Hídfők a végtelenben (sorozat)

A Rádiójáték wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hargitai (vitalap | szerkesztései) 2018. május 24., 23:10-kor történt szerkesztése után volt.

Rádiós szórakoztató műsorok 1977-ben

Népszava 1977 jan. 7. p5

A szórakozásnak külön osztályt állítottak fel a rádióban, vezetője Szablyár Ferenc. ... Hidfök a végtelenben a címe annak az újfajta tudományos-fantasztikus sorozatnak, amelyet 12 részesre terveztek, s amelvben a legismertebb sci-fi szerzők, hazaiak és külföldiek egyaránt megjelennek, 50—60 perces dramatizált regény- és novellarészek mellett- sci- fi hangjátékokat is hallhatunk 1977 közepétől kezdődően."

Háry Márta

Hídfők a végtelenbe (sic!)

1978. okt. 23-29, Rádió és Televizió Újság

Az irodalom, a rádió, a televízió jóvoltából a hallgatóknak már vannak elképzelései a sci-fi-ről. Valósak? Torzak? Reális képünk nincs róla, de az mindig kiderül, hogy általában valamiféle új műfajnak, új jelenségnek tekintjük. Pedig csak a neve új. Ötletei, alkotóelemei már megtalálhatóak voltak a mondókékban, a mítoszokban, vagy akár az Ezeregyéjszaka meséiben, Lukiánosz, Goethe, vagy Voltaire nevének említésekor keveseknek "ugrik be" a sci-fi. van, aki ilyen összekapcsolásokat hallva szentségtörésről beszélne. De ha végiggondoljuk... A most induló 13 részes sorozat éppen ezt igyekszik végiggondolni és végiggondoltatni. A sci-fi eredetét igyekszik kikeresni, helyét megtalálni, kedvelőit és ellenfeleit megszólaltatni, s mindezt elsősorban művekkel illusztrálni. S ha az Olvasó természetesnek tartja (mert megszokta), hogy a sci-fi szerzzpk között pl. Verne, Jókai, Wells, Asomov, Lem vagy Bradbury nevével találkozik, ne lepődjék meg azon sem, ha részleteket hall majd a Kalevalából, a Gilgámesből, a Bibliából vagy Albee Merle valamelyik művéből. Szerkesztője némileg elfogultan, a műfaj iránti rokonszenvező szeretettel indítja útjára a sorozatot.

László György

Péntek, 3. műsor, 9.53

Hídfők a végtelenben

A tudományos-fantasztikus irodalom még ma is kissé szokatlan jelenség nálunk, az olvasók egy része még ma is azt hiszi, hogy ennek a műfajnak az űrhajó a címere és bátor kalandorok idegen világok szörnyeivel csatáznak. Sem a filmforgalmazás, sem a televízió nem kényeztette el túlságosan jó science-fiction filmekkel a néző- ket, a rádió műsorában talán még ennél is ritkábban bukkant fel egy- egy hangjáték. Éppen ezért gondoltam azt, hogy a Hídfők a végtelenben sorozattal két kimondott, vagy kimondatlan kérdésre próbálok válaszolni. Először is volna megmutatni, hogy a science fiction korántsem azonos az űrhajós-történetekkel, tematikája sokkal tágasabb színhelye maga a végtelen téridő, tartalma az eszközökkel felszerelt enmber összeütközése a vermészettel, - célja az elgondolkoztatás, figyelmeztetés és szórakoztatás, módszere pedig minden olyan módszer, amelyet az irodalomban feltaláltak és alkalmaztak. Megpróbáltam tehát a válogatással, valamint a kiegészítő interjúkkal és magyarázó, kommentáló szövegekkel megmutatni, hogy a sci-fi az irodalom és az irodalomtörténet szerves része, ötletei, gondolatai, sémái már Homérosznál és a Bibliában megtalálhatók, de ott vannak a mesékben, mondákban, mítoszokban is. A sorozat tehát áttekintette a tudományos-fantasztikus irodalom történetét az előképektől, a klasszikusokon, Vernén és Wellsen keresztül napjainkig, az egészen modern törekvésekig. A történeti áttekintés lehetőséget adott arra is, hogy a novellákat, hangjátékokat témák köré csoportosítsam, hiszen más korban bukkantak fel a robotok, mint az űrhajók, máskor kerütek előtérbe a tömegpusztító fegyverek, és máskor a világűrből érkező jószándékú vagy gonosz "idegenek". A sorozat egészéből talán az is világossá vált, hogy a science fiction mindig kapcsolatban volt a tudomány és a technika fejlődésével, a jövőt értelmesnek kívánó emberi vágyak, illetve a társadalmi igazságosság iránt érzett igény megnövekekedésével. Magyarán szólva a science fiction a tudomány és az utópiák rokona ezért a rációra és a jövőbe vetett hitre épül. Másodszor természetesen arra törekedtem, hogy bemutassam a sci- ence fiction érdekességét, stílusának mondandójának gazdagságát, ka- landos, szokatlan és csavaros történeteit, amelyekben szabadon szárnyal az írói képzelet, s amelyek az olvasót, vagy a hallgatót meghökkentik új nézőpontjukkal. Mert bármennyire fontos is az, hogy a science fiction mindig létezett, az igazán fontos mégiscsak az olvasó és a hallgató öröme és gyönyörűsége. Ezért kerültek a sorozatba meglepő históriák, az idő és a tér titokzatos jelenségei, rejtélyes szerkezetek, robotok, időgépek, rakoncátlan komputerek, ezért mutattuk be azt is, hogy miképpen vélekednek a sci-fi-írók például a szerelemről. Egyszerre kívántam tehát szórakoztatni és ismereteket közölni, hogy híveket szerezzek ennek a furcsa, ellentmondásos, de mindenképpen figyelemünkre méltó műfajnak. Azt mar csak a sorozat hallgatói tudják megmondani, hogy szándékom megvalósult-e, vagy hiú ábránd maradt. Kuczka Péter 1979. szept. XXIV/47, RTV újság


