kívülieknek

A rádió segítségével hatalmas mozgás indult el a vidéki tudósítók növekedő létszámának megjelenése miatt, közösségi értelemben. Hatalmi minőségbe helyezték a rádiót, és fenyegetőnek érezték, hogy akár átfordulhat egy veszélyes alternatívába, a totalitárius államformába egy szabályozott propagandával, ami nem tűr semmilyen improvizációt.

Радиогазета-

Основная радиовещания 20-30-х годов

В условиях восстановительного периода, перехода на новую зкономическую ролитику, обострения борбы между политическими группировками партия особое значение придавала средствам агитасии и пропаганды. Подитической платформой очередного идеологического наступления явилась ХII партирная конференция, на которой была принята резодюция « Об антисоветских партиях и течениях ». «Буржуазному влиянию, -говорилось в зтой резолюции, -необходимо противопоставить целую систему мер агитасионно-пропагандистского порядка». <ref>КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. Т. 2. М., 1970. С. 65.</ref> Однако в связи с тяжелым экономическим положением испитанное и верное идеологическое оружие партии – периодическая речать – характеризуется не только резким сокрашением тиража, «вследствие отсуствия денежных средств, недостатка и дороговизны бумаги, чрезмерности типографских расходов», но и полной неналаженностью «аппарата распространения, и особенности среди рабочих и крестьянских масс»<ref>Там же. Т. 2. с. 360-361.</ref>.

В этих условиях радио было призвано не просто дополнять прессу, но и выполнять своеобразную функцию замешения её обязанностей и системе информации, пропаганды и агитации, организации и просвешения масс.

Создание «Радиогазеты», выпуск которой целиком и полностью осушествлялся под идейно- ролитическим контролем Агитпропа ЦК РКП (б), являлось одной из мер по укреплению командых высот в области идеологии.

В июне 1925 г. по решению ЦК РКП(б) при Агитпропе ЦК<ref>О партийной и советской печати, радиовешании и телевидении. Сб. Док. и материалов. М., 1972ю С. 509-510.</ref> было создано Радиокоммиссия, в состав которой вошли А.В. Шотман, И.А. Халепский, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, А.С. Бубнов, С.Б. Косиор, М.И. Калинин, А.С. Енукидзе.

