Hangjátékdramaturgia és -rendezés

A Rádiójáték wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hargitai (vitalap | szerkesztései) 2014. október 5., 21:37-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

A korszerü rádiózás néhány problémája /Irta: Bozó László, Gyenes György, stb./ A müvészi-irodalmi munka és a rendezés. p. = Rádió és Televízió Szakkönyvtár 2. 1964. Bibliogr.: P• 74. Orsz. Széch. Könyvt. B 48.990 Szinházi Intézet 21.601 Rádió 49.663,4 36.612-15

A Magyar Telefonhirmondó és Rádió RT Dramaturg jelentése az - 1939 - évről. Bp •. - /1940/ - Orsz. Széch. Könyvt. 37.216

A rádiódráma helye az európai rádiók müsorszerkezetében. = MRT TK Közlemények, 1971. 65. sz. p. 16.

A rádiójáték-fesztivál záróvitája. =MR.TV Szemle Különkiadás, 1960. máj. p. 1-128.

A. Balogh Pál: Muzsa a hullámhosszon. Rádióódráma. Rendezése. Müvészek. p. 15-29. Egyetemi nyomda, 1936. Rádió 43.064

Agárdi Péter: Ifjúsági hangjátékok. = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 1. sz. P• 89-99 Rádió 51.504, 51.487-8

Albert Gábor: Megjegyzések a belső szinpadról. = MRTV Szemle, IV. évfolyam 2. sz. P• 46-49 Rádió 61.138-40

Almási Miklós: Szinházi köznyelv és egyéni hang. = Rádió és Televizió Szemle, 1973. 1. sz. P• 147-149 Rádió 57 .36._l-3

Amikor a Rádiónak szinésztársulata volt. Beszélgetés Kolozsvári Griuidpierre Emillel. Az interjűt Lukácsy András készitette. = Rádió és Televizió Szemle, 1975. 1. szám P• 31-33ˇ

Antal Gábor: Jegyzetek rádióvitákról. = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 4. sz. p. 121-12p. Rádió 51.706-7/ab

Arnheim, Rudolf: A nappali folytatásos rádiójátékok világa. = Rádió és Televizió Szemle, 1969. 3. sz. P. 89-130. Rádió 51.334-7

Asperján György: Ifjusági hangjátékok konfliktusváltozatai = Rádió és Televízió Szemle, 1976. 2. sz. p , 51-57. Rádió 71.5lo-2

Az új rádiójáték. = Rádió és Televízió Szemle, 1972. 2. szám P• 83-93. Rádió 61.138-40

Barbijevska, Slawa: A rádiós jelek. - Witkowski, Andrzej: A zene funkciója a rádiószinházban. TK Közlemények, 1917. 31. sz. p , 34.

Bartha Antal: Törtenelmi dráma - drámai történelem. /"Az a szép, fényes nap"-ról/ = Rádió és Televízió Szemle, 1973. 3. sz. p , 65-76. Rádió 71.034-5

Bauer György: A látható és hallgató dilemmái. = Rádió és Televízió Szemle, 1969. 3. szám p. 71-88. Rádió 61. 334-7.

Bodnár György: A hangjáték és a mai magyar irodalom. =Rádió és Televízió Szemle, 1977. 2. szám p, 24-29 Rádió 71.776-78

Bogáti Péter: Taps a studióban. = Rádió és Televízió Szemle, 1976. 4. szám p, 56-64. Rádió 71.667-9

Boldizsár Iván: A televízió és a rádió szerepe a tömegkommu­ nikáció rendszerében. = Rádió és Televízió Szemle, 1975. 2. szám p. 74-80 Rádió 62.382-4

Bond, M. A.: A nyugatnémet rádiódráma 1951 és 1965 között. Kelecsényi Gábor fordítása. = Rádió és Televízió Szemle, 1972. 2. szám p. 51-71. Rádió 61.138-40

Bond, M. A.: Hangjáték - a rádióban és a könyvkiadásban. Angliai és nyugatnémetországi tapasztalatok egybevetése az 1945-1965-ig terjedő időszakban. = TK Közlemények, 1973. 7. szám 28 p.

Boz6 László: Vallomás s rendezésről. = RTV Évkönyv, 1967. Magvető, Bp. P• 437-446. Rádió 44.518-19, 44.525

Bozó László: A berlini dramaturgiai konferencia tapasztalatairól. = MRTV Szemle, II. évf. 1. szám 1959. szept. p. 75-82.

