Rádióesztétika

A Rádiójáték wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hargitai (vitalap | szerkesztései) 2014. október 5., 21:48-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

A magyar rádió és Televizió kézikönyve. Bp. 1958. M. Rádió és Televizió, Akad. ny. 246 p. Illusztr. Orsz. Széch. Könyvt. B. 32.818 Rádió 20.696-7, 37.854, 49.572-3

A Magyar Rádió és Televizió müvészeti müsorpolitikája. A rádió és televizió helye a müvészeti intézmények között. Rádió 51. 240-2, 51.213

A Magyar Rádió holnapja. Gondolatok a rádiózás közeli távlatairó1 fejlesztéséről. /1961. márc-nov./ Bp. Statisztikai soksz. 1961. 59 p. Főv. Szabó E. Könyvt. 4-436 Rádió 41.311-12

A Rádió és a közönség. Olasz és lengyel szociológiai és lélek­ tani tanulmány. Ford. Falus György - Murányi Beatrix, Sejté alá renC.. Zentai János. Kiad. a M. Rádió és Televizió, Bo. 1966. 111 p. Rádió szakkönyvtár 9. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-75134 Rádió és Televizió Szemle 1. évf. Közread. a Magyar Rádió és Televizió Tömegkomm. Kutat6közp. Megj. negyedévenként. Főszerk.: Cserés Miklós Szerk.: Szabó-András Endre Bp. Statisztikai K. soksz. 1969 - Folyt. 1980. -: Jel-Kép Rádió és Televizió Szemle. Jubileumi szám, VII. évf. Megj. a Magyar Rádió fennálásának 50. évfordulójára : Fószerk. Cserés Miklós Közread, a Tömegkomm. Kutatóközpont, Bp. 1975. 148 p. /orosz-angol tart. jegyz./ Orsz. Széch. Könyvt, 654/14 Fóv. Szabó E. Könyvt. 8-100754

A Rádió hangjáról, stilusáról. Szerk. biz. Hárs István, Karcagi Sándor, stb. 1963. máré. Soksz. 22 p. Orsz. Széch. Könyvt. XD 20.839 Rádió 41.313-14

A Rádió, a televizió és a közönség. MRT TK 1974. 24 P.

A rádiózás főbb jellemzői néhány európai országban. Szerk. Takács Ferenc TK Tanulmányok, 1976. 15. sz. 65 p.

Abbad, Waldo: A rádiózás kézikönyve New York, 1950

Angelov, Alexander: Müvészek a tömegkommunikációban. = MRT TK Módszertan, 1973. 2. szám, p. 16.

Annuaire de spectacle. Theatre, cinéma, musique, radio, television. Paris, - 1957 - Orsz. Széch. Könyvt. 34.658

Articole vorbite. Conferinte radiofonice. Ed., pref.: Victor Cracium. Bucuresti, 1974.

Balogh László: Irodalom és kommunikáció = TK Szakkönyvtár, 30-31. 1975. 1. köt. 151 p , 2. köt. 155 P• Bibliogr. a jegyzetekben. Rádió 62.651-3/ab

Barbel, Red: The broadcasters New York, 1971. Dial Press, 271 p.

Barker, Larry L.: Listening behavior Englewood Cliffs, N. J. 1971. Prentice-Hall, XVI,I, 154 p , Bibliogr.: p. 128-136 Tömegkommunikációs Kutatóközpont Könyvtára 4842

Barnouw, Erik: The image empire. A history of broadcasting in the United States from 1953.

Barranel, Henri: A rádió és az unlom. aRevue de L'UER, 1960. szeptemberi szám.

Békés Tamás: A jövő rádiója RTV 1970.

Benkó Tibor: Szinházi Magazin. Hét év után. = Rádió és Televizió Szemle, 1974. 1. szám, p. 48-52. Rádió 71.038-9

Bergmann Erzsébet: Ifjúsági és gyermelanüsorok pszichológiai hatásáról. Bp. 1967. 141 p. '!" Rádió Szakkönyvtár 11. sz. Rádió 47.074-6

Berman, Sam: The NBC Parade. /56 karikatúxa rádiószinészekról/ New York, The National Broadcasting Company, 1947. Szinházi Intézet 1910 ' 56 t.