HÍDFŐK A VÉGTELENBEN Népszava 1979. dec. 6.

A jövőben minden megtörtént, ami rejtelmes, titokzatos vagy különös. A tudomány és a fantázia együttes erővel munkálkodik azon, hogy már ma minél többet tudjunk, ismerjünk, feltételezzünk ebből a világból, és a sci-fi irodalom termékeiből a rádióban is hallhassunk. Az új sorozat — amelyet Kuczka Péter értő kézzel gondoz — első két adásában messzemenően kielégíthette várakozásunkat. A műfaj leeielesebb képviselői kantak helyet az interjúkkal, nvilatkozatokkal és magyarázatokkal tarkított adásban. A komplex műsorokban mini sci-fi hangjátékok is szerepeltek, s érthető lelkesedéssel nyugtázhattuk, hogy a rádiós akusztikai eszközök gazdag tara mennyire megfelel a műfaj megjelenítési feltételeinek. Az egyik ilyen kishangjátékban Tomanek Nándor nagyszerű teljesítménye érdemelt figyelmet. A havonta jelentkező sorozattal csupán annyi bajunk lehet, hogy sajnálatosan lecsökkenti a hallgatók számát az a tény, hogy a 3. műsorban, délelőtt hangzik el. A megnövekedett URH-adásidőt is ki kell tölteni, de e nagy gonddal készült, sokaknak szóló, egyaránt ismeretterjesztő és szórakoztató sorozat kedvezőbb műsoridőre tarthat igényt.

Háry Márta

HÍDFŐK A VÉGTELEKBEN Népszava, 1980. január 16 (108. évfolyam)

Egy éven át tartott a Hídfők a végtelenben című sci-fi sorozat, a rádióhallgató pedig az egyre nagyobb tért hóditó műfaj hídfőállásait nagyon is a jelenben foglalhatta el. De még mindig nem elég gyors a sci-fi előrenyomulása. A kiemelkedően nagyszerű műsor után idén megismétlik a sikeres sorozatot, a hozzáférhetőbb Kossuth adón hallhattuk most szombaton az egyik izgalmas adást, amelynek címe ez volt: A komputer nem tűr ellentmondást. Jó, hogy újra hallhatjuk az emlékezetes számokat, — egy részüket a sci-fi irodalomból ismerhettük már, más részük merőben új —, de azt reméljük, az ismétlés után újabb, hasonlóan jól felépített, jól szerkesztett műsorokat kapunk. Korunk emberét ugyanis alighanem igencsak izgatják a tér és idő titokzatos lényei, jelenségei, eseményei, az űrhajók és más, ember vagy idegen élőlény alkotta szerkezetek, a jövő nagy kalandjai. Jogos tehát a kívánság: még, még. De nem a nyugati képeslapok, képregények szintjén. Hanem valahogy úgy, ahogy Kuczka Péter forgatókönyvei, László György szerkesztésében hallhatóvá váltak számunkra: irodalmi módon, tudálékosság, áltudományosság nélkül. A sci-fi irodalom reprezentánsai nemzetközi és hazai hírnevüknek megfelelően kaptak helyet e műsorokban, elsősorban Lem, Bradbury, Aszimov, Wells. De a kevésbé ismertek is felvonultak. A kép teljességéhez a hazai szerzők gárdája még nem csatlakozott. Remélhetőleg ez nem várat sokáig magára.