Bozó László: A dokumentumjátékról. Bp. 1966. Magyar Rádió és Televízió Akadémiai nyomda 75 p. Rádió Szakkönyvtár, 7. szám Orsz. Széch. Könyvt. B 53.898 Rádió 42.959-62

Bozó László: A rádiójáték szerkezete. /Kézirat/

Bozó László: Gondolatok a rádiószinházról. I. rész: MR.TV Szemle, IV. évf. 1962. máj. 17. p. 17-29. Rádió 51.255 II. rész: MR.TV Szemle, IV. évf. 1962. dec. 3-4.';: p. 61-68. Rádió 51.256

Bozó László: Néhány megjegyzés a Nemzetközi Rádiójáték Pályázatról. = MRTV Szemle, II. évf. 3-4. szám 1960. nov. P. 130-133. Rádió 51.252

Cantril, Hadley: Támadás a Marsról. /Orson Welles rádiójátéka/ Tanulmány a pánik pszichológiájáról. Fordította: Szikszay Ilona. Rádió 52660-61

Chalupa Dalibor: A rádiójátékok történetének rövid vázlata a Csehszlovák Rádióban. = MRTV Szemle, Különkiadás. 1960. márc. P. 33-40.

Csapó György: Prix Itália 1971. A dokumentummüsorok. = Rádió és Televízió Szemle, 1971. 4. szám P• 163-168 Rádió 51.890-1/ab, 61.494

Cserés Miklós dr.: A "Barlangjáték" metaforája. A korszerü rádiórendezésről. = RTV Évkönyv, 1964. Magvető, Bp. p. 123-148. Rádió 36.169, 36.225, 41.044

Cserés Miklós dr.: A képzelet kis szinpadán. = Előadások a Rádióró1 Bp. 1970-71. MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont. P• 117-163.

Cserés Miklós dr.: A korszerü rádiórendezés kérdései I-II. Soksz. 1959 ápr.

Cserés Miklós dr.: A rádiómüvészet és a rádiózás funkciói. Zentai János: A rádi műhelyében c. könyvének ismertetése. = Rádió és Televizió Szemle, 1977. 2. sz. P• 203-205 Rádió 71. 776-78

Cserés Miklós dr.: A rádiószerü rádió. Az alapfogalmakró1. = Rádió és TV Szakkönyvtár, 3. Bp. 1964. P• 44-56, 65-74. Orsz. Széch. Könyvt. B. 49.916 Egyetemi 147994 Országgyűlési 392.414 Szinházi Intézet 21.602 Rádió 49.667, 37.206-9

Cserés Miklós dr.: Az egyfelvonásosok, a rövid és a dokumentumjátékok dramaturgiai problé /Kézirat/

Cserés Miklós dr.: Emberábrázolás a mikrofon előtt. = MRTV Szemle, I. évf. 1. szám, 1959. szept. p , 27.

Cserés Miklós dr.: Jelenetek Európa hangjátékstúdióibó1. = MRTV Szemle, II. évf. 1. sz. 1960. ápr. p. 121-124. Rádió 51.222, 51.251

Cserés Miklós dr.: Láthatatlan szinház. A rádiójáték dramaturgiája. Bp. 1948. Parnasszus, Légrády ny. 91 p. /Parnasszus K. 9./ Orsz. Széch. Könyvt. 21.675/9 Országgyűlési Könyvt. AB/14. 366/9 Szin.házi Intézet 7126

Cserés Miklós dr.: Rádióesztétika. Tanulmányok a rádiószinházról. Bp. 1974. Kossuth K. 244 p. /Esztétikai kiskönyvt./ Bibliogr.: p. 224-225. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-96632 TK Könyvt. 4369 Rádió 59.444, 63.592-3

Cserés Miklós dr.: Rádiószinház - Televiziószinház. p. 1962. Gondolat, 207 p. V. A rádiórendezésről. p , 86-96 Főv. Szabó E. Könyvt. 8-56239 Orsz. Széch. Könyvt. B 43.429 Országgyűlési 370577 Egyetemi 138905

Cserés Miklós dr.: Rádiószinházunk egyféléves műsorairól. = MRTV Szemle, V. évf. 1. szám, 1963. márc. P• 15-24 Rádió 51.257

Dániel Ferenc: A rendező tenyérnyomai. = Rádió és Televízió Szemle, 1973. 4. szám p. 120-126 Rádió 71.036-7

Dr. Rácz Zoltán: A "Szabó Család" müfaji jellegéről. = MRTV Szemle VI. 1. sz. 1964. márc. P• 30-40 Rádió 51-263

Dürrenmatt, Friedrich: Színházi problémák: Bp. 1953. Eberle: Cenarola. Olten-Freiburg im Breisgau, 1955. " Elégedetlenek vagyunk " = MRT TK Közlemények, 1970. 10. szám p. 16-18.