Boros János: Szinigazgatók a Rádióban. = RTV Évkönyv, 1968-69. Rádió 48.968-69

Boyle, Andrew: Only the wiJld will listen. Reith of the BBC, London, 1972. Hutchinson. 368 p.

Bozó László: Szükséges-e Újabb müsorreform ? Gondolatok a rádiómüsor fejlesztéséről. Bp. 1973. p. 28-33.

Campeanu, Pavel: Rádió, Televizió, közönség. = MRT TK Szakkönyvtár, 24. sz. 1974. 206 P• Bibliogr.: p. 202-206. Szinházi Intézet Rj 28.277 Rádió 67.732-33

Cserés Miklós - Deme László: A rádióban elhangzó = TK Tanulmányok, 1976. 4. sz. p. 106.

Cserés Miklós dr.: A Német Svájc rádiója és televiziója. = Rádió és Televizió Szemle, 1969. 2. sz. p. 91-98. Rádió 51.230-3

Cserés Miklós dr.: Rádiókutatás. RTV Évkönyv 1968-69.

Dezséry László: •Szakemberek a nyugat-európai rádiózásról. = Rádió és Televizió Szemle, 1974. 2. sz. p. 136-143. Rádió 71 040-1

Eckersley, Timothy: A hangarchivumokról. = MRT TK Közlemények, 1974. 5. sz. 13 P.

Előadások a rádióról. Szerk.: Dés Magda. MRT TK Tanfolyamok, 1971. 244 P• Rádió 52.862-66

Felmérés " A Szabó család " c , folytatásos rádiójátékról. /A felmérés időpontja: 1963. október/ Rádió és Televízió, Közvéleménykutatás, 1964:. i. Főv. Szabó E. Könyvt. 5-546/261

Gillard, Frank: A rádiózás uj dimenziója. = RTV Szem.le, IV. évf. l 1962. máj. p. 72-78. Rádió 51.255

Gondolatok a rádiómüsor fejlesztéséről. A Rádió vezetősége által felkért bizottság szerk.: Takács Ferenc. Bp. 1973. 150 P- Rádió 61.434-6

Grósz E. András: Az "igazi" rádió születése. Rádiótörténeti dokumentumok. Jel-Kép 1980. 2. sz. p. 159-164.

Hámori Ottó: A modern rádió eszközeiről és módszereiről. = RTV Szemle, V. évf. 2-3. sz. 1963. júl. P. 56-63 Rádió 51.265

Heckenast Gábor: A Japán Rádió és Televízió automatizált stúdiórendszere. 2. r. =Rádió és Televízió Szemle, 1977. 1. szám, P• 134-141. Rádió 71.689-91

Hegedüs Géza: A rádiókritikáról. = Rádió és Televízió Szemle, 1970. 1. szám, p. 61-68. Rádió 51.504, 51.487-8

Hevesi Sándor: Rádió - Világhiradó. - /Rádiókritikábél/ Szerk.: Jámor András = Rádió és Televízió Szemle, 1975. 1. szám, p. 82-93.

Hogyan tovább? /Gondolatok a Rádió müsorfejlesztéséről, 1964-1967./ Bp. 1964. junius, Stat. Kiadó, Házi soksz. 61 p. Széch. Könyv-t. D 20.805 Országgyülési 385, 652

Igy látják ők - Külföldi szakemberek a rádióról, televízióról. Összeáll. és sajtó alá rend.: Boros János, Jámbor András. Rádió és Televízió, 1963. 83 p. MRTV Szakkönyvtár 1. sz. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-63763 Orsz. Széch. Könyvt. Országgyülési 384.500 Színházi Intézet 21.600 Rádió 49.570-71, 34.930-34

Jacot-Collier: Marconi Az éter varázslója. Fordította: Konkoly Kálmán A magyar rádió fejlődésének történetével kiegészítette Zakariás János. Bp. Singer és Wolfner K. 1939. 275 p.

Jones, R:. A. N.•: A BBC archívuma. MRT TK Közlemények, 1973. 40. sz. 14 p.