Adások

1978. október 27

9.53: HÍDFŐK A VÉGTELENBE

Az Ezeregyéjszaka meséitöl az Űrodisszeiáig Szerkesztő: László György A sorozatot bevezeti: Kuczka Péter 2001 – Űrodisszeia. Hangfantázia Arthur C. Clarke regényét Göncz Árpád fordítása nyomán rádióra írta: Török Tamás A szereposztásból: Dr Bowman - Avar István, HAL - Szersén Gyula, Poolle - Petrik József, Dr. Sommonson - Képessy József, Csillagkapu - Kohut Magda és Szersén Gyula, valamint a Nemzeti Színház stúdiójának tagjai Zenei munkatárs: Horkai Rózsa Technikai munkatárs: Hámor János és Varga Károly Rendező: Török Tamás


3. műsor, 10:00

1978. nov. 24.

11.05 : HíDFőK A VÉGTELENBEN Az első csodák

Forgatókönyv: Kuczka Péter A sorozat második adásában a tudományos-fantasztikus gondolkodás első "jelenlétéről" lesz szó. A műsorban elhangzik Ray Bradbury Szép aranyalmáit a Nap és A repülő masina c. müve. Rádióra alkalmazta Mesterházi Márton ill. Gálvölgyi Judit Közreműködik: Fülöp Zsigmond, Gelley Kornél, Hatfaludi István, Helyei László, Nagy Gábor, Szabó Imán, Székhelyi József, Timár Béla és Tomanek Nándor Zenei szerkesztő: Kelemen László Technikai munkatársak: Fehér Zoltán és Szaladnya Győző Szerkesztő: László György Rendező: Pós Sándor


1978. dec. 22. 10.00 Hídfők a végtelenben.

Világok a mi világunkon túl ...

A műsorban többek között elhangzik H. G. Wells A vakok völgye és Ray Bradbury Itt oroszlánok vannak c. müve. Rádióra alkalmazta: Szenntmihályi Szabó Péter és Gálvölgyi Judit Közremúködik: Baracsi Ferenc, Császár Angela, Deák B. Ferenc, Harkányi Ödön, Helyei László, Ivánka Csaba, Kéry Gyula, Konrád Antal, Kun Tibor, Majláth Mária, Márkus Ferenc, Péter Ferenc, Sarlai Imre, Téry Sándor, Tordy Géza, Ujréti László, Vajda László, Vennes Emmi, Vogt Károly Forgatókönyv: Kuczka Péter. Zenei szerkesztő: Kelemen Lászlóné. Szerkesztő: László György. Rendező: Pós Sándor


1979. január 19. Hídfők a végtelenben. „Ide nekem a csillagokat” A műsorban — többek között — elhangzik Clifford D. Simák A Jupiteren. Bob Ottum Sok hűhó semmiért és Jean-Pierre Andrevon Ide nekem nekem a csillagokat című müve.

A műsorban — többek között elhangzik Clifford D. Simak A Jupiteren, Bob Ottum Sok hűhó semmiért és Jean-Pierre Andrevon Ide nekem a csillagokat című műve Rádióra alkalmazta Török Tamás és László György Közreműködik: Balázs Péter, Dunai Tamás, Farádý István, Fonyó István, Földi Teri, Kautzky József, Koroknai Géza, Mécs Károly, Péter Ferenc, Tahi Tóth László, Velenczey István, Venczel Vera Forgatókönyv: Kuczka Péter Zenei szerkesztő: Kelemen Lászlô Szerkesztő: László György Rendező: Pós Sándor

