November 23 Északamerikának (194?)

A Rádiójáték wikiből

Bemondó példánya. R.H.november 22/23 péntek /Állomásjelzés./ Északamerikának.


HANGLEMEZ: / Magyar hiszekegy ¬− végig./

BEMONDÓ: Rádió Budapest Magyaroraszág! A HAT4 hívójeles adón 32.88 méteren 9.125 kilocykluson. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Híreket mondunk magyar nyelven.

BEMONDÓ: This is Radio Budapest Hungary calling you! Short-wave station HAT4 operating on the 32.88 meter band, 9.125 kilocycles. You will hear news in Hungarian: the XII¬−th ’Hungarian rhapsody by Ferenc Liszt, news in English at 7.58 p.m. then Hungarian folk songs, lecture in Hungarian and English by Elek Máthé, „The week in Hungary”. Lastly in Esperanto, Slovak and Ruthenian.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: /Hírek magyar nyelven./ Idő: kb.10 p.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: Holnap mondunk ismét híreket magyar nyelven a HAT4 hívójeles adón. 32.88 méteren Amerikai Eastern Standard időszámítás szerint este 7 óra 45 perckor. Liszt Ferenc XII rapszódiáját fogják most hallani zenekari előadásban.

HANGLEMEZ: //Liszt: XII magyar rapszódia./ Idő: kb.8 p.

BEMONDÓ: Ladies and Gentlemen, you have the XII¬−th Rhapsody by Ferenc Liszt. The Hungarian Radio will now give news in English.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: /Hírek angol nyelven./ Idő: kb.10 p.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: Out next bulletin in English will be given tomorrow at about 7.58 p.m. in terms if American Eastern Standard time. You will now hear Hungarian folk¬−songs.

HANGLEMEZ: /1./Kitrákotty mese ¬− Basilides.

2./a/Nem messze van ide Kismargitta ¬− Megyaszay./ Idő: 6 p.

BEMONDÓ: Magyar nótákat hallottak kedves hallgatóink. A Magyar Rádión most Máthé elek heti híradója következik magyar, utána angol nyelven.

GONG: /Gong/

DECELITH: /Máthé Elek előadása./ Idő: kb. 15 p.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: Radio Budapest Hungary will now continue Hungarian folk-songs.

HANGLEMEZ: /1./Clement: Giling−galang−Kóré E.

2./Káka tövén − Vargha I.

3./Kalmár T.: Ugy nézek rád − Kalmár Pál./ Idő: 9 p.


Spanyol bemondó példány RH.: Nov. 22/23−án Délamerikának

HANGLEMEZ: /Hiszekegy − végig./

BEMONDÓ: Rádió Budapest, Magyarország! A HAT4 hívójeles adón, 32.88 méteren a magyar rádió rövighullám műsorát közvetítjük. Műsorunkat Müller „Jászkun−induló” −jával kezdjük majd magyar híreink után Liszt XII magyar rapszódiáját hallják.

HANGLEMEZ: /Müller: Jászkun induló./ Idő: 3 p.

SPANYOL BEMONDÓ: Aqui habla Radio−Hungria. Por la emisora HAT4, operando en

onda de 32 m 88 cm, 9125 kc.transmitimos a ustedes el programa destinado para Sudamérica. Ustedes vienen de oir una maryha militar. Después de las noticias en hungaro, es decir, de aqui en 10 minutoe una orq. Va a ejecutar la decimasegunda rapsodia de Francisco Liszt.

BEMONDÓ: Rádió Budapest a HAT4 hívójeles adón, 32.88 méteren! Kedves hallgatóink − híreket mondunk.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: /Hírek magyarul./ Idő: kb.10 p.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: Rádió Budapest, Magyarország! A HAT4 hívójeles adó holnapi műsorában rio de janeiro−i időszámítás szerint 8 óra 12 perckor mondunk ismét híreket. Most Liszt XII. magyar rapszódiája hangzik el, zenekari előadásban.

HANGLEMEZ: /Liszt: XII. Magy. Rapsz./ Idő: 8 p.

SPANYOL BEMONDÓ: Estimados oyentes! La emisora HAT4 operando en ondas cortas de

32 m 88 cm viene de transmitir la XII rapsodia de Liszt. Queridos oyentes! Escuchen ahora nuestras noticias en espanol.