Erős Ferenc: Egy ifjúsági rádiójáték hatásának vizsgálata. = MRT TK Módszertan, 1971. 12. sz. p. 41.

Erős Ferenc: Vizsgálat egy ifjúságpolitikai rádiójáték hatásáról. = Rádió és Televízió Szemle, 1972. 1. szám p. 14-24. Rádió 71. 031

Esslin, Martin: Drámai kifejezés a rádióban. = MRT TK Közlemények, 1974. J. sz. 9 P•

Esslin, Martin: Nemzeti színház az éter hullámain. =Módszertani Értesitő, 1967. máj. III. évf. 1-2. sz. p. l43-156. Rádió 51.245, 51.266

Furkó Zoltán: Hogyan érvényestilnek a világirodalmi müfajok a rádiós közlésben? = Rádió és Televizió Szemle, 1976. 4. sz. p. 65-68 Rádió 71.667-9

Gábor Anna: Egy hangjáték fogadtatása. Gondolatok a vélemények elemzéséhez. = Rádió és Televizió Szemle, 1979ˇ 3. sz. p.49- Rádió 81.469-70

Gábor Viktor: A hangjáték történetéhez. = Rádió és Televizió Évkönyv 1964.

Görgey Gábor: Egy rádiókritikus jegyzeteiből. Kézirat. 1961.

Gugisch, Peter: Hangjáték és valóság. =Módszertani Értesitő, 1. évf. 3. szám, 1965. dec. P• 31-39. Rádió 41.967-70, 51.267

Günter Eich: Uton a szó. Reprodnktiv és produktív rádió. Fordította: G.ál M. Zsuzsa /H.k.ny.é.n./ Gépelt kézirat. Színházi Intézet Q 8028

Gyárfás Miklós: Élő dramaturgia. Bp. 1963. Magvető K.

Hankiss Elemér: Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Bp. 1970.

Hary Márta: Budapesti látomás. - Válogatott rádiójátékok. = Rádió és Televizió Szemle, 1972. 3. szám, P• 130-135 Rádió 61.195/ab, 61.196/ab, 61.197/ab

Hegedüs Géza: A korszerü rádiójáték tartálmi és formai sajátosságairól. = MRTV Szemle, 1960. május, Különkiadás

Hegedüs Géza: A rádiómüvészet sajátosságai. = Rádió és Televízió Szemle, 1969. 3. szám, P• 57-69. Rádió 51.334-7

Hegedüs Géza: Ars radiodramatica. = Rádió és Televízió Szemle, 1970. 3. szám, p. 101-118. Rádió 5-1. 619-20

Hegedüs Géza: Az élatrajz-játékról. - Mühelytanulmány. = Rádió és Televizió Szemle, 1973. 2~ sz. p. 120. Rádió 71.032-33

Hegedüs Géza: Drámai nyelv és nyelvi jellemzés a hangjátékban. Kézirat. /soksz./

Hegedüs Géza: Előszó. /A rádiójátékfesztivál előtt kiadott cikkgyüjtemény bevezetője./ = MRTV Szemle Különkiadás, 1960. március, p. 1-3.

Hegedüs Géza: Megjegyzések Bodo Rollka kistanulmányához. = Rádió és Televízió Szemle, 1972. 2. szám, P• 48-50. Rádió 61.138-40

Hegedüs Géza: Technika és drámatechnika /soksz./

Hegedüs Géza: Uj müfajokról és különösképpen a hangjátékról. = Élet és Irodalom, 1958. szept.

Hegedüs Géza: Vallomás hangjátékkultúránkról. = Magyar Hirek, 1959. jan. 15.

