Sérelem

A Rádiójáték wikiből

A Magyar-Szovjet Barátság hónapja keretében.

Szunov színművének rádióváltozata.

Rendező: Török Tamás.

Személyek: Kámeny, az “Előre kolhoz” elnöke — Görbe János; Sztyepanida, a “Hajnal” kolhoz elnöke — Náray Teri; Tyeljegyin, kerületi pártitkár — Benkő Gyula; Gyerzsávin, a kerületi végrehajtóbizottság elnöke — Kemény László; Kosztjusin, a Párt kerületi bizottságának titkára — Egri István; Markel, az “Előre” komszomol-titk. — Petrik József; Szlivkin, a Hősbeszolgáltatási Központ vezetője — Mányaj Lajos; Marfusa, technikai titkár — Tóth Böske; az “Előre” kolhoz tagjai: Petja — Holl JÁnos; Nasztja — Farragh Éva; Szávelij — Gulyás Menyhért; Pimen — Pethes Sándor; Katja — Havas Gertrud; Ljuba — Papp Teri f. h. ; Komszomolista — Kibédi Ervin; Beszélő — Sennyei Vera

Szurov színdarabját közvetítjuk az Ifjusági Színházból. Témája nagyon érdekes, tanulságos. Az egyik kerületi pártbizottság titkára sommásan kezeli a környékbeli kolhozokat és mindegyiktől egyforma mennyiségű gabona beadását kívánja. Az egyik leromlott és csak most erősödő kolhoz elnöke ezt sérelemnek tartja és vissza akar vonulni az ügyek intézésétől. A kolhoz komszomolcai ekkor a Párthoz fordulnak, amely kivizsgálja a helyzetet. A régi párttitkárt felvilágosítják, hogy helytelenül járt el, pártiskolára küldik, az új párttitkár pedig rábeszéli a kolhoz elnökét, hogy maradjon továbbra is a helyén és főgondja legyen, hogy a kolhoz mielőbb megerősödjék. Ez hamarosan meg is történik és a következő évben már ez a kolhoz is bőségesen rendelkezére bocsáthatja a városok dolgozóinak a szükséges gabonát. Szurov színdarabja a dolgok lélektelen, bürokratikus kezelését bírálja és ebben a szocializmus valamennyi építőjének utat mutat.

Bemutató:

1950. szeptember 1. Kossuth Rádió, 22:20

Ismétlés:

1950. szeptember 29. 22:20 Kossuth Rádió

1951. március 25., vasárnap, 20:20, Kossuth