Mit várhatunk legközelebb a rádió csodáitól

A Rádiójáték wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hallgato23 (vitalap | szerkesztései) 2014. június 5., 12:00-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

RÁDIÓ UJSÁG

MŰSZAKI KÉPES HETILAP

III. évfolyam 1931 január 17 3. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Košice, Fő ucca 76. szám, I. emelet

Praha, Poŕič 17. I. Főszerkesztő: MEISL LAJOS Előfizetési ár: Egy évre 100 Kč.

félévre 50 Kč. negyedévre 26 Kč.

Egyes szám ára Kč. 2•50


Mit várhatunk legközelebb a rádió csodáitól

Irta: Lee De Forest, az amerikai De Forest Radio Company elnöke.

Érdekes lehet, az utolsó huszonöt év fejlődését véve alapul, követni a rádiótechnika fejlődésének irányait és megnézni, hogy mit tartogat számukra a jövő.

A TÁVOLBALÁTÁS

A televízió nyilvános bemutatkozásának küszöbén áll. Még nem jött elő a kuliszák közül, vár a maga végszavára. A közönség az egész világ, tele feszülten figyelő emberekkel, akik készek tapsolni, de fütyülni is. Próbája rengeteg volt már a távolbalátásnak, sőt néhányszor be is mutatták meghívott társaságoknak és híre világszerte elterjedt. A bemutatókon kedvezően fogadták, kedvezőbben mint alig egy évtizede a rádiót.

Az Egyesült Államokban több szervezet foglalkozik ennek a tudománynak fejlesztésével. Angliában is vannak egyes tudósok, – mint például Baird – akik sokat dolgoznak az érdekében.

A legtöbb tudományágnál az a helyzet, hogy először kifejlődnek és aztán még sok küzdelembe kerül, míg megnyerik a nagyközönség elismerését. „A televízió itt van!” ez a kiáltás viszont már évekkel előbb elhangzott, mielőtt meg lett volna az aktualitása.

A közönség természetesen nem ismeri az akadályokat, amelyek a távolbalátás fejlődésének útját állják. De ez nem is baj. Az ő dolga, hogy ítéljen, a tudósoké, hogy kiépítse őt.

Amerikában már egy társaság, a Jenkins Corporation megkezdte a távolbalátás koncentralizálását, abból a természeti meggondolásból kiindulva, hogy, amiként az a rádiónál volt, ez a tudomány is csak a közönség közreműködésével tud majd igazán kifejlődni. A „radiovisor”-nak, vagyis a képtáviratozást felvevő készüléknek három modellje van a piacon, olyan árakon, amilyeneket szerényebb pénztárca is elbír.

Emlékezzünk a kristálydetektoros rádiók korszakára. Tegyük fel, hogy a rádiómérnökök nem akarták volna ilyen kezdetleges állapotban forgalomba hozni találmányukat – honnan vették volna a pénzt, amely lehetővé tette a további fejlődést? És honnan a tapasztalatoknak azt a tömegét, amelyeket a különböző és nem laboratóriumi körülmények között működő készülékek nyújtottak? Az analógia természetesen tökéletlen, mert a rádiót kezdeti stádiumában fejleszthették az amatőrök, a televíziónál azonban ez csak legnagyobb és legbefolyásosabb villamossági konszernjeinknek áll módjában. Mégis azt hiszem, hogy a Jenkins-társaság helyesen teszi, ha a publikum rendelkezésére bocsátja a televizort, mielőtt tökéletes lenne. Ilyen módon sok érdekes tapasztalatra lehet szert tenni és ezeknek értelmében javításokat eszközölni. Amellett

Ezrek élik át az éterből kapott képek megpillantásának izgalmát. Ezek még durva képek, de mégis csak képek.

Ugyanolyan izgalom ez, mint amilyet a rádió pionírjai éreztek, mikor meghallották az első hangokat. Csak még tíz év kell talán és a kép ugyanúgy repüli át az óceánt az éter szárnyain, mint a hang.