Hegedüs Tibor: A rádiójáték rangja. 1. rész: Rádió és Televizió Szemle, 1974. 3. sz. P• 59-66. Rádió 71.042-3 2. rész: Rádió és Televizió Szemle, 1974. 4. sz. P• 36-42. Rádió 71.044-5

Hermann István: Bánk bán a rádióban. = Rádió és Televizió Szemle, 1969. 4. szám, P• 3-13. Rádió 51. 406-7

Hermann István: Igy múlik el az életünk. A felszabadulási rádiójátékpályázat. = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 2. szám, p. 71-80. Rádió 51.578-80, 51.600

Hermann István: Megjegyzések a hangjátékrél. = Rádió és Televizió Szemle, 1975. 4. szám, P• 45-50. Rádió 71.411-3

Hevesi Sándor: A szavak dramaturgiája. Bp. 1933 Franklin ny. 19 p. Klny.: Budapesti Szemle Orsz. Széch. Könyvt. 402.809

Hevesi Sándor: Mit hallgattunk. = Rádió Világhiradó, 1935.

Hideo Takeuchi: A rádiódráma Japánban. Makara Klára forditása. RTV Szemle, 1972. 2. az am, p , 72-32. Rádió 61.138-40

Hideo Takeuchi: Az új rádiójátékok. /Kelecsényi Gábor forditása/ = Rádió és Televizió Szemle, 1972. 2. szám, P• 83. Rádió 61.138-40

Hoffmann, Jerzy: A rádiószinészet esztétikájáról. = MRTV Szemle, Különkiadás, 1960. március P• 40-48.

Hoogland: Svéd rádiójátékok, 1957 = MRTV Szemle Különkiadás, 1960. márc. P• 23-33

Horváth Gyula: Sztereórádiózás. = Rádió és Televizió Szemle, 1969. 3. szám, P• 139-147. Rádió 51. 334-7

Jámbor András - Lóránd Lajos: Az európai hangjáték keletkezéséről. = Rádió és Televizió Szemle, 1975 .I. sz. p , 59-65.

Jámbor András: - Lóránd Lajos: A rádiójáték vázlatos története. 1. rész: MRTV Szemle, I. évf. 2. sz. 1959 dec. P• 1-14. 2. rész: MRTV Szemle, II. évf. 1. sz. 1960. ápr. P• 69-84. Rádió 51.251, 51.222

Jelentés egy év munkájáról. / 1935- / Bp. /Németh Antal dramaturg-fórendező jelentése/ Főv. Szabó.E. Könyvt. Bq 792/715

Kilián Zoltán: Gépmüvészetek. Bp. Szent István Társ. 1941. 236 p. Orsz. Széch. Könyvt. 122.275 Fóv. Szabó E. Könyvt. 9812 Országgyülési A3/9465 Statisztikai 204020 Rádió 43.044

Kilián Zoltán: Rádióesztétika. Bp. Magyar Szemle Társ. 1939. 80 p. Kincsestár 59. Orsz. Széch. Könyvt. 284.626 Főv. Szabó E. könyvt. 92557 Országgyülési A3/2980/59 Szinházi Intézet 3293, 5315 Rádió 45.569-70

Kisérleti stúdió a Rádióban. Bozó Lászlóval, Hámor Jánossal, Gajdos Ferenccel beszélget Vágó Péter. = Rádió és Televizió Szemle, 1974. 1. sz. p , 71-76. Rádió 71. 038-9

Kiss Kálmán: Megnyitó az 1960. évi Rádiójáték Fesztivál záró­ vitáján. =Rádió és Televízió Szemle, Különkiadás 1960. máj.

Kiss László: Hangkozmetika a Rádióban. = RTV Évkönyv, 1967. Rádió 44.518-19, 44.525

Knilli, Friedrich: A hangjáték útja. = Külföldi szakemberek a Rádió és Televízió müvészeti kérdéseiről. Bp. 1965. Rádió és Televizió szakkönyvtár 5. sz. p. 47-59.

Komlós János: Az 1960. évi Rádiójáték Fesztiválon bemutatott eredeti rádiójátékok értékelése. = Rádió és Tlevizió Szemle, Különkiadás, 1960. május

Komlós János: Müfajismeret. Rádiójáték és kritika. /Kézirat/ Bp. 1960-61. /Tempó K.Sz./ 81. Kőnyomat MUOSZ Ujságiró Iskolája Egyetemi Könyvt. XS 710421

Kommunikációelméleti szöveggyüjtemény. Vál. és szerk.: Szekfü András Bp. 1971. MRT TK - MUOSZ Okt. Közp. 299 p.