Состав редакции « Радиогазеты », персонально утвержденный Агитпропом ЦК, был следуюшим: ответственный редактор – Б.Г. Данский (Комаровский)<ref>Б.Г.Данский (Комаровский К.А.) (1883-1937) – участник польского и русского освободительного движения, партийный и обшественный деятель, журналист. Заведовал отделом внутренней информации в «Правде» и РОСТА. В 1924-1926 гг. Являлся ответственным редактором и организатором « Радиогазеты РОСТА ». Осужден по ложному обвинению и расстрелян в 1937 г. Впоследствии реабилитирован.</ref> его заместитель Н.Е. Валевский, заведуюший литературным отделом – Я.М. Галицкий, сотрудники – А. Карпачевскский, Нейгольденберг, А.И. Гурин, Г. Золотухин и др. Это были « зубры » партийной журналистики, прошедшие, несмотря на свою молодость, печатное подполье в условиях царской цензуры.<ref>Редакция « Радиогазеты РОСТА » в 1924-1925 гг. Находилась и Армянском пер. Д. 13.</ref> Вот такие люди стояли у истоков отечественной радиопропаганды.Отдавая полный отчот в том, какие политические цели и задачи ставились и реализовывались иэфире, попытаемся обективно осенить ту рол, которую сигпала « Радиогазета » и другие радиопрограммы начального этапа в основных составляющих государства: соотношение интересов власти и общеста, информирование и просвещение масс, формирование общественного мнения.
Первый номер « Радиогазеты РОСТА » « Всем, всем, всем!» был передан со станции им. Коминтерна 23 ноября 1924 г. Этот день принято называть днём рождения советского регулярного радиовещания. Во вступительном слове создатели « Радиогазеты » определили специфику новой формы человеческого общения – радиовещания, её главные отличия от печатной, наметили основные направления, по которым предстояло развиваться только что родившейся с первым номером « Радиогазеты » радиожурналистике: оперативность, емкость, краткость, радиогеничность<ref>Радиостанция им. Коминтерна находилась на Гороховой улице, возле Курского вокзала.</ref>.
Первый номер « Радиогазеты » состоял из обращения к радиослушателям, приветствий по случаю первого выхода « Радиогазеты » и эфир, телеграмм Роста, статьи Б.Г. Данского «Английское правительство угрожает Египту жестокой расправой», «Что слышно в Москве?», новостей науки и техники, радиофедьетона В. Катаева, объявлений<ref>ГА РФ. Ф. 301. Оп. 6.Д.27.Л.27. Первый номер « Радиогазеты » был выявлен при полистном посмотре фонда РОСТА (№ 391), где хранятся радиосводки для печати (Д.27. радиосводки с января по декабрь 1926 г.). Там же была обнаружена « Радиогазета » №12 от 12 декабря 1924 г. Все остальные выпуски, начиная с № 55 от 11 марта 1925 г. находятся в фонде ТАСС.</ref>. К 1925 г. структура « Радиогазеты » окончательно оформилась и состояла из постоянных рубрык: «Что нового за границей», «По Союзу Советских Республик», «Что слышно в Москве?», «новости науки и техники», «Театр и Кино», «Книжный ящик», «Частушки», «Объявления». Все материалы связывал между собой конферанс ведущего, который пояснял по ходу дела менее понятные выражения, комментировал события, акцентировал внимание радиослушателей на той или иной информации, наделяя « Радиогазету » своим «лицом».Принцип построения выпусков оставался неизменным, обогащаясь в дальнейшем такимиформами, как радиомитинг, радиораешник, радиоцирк, радиоэстрада и пр.
С первых дней работы радиовещания можно сказать об осмысленности и научно обоснованной направленности информационного потока: Главполитпросвет и специальное бюро при Культотделе акционерного Общества «Радиопередача» приступили к анализу эффективности вещания и состава аудитории. Дифференциация радиовещания с целью удовлетворения запросов самых различных категорий радиослушателуй ( по возрастому и социальному признакам), с одной стороны, и достижения максимальной эффективности радиопропаганды, с другой стороны, вызиала появление новых адресно-тематических модификаций « Радиогазеты » ,установив тесную связь с аудиторией, которая в дальнейшем вылилась в мощное рабселькоровское движение.
31 марта 1925 г. ежедневно начала выходить «Утренная радиогазета» (12.30-13.30), которая в обеденный перерыв кратко информировала слушателей о событиях в мире, а в основном имела развлекательную программу (чтение литературных произведений, музыка, рассказ о культурной жизни столицы)<ref>ГА РФ. Ф. Р-4459. Оп. 7. Д. 1. Л. 51-54</ref>. В апреле 1925 г. в эфир вышли сразу две новые радиогазеты - «Радиопионер» и «Радиооктябренок» (15.30-16.00).
За девять месяцев работы прозвучало 146 иыпусков «Утренней радиогазеты», 215 - « радиогазеты », 61 - «Радиооктябренка», 62 - « Радиопионера», 46 – докладов и лекций, 278 концертов. Всего прошло 808 передач, и которых приняло участие 4467 человек.<ref>Новости радио 1925.№ 30. С.2.</ref>
Весной 1926 г.разделением « радиогазеты » на «Крестьянскую радиогазету» и «Рабочую радиогазету » закончился первый и начался второй этап развития основной формы вешания. 1 апреля 1926 г. в зфире прозвучал первый выпуск <Крестьянской радиогазеты >

(3 раза в неделю), в организации которой самое активное участие приняло Н.К.Крупская<ref>Новости радио 1926.№ 17.18. С.14.</ref>. Основным содержанием радиогазеты являлись материалы, присылаемые самими крестьянами: жизнь сельсовета, школы,агрономия, антирелигиозная пропаганда, санитария и медицина – вот темы, которые пользовались у деревенских слушателей, во всяком случае у определенной ее части ( деревенские активисты), наибольшей популярностью. Особое внимание уделялось журнадистами простоте и доступности языка.

15 мая 1926 г. вышел первый номер ежедневной <Рабочей радиогазеты> (18.20-19.05), 19 декабря 1926 г. - <”Комсомодьской правды” по радио> ( 2 раза в неделю), 1 ноября 1927 г. – «Красноармейской радиогазеты» ( 2 раза в неделю).

Структуры радиовещания в этот период демонстрирует таблица 3, в которой учтено количество передач с ноября 1924 г. (начало регулярного вешания) по ноябрь 1925 г. и с ноября 1925 г. по ноябрь 1926 г.