Kérész Gyula - László György: A hallgatók müvészi ízlése a közvéleménykutatás tükrében. Bp. 1967. 141 p, Rádió Szakkönyvtár 11. sz. Rádió 47.074-6

Kertész Iván: Az opera válsága és a rádió. = Rádió és Televízió Szemle, 1969. 4. szám, p. 105-108. Rádió 51. 406-7

Kilián Zoltán: Sokat tudó könyve. Zoltán bácsi beszélgetései a Rádió gyermekmüvészeivel. Bp. Athenaeum K. 191 p. Rádió 41.391

Kloska, Antonine.: Tömegkultúra. /Birálat és védelem/ Bp. MRT TMMK, 1970. 196 p. MRT TMKK Szakkönyvtára, 6. Rádió 52.072, 52.013, 52.015-6

Kommunikációs technika: lehetőségek, ujdonságok. = TK Közlemények, 1978. 27. sz. 27 p.

Kuzencova, Nina Nikolaevna: Rundfunk, Fernsehen Presse. 1968. Vüszsaja Skola 127 p.

Kürti Magda: Vizsgálat a rádió " A Szabó család " cimü müsoráról. Bp. 1972. /Házi soksz./ 39 p. = MRT TK Tanulmányok 4/4. Orsz. Széch. Könyvt. XP 44.828/4/4 Rádió 61.101-3

Lajta Kálmán: Eredmények, hiányosságok az elmúlt évek müsoraiban. = Gondolatok a rádiómüsor szerkesztéséről. Bp. 1973. p. 47-54.

László Anna: Hevesi Sándor, a rádiókritikus = Hevesi Sándor. Bp. 1960. Gondolat K.

Látogatás a Rádió Ifjúsági és gyermekosztályán. /Faggyas Sándor és Vencezl Istvánnal beszélget Bereczky Gyula./ = Rádió és Televizió Szemle, 1971. l. sz. p 75-82. Rádió 71.029, 51.784/ab

Lehotay-Horváth György: A kritikus hivatása. /Hozzászólás/ = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 2. sz. p. 103-110. Rádió 51.578-80, 51.600

Lékay Ottó:. A Svéd Rádió kiadványairól. = Rádió és Televízió Szemle, 1970. l. sz. p. 139-143. Rádió 51.504, 51.487-8

Lukácsy András: A rádiókritika területei. /Hegedüs Géza cikkéhez/ = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 2. sz. p. 111-116 Rádió 51.578-80, 51.600

Lukácsy András: Esztétikai széljegyzetek, I., II., III., = Rádi6 és Televizi6 Ujság, 1961. 18, 19. és 21. szám

Maddison, John: Radio and television in literacy A survey of the use of the broadcasting media in combating illiteracy among adults. Paris, 1971. UNESCO 82 p. /Reports and Papers on Mass Communication 62.No./ Bibliogr. p. 81-82.

Magyar irók, költők, müvészek a rádióról. Szerk. Jámbor András = Rádió és Televizió Szemle, 1974. 1. sz. p. 109-131. Rádió 71. 038-9

Magyar Rádió évkönyv. Szerk. Szepessy Árpád Bp. 1929. Orsz. Széch. Könyvt. 10.470

Magyari Béla: Rádió minilexikon. Bp. Müszaki K. 1973. 297 p. Bibliogr.: p. 297. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-95567

Martinák László: Rádióműsor, - nemzetközi munkamegosztás. = Rádió és Televizió Szemle, 1975. 2, sz. p. 136-138. Rádió 62.3B2-4

Médiák és müvészetek. ~ MRT TK Bibliográfiai füzetek, 1973. 23 P.

Meggs, Peter: A rádió a többi kommunikációs eszköz fényében. = MRT TK Közlemények, 1974. 8. sz. 18 P•

Mesterházi Márton: A kizárólagos helyesség igénye nélkül. Hozzászólás Takács Ferenc tanulmányához. /Polémiák a rádiómüsor szerkesztése köz­ ben./ = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 4, sz. p. 103-114. Rádió 51.706-7/ab

Mietkowski, J.: A rádió és a modern irodalom. = TK.Közlemények, 1975. 10. sz. S p.