Kondói Kiss Jenő: Szindarabelőadás a stúdióban. Bp. K. K. J. kiadása 1942. 91 p. Rádió 51.410

Kőháti Zsolt: Hangjáték-dramaturgia és történelemszemlélet. Szabó Magda rádiódrámájáról. =Rádió és Televízió Szemle, 1973.2.sz.p.78-80 Rádió 71.032-33

Kőváry Katalin: A kvadrofon hangjátékról. = Rádió és Televízió Szemle, 1975. 4. szám. p. 103-105. Rádió. 71.411-3

Kubat, Kerek: A rendező és hangtechnikus egyben alkotó munkatárs is.

Kuliczkowska Krystyna: Elmélkedés a Rádiószinházról. = MRTV Szemle, Különkiadás, 1960. márc. p , 8-16

Külföldi szakemberek a Rádió és Televizió müvészeti kérdéseiről. Összeáll. Gábor Viktor - Szücs Andor Kiad. a Magyar Rádió és Televizió, Bp. Akad. ny. 1965• Rádió és Televizió szakkönyvtár 5. 133 p. Főv. Szabó E. Könyvt. 8-67859, Egyetemi 149593 Orsz. Széch. Könyvt. B 50.899, Országgyülési 394.238 Rádió 45.145-48

László Endre: Stúdióosztály. = A Magyar Rádió és Televizió Kézikönyve MRTV kiadása, 1958. p. 123-148.

László György: Az eredeti és adaptált hangjáték néhány eszté­ tikai és müfaji problémája. = Módszertani Értesitő, 1967. III. évf. 3-4. sz. p. 91-132. Rádió 41. 69 5-98

Látogatás a Magyar Rádió irodalmi főosztályán. Dr. Zentai János főosztályvezetővel beszélget Lénárt Éva. = Rádió és Televízió Szemle, 1973. 3. sz. p. 51-60. Rádió 71.034-5

Látogatóban a Rádió szórakoztató osztályán. Lukácsy András interjúja Bozó Lászlóval és Liszkay Tamással. = Rádió és Televizió Szemle, 1971. 2. sz. P• 73-80 Rádió 51.871. 71.030

Lázár István: A sámán ideges lett. Hozzászólás Szabó Magda rádiójátékához. = Rádió és Televizió Szemle, 1973. 3, szám, p. 61-64. Rádió 71.034-5

Lékay Ottó: „Kunstkop”- müfej. Dramaturg-szemmel egy technikai találmányról. = Rádió és Televizió Szemle, 1974. 3 P• 137-.140. Rádió 71.042-3

Lékay Ottó: A Dán Rádió és Televizió drámai müsorairól. = Rádió és Televizió Szemle, 1969. 2. sz. P• 87-9 Rádió 51.230-3

Lékay Ottó: A jugoszláv rádiójátékok XV. fesztiválja. = Rádió és Televizió Szemle, 1971. 2.sz. p.147-150; Rádió 51.871, 71.030

Lékay Ottó: A Rádiószinház gondjairól. =Rádió és Televizió Szemle, 1977. 3; sz. p.57-65 Rádió 66.027-29

Lékay Ottó: Hangos müsorkinálat. = Rádió és Televizió Szemle, 1973. 1. szám, P• 66-72. Rádió 57,361-3

Lékay Ottó: Rádióesztétika. Cserés Miklós könyvéről. = Rádió és Televizió Szemle, 1975, 2-3. szám, P• 179-182. Rádió 62.382-4

Lékay Ottó: Zsebrádiószinház. = Rádió és Televizió Szemle, 1976. 1. sz. p. 25-28.

Linné, Olga - Veirup, Kjild: Müvészet és pénz. A fiktiv müsorok szervezése és struktúrája a Dán Televizióban. TK Közlemények, 1979. 13. sz. P• 30.

Liss Kálmán: Bevezetés a rádiómüvészet néhány esztétikai kérdéséhez. = Rádióesztétikai tanulmányok 1964. Rádió és Televízió Szakkönyvtár 4. sz. p. 5-15.