GONG: /Gong/

SPANYOL BEMONDÓ: /Hírek spanyolul/ Idő: kb. 5 p.

GONG: /Gong/

SPANYOL BEMONDÓ: Radio−Hungria en onda de 32 m 88 cm, por la emisora HAT4.

Venimos de transmitir noticias an espanol para nuestros escuchas sudamericanos. Manana daremos informaciones de actualidad a las 19.37, segun horario de B.Aires. A continuación: canciones populares hungaros.

BEMONDÓ: Rádió Budapest, Magyarország! Kedves hallgatóink − magyar dalok következnek, majd Holló Ernő előadása hangzik el „Az erdélyi hegyek dicséretéről”.

HANGLEMEZEK: /1./Kitrákotty mese ¬− Basilides.

2./a/Nem messze van ide Kismargitta ¬− Megyaszay./ 3./Clement: Giling−galang−Kóré E.

4./Káka tövén − Vargha I./


SPANYOL BEMONDÓ: Estimados oyentes! Ustedes vienen de oir canciones regionales de

Hungria, por la emisora HAT4, de Radio−Hungria. Después de una conferencia a pronunciar en hungaro, oirán que interpretará aires populares hungaros.

BEMONDÓ: Magyar nótákat hallották kedves hallgatóink. A HAT4 hívójeles magyar rövidhullámu adón most híreket mondunk eszperanto, szlovák és ruszin nyelven.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: /Hírek eszperanto nyelven./ Idő: kb. 5 p.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: This is Radio Budapest Hungary calling! Through the short wave station HAT4 operating int he 32.88 meter band, 9.125 kilocycles we shall now close down, to be ont he air again tomorrow at 7.30 p.m. in terms of American Eastern Standard Time. Today yout speaker has been ………………….. beszélt. Kedves hallgatóink − a viszont hallásra!

HANGLEMEZ: /Himnusz. −Rákóczi induló./


Nov.22/23.

BEMONDÓ: Rádió Budapest, Magyarország! Most Fáy Béla olvassa fel az erdélyi hegyekről és Gyulai Pál „Erdély határában” c. költeményét adja elő.

GONG: /Gong/

DECELITH: /R 608 sz. „Erdélyihegyek dicsérete” − Fáy Béla/ Idő: 10.5 p.

GONG: /Gong/

BEMONDÓ: Holló Ernő „Az erdélyi hegyeknek dicsérete” c. előadását hallották. Felolvasta és Gyulai Pál költeményét szavalta Fáy Béla. Kedves hallgatóink − magyar nóták következnek.

HANGLEMEZEK: /1./Kalmár T.: Ugy nézek rád − Kalmár Pál/

2. Kádas Gy.: A kis dombon − László I./

3./Fráter: Ott ahol a Maros vize − Cselényi/

4./Farkas−Korányi: Eltörött az ezüsthangu tilinkóm − Mindszenty/

5./a./Kutor: Lányok, lányok. Stb. − Orbán S./

Idő: 15 p.

BEMONDÓ: Rádió Budapest, Magyarország! A HAT 4 hívójeles adón Délamerika felé irányított műsorunkat befejeztük. 5 perc mulva ugyanezen a hullámhosszon ismét közvetítünk Északamerikának. Délamerikának legközelebb holnap adunk műsort, rio de janeiro−i időszámítás szerint este 8 órakor, ugyanezen a hullámhosszon, 32.88 méteren. Kedves hallgatóink − ………………… beszélt. A viszonthallásra!

SPANYOL BEMONDÓ: Radio−Hungria está transmitiendo en ondas de 32 m 88 cm, 9125 kc. Por la emisora HAT4. Ustedes vienen de oir aires populares hungaros, con que terminó nuestro programa de hoy. De aqui en 5 minutos radiaremos el mismo programa para Norte−américa también. A próxima emisión para Sudamérica tendrá lugar manana a las 19, sehun horario de B.Aires, por la misma emisora HAT4. Estimados oyentes! Aqui habló Clara Matilde Requena Nin. Hasta manana!

HANGLEMEZ: /Himnusz. Rákóczi induló/