Méltóságos Baksa Kató úrnőnek

A Rádiójáték wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hallgato23 (vitalap | szerkesztései) 2014. június 5., 14:52-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Másodlat

Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. Budapest 1944. Ápr. 5-én

Műsoron 1944 május 9.-én kedd Bp. I. 17-17.50

Méltóságos Baksa Kató úrnőnek Budapest IV. Bástya u. 15.

Sziveskedjék a műsort a rendező úrral megbeszélni.

Tisztelettel értesítem, hogy a fent megjelölt időpontban és hullámhosszon tervbevettük magyar ének szereplését a stúdióban, kapcsolását

Kísérő A rádiózenekar. Vezényel Friedl Frigyes

Szereplőtársa Reményi Sándor, rendező Vincze Ferenc

Tiszteletdíjként 100 p. Azaz száz pengőt ajánlunk fel.

Kérjük hogy

 1. A részletes műsort és a törlések esetére pótlásharmonizált zeneanyagát, az énekszámokat szöveggel a másodlat műsorlapján kért egyéb anyagoknak a megjelölésével, továbbá
 2. A műsorunkon még nem szerepelt számok céljából egy m,ásik teljes műsort az idemellékelt ------ig sziveskedjék beküldeni.

Amennyiben a jelzett időpontra a pontosan kitöltött műsorlapot nem kapjuk meg, akkor a felkérés érvényét veszti. Ha újabb értesítést nem küldünk, akkor a beküldött I. számú műsort fogadtuk el törlés nélkül, változatlanul.

 1. Jogunkban áll fent említett közreműködéséről, az adás legfeljebb kétszeri megismétlése céljából hangfelvételt készíteni, és azt általunk meghatározandó időben műsorunkban felhasználni. Az adásnak történő minden megismétlésekor a fenti tiszteletdíjnak 10 százalékát utaljuk ki.

Kivételt képeznek az alábbi esetek, amikor sem a fenti 10 százalékra igénye nem lehet, sem más címen követelést velünk szemben nem támaszthat.

 1. Jogunkban áll 200-2000m hullámhossz között bármely adóállomásunk által sugárzott adásról készült hangrögzítő felvételt az általunk használt minden egyes rövidhullámhosszon egyszer díjmentesen megismételni
 2. Jogunkban áll rövidhullámú adón történt adásról készült hangrögzítő felvételt más rövidhullámon, továbbá bármely más hullámhosszon, továbbá telefonhírmondón tetszés szerinti időpontokban egyszer-egyszer díjtalanul közvetíteni.
 3. Nem jár tiszteletdíj, ha a hangrögzítő felvételt, illetve annak egy részét műsorszámok aláfestésére vagy elhangzott rádióműsorok összefoglaló hangképsorozatában használjuk fel.
 1. A műsor megváltoztatásának, megszakításának vagy teljes elhagyásának joga kizárólag minket illet, ilyen címen tehát velünk szemben semminemű igény nem támasztható.

Ugyancsak nem támasztható semminemű igény sem velünk, sem külföldi rádiótársaságokkal szemben, ha külföldi rádiótársaság a fent említett előadói teljesítményt állomásonként egyszer műsorában felhasználja, és pedig a következő esetekben:

 1. Ha a közreműködést rádióállomásunk műsorából külföldi állomás átveszi és egyidejűleg közvetíti.
 2. Ha a közreműködésről nálunk készült hangrögzítő felvételnek az adását rádióállomásunk műsorából külföldi adó átveszi, és egyidejűleg közvetíti.
 3. Ha az előző a. és b. Pontban említett műsorszámainkról külföldi állomás hangrögzítő felvételt készít, és azt késöbbi időpontban leadja.
 4. Ha a b. Pontbanm említett, nálunk készült hangrögzítő felvételt külföldi állomásnak rádióadás céljából rendelkezésre bocsátjuk.

Általános irányadó elvek:

 1. A rádió műsorának magyar jellege megkívánja, hogy a beküldendő műsortervnek legalább egyharmad része magyar szerzők műveiből álljon.
 2. Az énekszámok kizárólag magyar szöveggel adhatók elő, kivéve, ha a felkérés kifejezetten más nyelvű műsorra történik.
 3. Zenekari kíséret nélkül tervezett énekes műsort lehetőleg a dalirodalomból, másodsorban a m. Kir. Operaház műsorán nem szereplő operákbók kérjük összeállítani.
 4. Magyarnótaénekesek és cigányzenekarok csak magyar népdalokat és nótákat adhatnak elő. Műsoruk legalább felerészben régi népdalokból és nótákból álljon, élő szerzőktől legfeljebb egy-egy nóta vihető műsora.

Teljes tisztelettel:

(címzett aláírása)