Lóránd Lajos: A hangjáték esztétikájának vázlata. = Rádióesztétikai tanulmányok. MRTV Szakkönyvtár 4. Bp. 1964. P• 17-41. Rádió 37.424-27, 49.665,6

Lóránd Lajos: Dokumentummlisorok, dokumentumj átékok a rádióban. = Rádió és Televizió Szemle, 1972. 4.szám, P• 63-77. Rádió 61.368, 61.366, 61.367

Lóránd Lajos: Klasszikusok a rádióban. = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 2. szám, P• 117-126. Rádió 51.578-80, 51.600

Lukácsy András: "Pozitiv láncreakció", avagy milyen a jó_ irodalmi műsor? = Rádió és Televizió Szemle, 1972. 4. szám, P• 52-57. Rádió 61.)68, 61.366, 61".367

Lukácsy András: A Rádió és a színész-foglalkoztatás. Interjú Bozó László fórendezóvel. = Rádió és Televizió Szemle, 1972. 2. szám, P• 114-119. Rádió 61.138-40

Lukácsy András: Egy fesztivál és a hangjáték új útja. = Rádió és Televizió Évkönyv, 1968/9. Minerva, 1968. P• 144-149. Rádió 48.968-69

Lukácsy András: Egy rádiórendezó arcképe - Varga Géza. = Rádió és Televizió Szemle, 1974. 3. szám, P• 133-136. Rádió 71.042-3

Major Anna: Néhány megjegyzés a "Szabó család"-ról és a folytatásos játékról. = Módszertani Értesitő, I. évf. 1. sz. 1965. jún. P• 3-9 Rádió 41.959-62

Makarczyk, Waclav: A rádiójátékok a hallgatók véleményeinek tükrében. = MR.TV Szemle, Külökiadás, 1960. márc. P• 16-23.

Malatini, Franco: Irodalom hangszalagon. Egy olasz kisérlet a rádiós alkotó irodalomban. = MRTV. Közlemények, 1972.• 34. sz. 19.

McLuhan, Marshall: The medium is the massage. New York, 1967.

McWhinnie, Donald: A hangjáték nyersanyagai. = Külföldi szakemberek a Rádió és Televizió müvészeti kérdéseiről. Bp. 1965. Rádió és Televizió szakkönyvtár 5. szám,p, 21-46

McWhinnie: The art of radio. London, 1959.

Médiák és müvészetek. = Bibliográfiai füzetek, 1973. 23 p.

Mesterházi Márton - Ujházi László: A térhatású rádiózás. = TK Szakkönyvtár 29. 1975. 193 p. Rádió 60.734-6

Mesterházi Márton: A British Broadcasting Corporation rádió szinháza. Bp. 1978. Petőfi ny. Kecskemét, 290 p. /A Tömegkommunikációs Ktatóközpont szakkönyvtára 38./ Orsz. Széch. Könyvt. B 84.684 Szinházi Intézet Rj 28.827-8

Mesterházi Márton: A világ hangjátékai. A város eleste. - amerikai hangjátékok. Könyvismertetés. = Rádió és Televizió Szemle, 1976. l. sz. p. 170.

Mesterházi Márton: Hangjáték és abszurd dráma. = Módszertani Értesitó, 1968. IV. évf. 3-4. sz. p. 129-145. Rádió 49.360-1, 49.362-3

Mesterházi Márton: Klasszikusok a rádióban. Hozzászólás Lóránd Lajos cikkéhez. = Rádió és Televizió Szemle, 1970 3. sz. p. 119-132. Rádió 51.619-20

Mesterházi Márton: Sztereo-prózai tapasztalatok Párizsban = MRT Szemle, 1971. 2. sz. P• 133-138. Rádió 51.871, 71.030

Mihályi Gábor: A sötét torony: - Egy müfaj a lehetőségei alatt. = Rádió és Televizió Szemle, 1972. 3. szám, p. 123-129. Rádió 61.195/ab, 61.196/ab, 61.197/ab

Moravecz Imre: A rádió adaptációs munkája. = Rádió és Televizió Szemle, 1972. 4. szám, P• 58-62. Rádió 61.366, 61.367, 61.368

Nádor Tamás: A hang költészete. Beszélgetés Varga Gézával. = Rádi6 és Televizió Szemle, 1977. 3. sz. p; 77-84. Rádió 66.027-29