Molnár János - Jovitza Gy.: Rádiósok könyve. Bp. Győző Andor, 1948. 477 p. Rádió 358-8780

Moravecz Imre: A Rádió műsorüléseinek vitájából. = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 4. sz. p. 181-190. Rádió 51.706-7/ab

Moravecz Imre: Az ultrarövidhullámú rádiózás. = Rádió és Televizió Szemle, 1975. 4. sz. p. 57-61. Rádió 71. 411- 3

Moravecz Imre: Noteszlapok a BBC.ről. MRT Szemle, 1971. 4. sz,. p. 175-180. Rádió 51.890-1/ab, 61.494

Müsorkészités a Magyar Rádióban. Módszerek és eszközök. Főszerk. Salamon József. Bp. 1975. Kiad. a Magyar Rádió 296 p. Rádió 71.264-5, K 828

Nagy Lajos: A 600.001. rádióelőfizető. /Szemelvények Nagy Lajos rádióbirálataiból/ Szerk. Jámbor András. = Rádió és Televizió Szemle, 1975. l. sz. p. 94-105

Nagy Márta: A rádió és televiziókritika a 70-es években. = TK Közlemények, 1977. 17. sz. 141 p.

Németh László: A Magyar Rádió feladatai. Kecskemét, Tanu-kiadás. 31 p. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-30506 Statisztikai 347-051 Rádió 51.412

Németh László: Beszélgetés a rádióról. = Rádió és Televizió Szemle, 1975. l. sz._ p. 106-108.

New York, 1970. Oxí'ord University Press A history of broadcasting in the United States, 3. vol. 396 p.

Panfilov /Artem Flegontovics/: Az USA rádiója a lélektani hadviselésben. Ford. Kulcsár István. Bp. 1968. 117 p. Rádió Szakkönyvtár 13. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-81031 Rádió 48.407-410

Pierce, Hugh: A BBC helyi rádiók fejlődése. = TK Közlemények, 1974. 4.sz.

Pintér Sándor: A gesztus szerepe a mikrofon előtt. = Rádió és Televízió Szemle, 1974. 4. sz. p. 88-93. Rádió 71.044-5

Rádió Évkönyv 1935 - Szerk. Clementis Ervin. Bp. Athenaeum, / 1935 - / 192 p. Orsz. Széch. Könyvt. 18.411 Fóv. Szabó E. Könyvt. B. 05~/171 •statisztikai 245.291

Rádió Naptár 1933 - /1- .köt./ Szerk. Király Pál. Bp. Merkontil ny. Fóv. Szabó E. Könyvt. B 059/750

Rádióesztétikai tanulmányok. Irta: Decsényi János, Dr. Társ Kálmán, Lóránd Lajos, Padisák Mihály, Vajda Márton. Magyar Rádió és Televizió Szakkönyvtára, 4. sz.

Rádióhallgatók Könyve. Szerk. Lévai Béla. Bp. 1958. Minerva. Franklin ny. 363 p. Illusztr. Orsz. Széch, Könyvt, B 31.817 Rádió 19.849-50, 20,694, 29.107

Rádióhallgatók lexikona. /Tiszay Andor - Falk Géza/ Az irod., zene, szinház, film, rádió, rádiótechnika, gramafon és sport enciklopédiája. Bp. Vajda - Wichmann, 1944. 1-2. köt. Orsz. Széch. Könyvt. 147-583 F6v. Szabó E. Könyvt. 314280

Rádiózás - televiziózás. 1970. Vál. Szekfü András. Bp. 1971. MRT soksz. 306 p. MRT Tömegkomm. Kutatóközp. szakkönyvtára 12. Rádió 54.045-7

Scbnabel, Ernst: A rádió és a modern ember válsága. /1955-ben, a Svájci Rádióban tartott előadássorozat/

Schwanitz, Günter: Gondolatok a rádió sajátosságáról. = Módszertani Értesitő, I. évf. 2. sz. 1965. okt. P• 105-112. Rádió 41.963-6

Simon Emil: Meddig él a kritikus? = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 2. sz. 12P P.97-102. Rádió 51.578-80, 51.600