KÉPTÁVIRATOZÁS

Képek továbbítása ma már mindennapos dolog. Ujságképeket nagy távolságokról küldenek ilyen módon és lehetővé teszik a kislapoknak, hogy valamely esemény lejátszódása után néhány órával már a képeket is közöljék róla. Az Egyesült Államok bíróságai érvényesekül elismerik szerződések, vagy üzleti okmányok fotorádiógraminjait. Meglehet csinálni, hogy

Valaki megfogalmaz egy szerződést Londonban, megtáviratozza a fényképét New Yorkba, ott aláírják és az aláírott példányt, ugyanilyen úton visszajuttatják Londonba.

És mindezt néhány óra alatt. Az üzleti forgalom soha nem álmodott módon válik gyorsabbá, különösen, ha a képtáviratozás szélesebb körben elterjed.

A RÁDIÓ OTTHON

Ezen a terrénumon nyílik a legtöbb alkalom tervezgetésre és találgatásra. A mai készülékek majdnem tökéletes hangerő, minőség, érzékenység és szelektivitás tekintetében és az e téren bekövetkező tökéletesedést már csak a gyakorlott fül veheti észre. Akkor tehát milyen irányban fejlődhet tovább a rádió? Nem szükséges, hogy az egyszerűségre törekedjünk, hiszen állomások megkeresése már nem több gyerekjátéknál.

Finomodás és az egyéb készülékekkel való kombinálás, úgy látom – ez a két cél, amelyre törekedni kell.

Finomodás alatt a hang megfelelő módosítását kell érteni.

Az erősséget már tetszésünk szerint változtathatjuk, még hátra van, mint megoldandó kérdés a hang magasságának és szinezetének változtatása.

Egyes szobák akusztikája különböző hangszínezetet kíván. A program némely részénél, így szimfónikus zenekaroknál jobb a mély hang, máshol, például kamarazenénél a magas. Megint más hangtípus felel meg a beszédnek. Azonkívül mindenki egyéni ízlése szerint más és más hangot szeret.

A rádió a lakások millióinak alkotja kiegészítő részét, elvégzi és – jól végzi feladatát. De esetleg még sok más célra is fel lehetne használni.

A kombinált rádió és gramofonkészülékek kétségkívül ki fogják szorítani a jövőben az egyszerű rádiókat.

A rádió, közvetlen, spontán élményt jelent, de nem maradandót. A gramofonlemez állandó, de nélkülözi a rádió közvetlenségét. Kettőjük kombinációja az ideális. Ilyen készülékek vannak ugyan a piacon, de még nem eléggé népszerűek. A jövő mégis az övék, sőt kellő időben az a készülék is meg fog jelenni, amelyben még egy harmadik, gramofonlemezek felvételére szolgáló gép is van. Ezzel üres lemezeken meg lehet örökíteni rádióprogramokat, vagy bármi mást és lejátszani gramofónon.

Egy másik biztos jövendölés az otthoni rádióujság. Amint a hajókra fotodiagram útján közvetítik a híreket, úgy lehet a házakba is. A rádióhoz kapcsolódó felvevő éjjel automatikusan megkapja képekkel együtt a híreket, amelyek már túl későn érkeznek ahhoz, hogy benn legyenek a reggeli lapokban.

A régi időkben varázspálcával keresték az értékes fémeket, ma a rádió mutatja meg lelőhelyüket teljes biztonsággal.

A repülést is veszélytelenné teszi a rádió. A repülőgép állandó összeköttetésben van a földdel, nem téveszti el útirányát.

A pilóta vaksötétben is le tud szállni az ismeretlen repülőtérre, a rádión kapott utasítások alapján.

Számtalan más kiágazása van még a rádió tudományának. Ha szabadjára engedjük fantáziánkat és elképzeljük a világot száz év múlva, arra a következtetésre jutunk, hogy akkor majd a rádió fogja a legtöbb szerepet játszani. De nem is kell ilyen messzire nézni. A jelen és a közeljövő, mondjuk a következő öt év is olyan ígéreteket hord magában, amelyek ki fogják elégíteni a kalandos fantázia minden romantikáját, éppúgy, mint a rideg üzleti téren felmerülő kívánalmakat.

Előttünk áll tehát a rádió és a jövőjébe vetett minden pillantás szédítő panorámákat tár fel előttünk. Jobb elfordulni és munkához látni, hogy ezeket az álmokat tényleg megvalósíthassuk.