Nádor Tamás: Három úr szolgája. Beszélgetés Cserés Miklóssal. = Rádió és Televizió Szemle, 1979. 2. sz. P• 23-33. Rádió 81.293-94, 81.295

Nemzetközi Rádiójáték Fesztivál 1966. Bp. A :Magyar Rádió Dramaturgiája K. 1966. 23 p. Rádió 42.885-87

Ocsovai Gábor: A főrendezőnél. MRTV Évkönyv 1968/9. Minerva. P• 134-143. Rádió 48.968-69

Padisák Mihály: A gyermek hangjátékok Ohridban. = MRT Szemle, 1971. 2. sz. P• 151-154. Rádi6 61.138-40

Padisák Mihály: A gyermekműsorok készítésének esztétikai problémái. = Rádióesztétikai tanulmányok, 1964. MRTV Szakkönyvtár 4. P• 41-63.

Párbeszéd a dokumentumdráma születéséről. = Rádió és Televizió Szemle, 1976. 3. sz. P• 25-30. Rádió 71. 580-2

Pós Sándor: Gondolatok egy kvadrofon hangjáték elkészítése nyomán. = Rádi és Televizíó Szemle, 1975ˇ 2. sz. p. 50-54ˇ Rádió 62.382-4

Prorok, Leszek: Szituációk és jellemek. = TK Közlemények, 1976. 27. sz. p. 30.

Rácz Zoltán: Rádió és irodalom. = Előadások a rádióról. Bp. 1970-71. p.69-97

Radio drama. = The Times Literary Supplement, 1971. nov. 26.

Rádiódráma a svéd rádióban. =Módszertani Értesitő, 1967. máj. p. 156-159 Rádió 51.245, 51.266 

Rádióesztétikai tanulmányok. Irta: Decsényi János - Kiss Kálmán - Lóránd Lajos, Kiad. a Magyar Rádió és Televizió, Bp. Akad. ny. 1964. 111 p. /A Magyar Rádió és Televizió szakkönyvtára 4./ Bibliogr.: 110-111.p. Orsz. Széch. Könyvt. B 50.243 Főv. Szabó E. Könyvt. 8-67000 Egyetemi 148836 Szinházi Intézet 21.603 Rádió 49.665,6, 37.424-27

Rádiómüvészet 1975-1980. Bozó László, Mesterházi Márton, Ujházy László a kvadrofon és a müfejes sztereofon müvészi és technikai kisérletekről. Az interjút Cservenka Judit készitette. = Rádió és Televizió Szemle, 1975. 1. sz. p. 45-50.

Radnóti László: Gondolatok a hangjátékról. = Rádió és Televizió Szemle, 1979. 3. szám, p. 45-48. Rádió 81.469-70

Rendezte: Dr. Bánóczy Dezső. Iratok, irások egy élet margójára. Bp. 1943. 246 p. Orsz. Széch. Könyvt. 147.083 Szinházi Intézet 2197, 2176, 2973

Rentzsch, Gerhard: Milyen legyen a rádiójáték? =MR.TV Szemle, Különkiadás 1960. márc. p.1-8

Rollka, Bodo: Bertolt Brecht rádióelmélete. /Farkas Katalin forditása/ = Rádió és Televizió Szemle, 1972. 2. szám, p. 39-47. Rádió 61.138-40

Sandles, Arthur: A rádió új hangjának visszafogott üdvözlése. = MRT TK Közlemények, 1973. 41. sz. p.7.

Schnabel, Ernst: Hörspiel. 1962. F. au M.

Schnabel, Ernst: Utószó a Hat hangjáték cimü kötethez.

Schöning, Klaus: Az új hangjáték. /Neues Hörspiel/ Szövegek, partitúrák. Csuri Károly könyvismeretése. = Rádió és Televízió Szemle, 1974. 4. p. 146-153. Rádió 71. 044-5 szám,

Schöpflin Gyula: A korszerti rádió dramaturgiája. Beszámoló jelentés Bp. 1947. Officina soksz. 22 p. Orsz. Széch. Könyvt. 163.309 Országgyülési A%/15012

Schwitzke, Hans: A sötét kezdetek. Egy hangjáték, amit nem akarunk hangjátéknak szánni.

Schwitzke, Heinz: Gondolatok egy Új müvészi formáról. = Külföldi szakemberek a Rádió és Televízió müvészeti kérdéseiről. Bp. 1965. Rádió és Televízió szakkönyvtár 5. sz. p. 8-20.