Steinbach Sándor: A müfejes hangfelvételi technika mérnöki szemmel. = Rádió és Televizió Szemle, 1974. 4, sz. p , 118-120. Rádió 71.044-5

Szablyár Ferenc: "Kinek szólsz, lélek ? " A modern lírai vers a rádióban. = Rádió és Televízió Szemle, 1964. 4. sz. P. 35-43. Rádió 51.259

Szablyár Ferenc: Gyermekműsorok a Rádióban - kérdőjelekkel. = Rádió és Televízió Szemle, 1974. 2. sz. P. 56-61. Rádió 71. 040-1

Szecskő Tamás: A rádiózás szociológiai és pszichológiai •problémái. Bp. Magyar Rádió és Televízió, 1966. 143 P.Rádió szakkönyvtár 10. Bibliogr.: p. 101-105. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-74231 Rádió 44.59S°-9

Szecskő Tamás: Bevezetés a tömegkommunikáció szociológiájába Kulcsár Ferenc: A Magyar Rádió propaganda és tájékoztató te­ vékenysége

Szecskő Tamás: Ottawai körkép. /Rádiózás a 80-as években. Az EBV és a CBC együttes konferenciája. 1976. Ottawa/ = Rádió és Televízió Szemle, 1976. 4. sz. P. 14-26. Rádió 71.667-9

Takács Ferenc: Polémiák a rádióműsor szerkesztése közben. = MRT TK Tanulmányok, Bp. 1970. 74 P. Rádió 51. 572-3

Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből, 1925-1945• Szerk. Frank Tibor. = TK Szakkönyvtár 30. 1975. 438 P. Színházi Intézet Rj: 27.135 Rádió 62.325-7

Tardieu, Jean: A rádió nagysága és gyengesége. /Grandieurs et faiblesses de la radio/ Tanulmány a rádiómUvészet alkotó szerepének . fejlődéséről korunk társadalmában. Fordította: Teschler Mátjásné Bp. MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont szakkönyvtára 18. 1972. 141 P. Bibliogr.: P. 131-141. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-90318 Rádió 56.141-43

Tardos András: Nyugati rádiók a lélektani hadviselés szolgálatában. Bp. Akad. ny. 1966. 110 p. Rádió Szakkönyvtár 8. Főv. Szabó E. Könyvt. 8 - 74627

Tiz év, amely megújitja a rádiót. Beszélgetés Hárs István elnökhelyettesael. Az interjút Láng György készitette. Rádió és Televizió Szemle, 1970. 3. az. p. 3-14. Rádió 51.619-20

Tizéves Magyar Rádió, 1925-1935. /A --/ Szerk. K. Halász Gyula Bp. 1935. Tolnai ny. 128 p. Rádió El.503

Trethowan, Jan: A rádió jövőjéről. = MRT TK Közlemények, 1973. 21. sz. 8 p.

Williams, Raymond: A kommunikáció. Részletek a könyvből. Ford. és sajtó alá rend. Zentai János Bp. Magyar Rádió és Televizió 1968. 69 p. Rádió Szakkönyvtár 15. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-8062b Rádió 48.839-42

Wood, R. R.: A fakazimile-kommunikáci6 - terjeszkedő médium. = TK Közlemények, 1975. 8. az. 8 p.

Zene a Rádióban. Bp. MRTV k. 1965. 71 p. Magyar Rádió és Televizió Szakkönyvtár 6. sz. Rádió 39.708-12, 49.834

Zentai János: A rádió műhelyéből. /Válogatott cikkek és tanulmányok/ Bp. Gondolat, 1975. Bibliográfia lábjegyzetként. Színházi Intézet Rj 28.023 Rádió 62.274-6

Zentai János: A tömegkommunikációs eszközök és a müvészetek. RTV Évkönyv, 1967. Rádió 44.518-19, 44.525

Zentai János: Kísérlet néhány rádiós alapfogalom tisztázására. = MRT Szemle, V. évf. 2-3. sz. 1963. július p. 13-18 Rádió 51.265

Zentai János: Nemzetközi rádiós konferencia Weimarban és Budapesten.


Forrás: Palotás Ágnes (szerk.): Rádióművészeti bibliográfia. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1982.