Sós György: A dramaturgiai munka néhány problémája. = MRTV Szemle, VI. évf. 4. sz. 196J. dec. p. 29-35. Rádió 51.264

Steiner, George: Egyre távolabb a szótól. Bp. é. n , Sterijno pozorje. - IX. Jugoslovenske Pozorisne Igre 1964. Bilten za Stampu Radio i Televiziju. God. 3. Broj. 1-16. Novi Sad, Házi soksz. 1964. 16 füzet. Színházi Intézet Q 5277

Szablyár Ferenc: Rádió és irodalom. = Rádió és Televízió Szemle, 1972. 1. szám, p. 102-108. Rádió 71. OJl

Szovetszkoje Ragyio i Tyelevigyenyije, 1970. 10. 11. 12. sz Rádiós-televíziós müfaji, müvészeti gondok. /Szarka Valéria/ = MRT Szemle, 1971. 1. sz. 167. p. Rádió 51.784/ab, 71.029

Takács Ferenc: A rádióműsor szerkesztése. = MRT TK Szakkönyvtár 27. 1975. 170 p. Rádió 60.297, 60.294-5

Teren, Ivan: A rádiójáték, a mi korunk szülte művészet. /Kézirat/

Thúrzó Gábor: A rádiójáték kérdéséről. = Vigília, 1948.

Török Tamás: A rádió színpadán. Bp. A MRT Tömegkemm. Kutatóközp. /soksz./ 1970. 139 P. /Az MRT Tömegkomm. Kut. közp. szakkönyvtára 10./ Főv. Szabó E. Könyvt. B-84734 Orsz. Széch. Könyvt. B 66.042 Színházi Intézet 25.319 Rádió 53.034-7

Török Tamás: Hangból vert sátor. Az egyidejü tér és az ember. = Rádió és Televízió Szemle, 1976. 1. sz. p. 35-39

Tuszewski, Jerzy: Olvasó, kutató, tolmács. A rádiórendező három arca. = Rádió és Televízió Szemle, 1976. 3. szám, p. 5-11. Rádió 71.580-2

Ujházy László: Kvadrofon adáskisérlet. = Rádió és Televízió Szemle, 1979. 1. szám, p, 167-173. Rádió 68.569, 68.570

Ujházy László: A rádió-kvadrofónia a párizsi Nemzetközi Hangfesztiválon. = Rádió és Televízió Szemle, 1972. 2. szám, p. 109.113. Rádió 61.138-40

Ujházy László: Mi a kvadrofónia? MRTV 1973.

Ujházy László: Uj hangfelvételi eljárás: a kvadrofónia. = MRT Szemle, 1971. 2. sz. p. 125-132. Rádió 51.871, 71.030

V. Gakkebus: Irodalmi müből irt rádiójáték. MRTV Különkiadás, 1960. március

Vágó Péter: Kérdőív-hangjáték, avagy egy kísérlet története. = Rádió és Televízió Szemle, 1972. 2. sz. p. 128-132. Rádió 61.138-40

Vajda Márton: Gondolatok a stílusról. = Rádióesztétikai tanulmányok. MRTV Szakkönyvtár 4.p. 65-76.

Varga Géza - Ujházy László: Sztereopróza, sztereo hangjáték. RTV 1971.

Wade, David: A könyvek és a BBC - regények szerző nélkül. 13 p. = MRT TK Közlemények, 1972. 45. sz.

Zentai János Észrevételek " A rádió szinpadán " c. könyvhöz. = Rádió és Televizió Szemle, 1970. 4. szám, P. 119-120. Rádió 51.706-7/ab

Zentai János: " Az a szép, fényes nap" •Az eszmecsere zárószava. = Rádió és Televizió Szemle, 1973. 4. sz. p. 36-42. Rádió 71.036-7

Zentai János: Mühelymunkánk néhány kérdése. Bp. MRT Személyzeti Oktatási K. 169. szept. 63 p. = MRTV Tanfolyamok, 1969-70. 1. sz.

Zöldi László: A hamishoz vezet a jó út? Jegyzetek Szabó Magda hangjátékához. = Rádió és Televizió Szemle, 1973. 3. szám, p , 77-80. Rádió 71.034-5


Forrás: Palotás Ágnes (szerk.): Rádióművészeti bibliográfia. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1982.