1979. feb. 16. Hídfők a végtelenben Az első találkozás

A műsorban — többek között - hangzik H. G. Wells Támadás a Marsról (részlet) és Ray Bradbury A harmadik expedíció illetve az Egymillió éves kirándulás című műve Rádióra alkalmazta: László György és Mesterházi Márton Közreműködik: Erdődi Kálmán, Erőss Anna, Fogarassy Mária, Gombos Katalin, Kun Vilmos, Lukács Margit, Pataki Jenő, Perlaki István, Szersén Gyula, Tomanek Nándor, Tordai Gá- bor, Turgonyi Pál Forgatókönyv: Kuczka Péter. Zenei szerkesztő: Kelemen László Szerkesztő: László György Rendező: Török Tamás


1979 ápr. 13 Hídfők a végtelenben A legyőzhetelen idö

Forgatókönyv: Kuczka Péter Zenei szerkesztő: Kelemen Lász}ô. A fervéteľt Fehér Zoltán és Kiss László készítette Szerkesztő: László György Rendező: Varga Géza A műsorban — többek között — hangzik: Ray Bradbury Mennydörgő robaj, Fredric Brown A bosszú ürflotta és Alfred Bester A nyikorgó idegen címü műve Rádióra alkalmazta: Kuczka Péter, Mesterházi Márton és Sipos Áron Közreműködik: Andai Györgyi, Bálint András, Benedek Miklós, Béres Ilona, Bicskey Károly, Bodnár Erika. Dégi István, Gálvölgi János, Györffy György, Győri Ilona, Harmaczy József, Horkai János, Horváth Pál, Inke László, Kállai Ferenc, Máthé Erzsi, Szabó Éva, Szabó Ottó, Szántó Ildikó, Attila


1979. máj. 11. 10.00: Hídfők a végtelenben

A komputer nem tűr ellentmondást

Forgatókönyv: Kuczka Péter A műsorban elhangzik: Gordon R. Dickson A komputer nem tűr ellentmondóst; Az a bizonyos ho- mokszem és Walter M. Mitter Én al- kottalak című műve Rádióra alkalmazta: Gálvölgyi Judit és László György A felvételt Kiss László és Fehér Zoltán készítette. Zenei szerkesztö: Kelemen László Rendező: Varga Géza


1979 jún. 8. Hídfők a végtelenben

Én, a robot

Forgatókönyv: Kuczka Péter A műsorban — többek között elhangzik: Asimov Az eltünt robot, Cooper Gyerekek és robotok, Varsavszkij Újra Sherlock Holmes című műve Rádióra alkalmazta: László György, Lendvai György, Sipos Áron Közreműködik: Ambrus András, Korbuly Péter, Mádi Szabó Gábor, Máthé Erzsi, Nádai Pál, T. Nagy András, Pathó István, Pándy Lajos, Sinkovits Imre, Velenczey István Zenei szerkesztő: Kelemen László A felvételt készítette: Szekeres Sarolta és Kóczé Gyula A rendezö munkatársa: Breuer Ottó Rendezö: Turján György1979 júl. 6. Hídfők a végtelenben

Ki hall engem?

Forgatókönyv: Kuczka Péter A műsorban között elhangzik W. M. Miller Ki hall engem?, Gennagyij Gor A kert című múve Rádióra alkalmazta Gálvölgyi Judit és Karig Sára Közreműködik: Bicskey Károly, Dobák Lajos, Feieki Sári, Fülöp Zsigmond, Marschek Otília, Mészáros Mihály, Moór Marianna, Pecczkay Endre, Szatmári István, Szemes Mari, Szersén Gyula, Szécs Vilma, Szigeti Géza, Sziklay Tibor, Szombathy Gyula A felvételt Szekeres Sarolta és Kóczé Gyula készítette Zenei szerkesztő: Kelemen László Szerkesztő: László György Rendező: Turián György


1979 aug. 3. 2001 — Ür-odisszeia Hangfantázia


10.00: HÍDFöK A VÉGTELENBEN 2001 — Ürodisszeia Hangfantázia Arthur C. Clarke regényét Göncz Árpád fordítása nyomán rádióra írta: Török Tamás Szereplők: Dr. Bowman Avar István, HAL - Szersén Gyula, Poole - Petrik József, dr. Simmonson Képessy József, Csillagkapu — Kohut Magda és Szersén Gyula, valamint a Nemzeti Színház stúdiójának tagjai Zenei munkatárs: Horkai Rózsa Technikai munkatárs: Hámor János és Varga Károly Rendezte: Török Tamás (Ism.)


1979 aug. 17. K 11.00: Hídfők a végtelenben „Ide nekem a csillagokat!” (Ism.)

1979. szeptember 28. Hídfők a végtelenben

„Szép új világ”

A műsorban többek között elhangzik: Ray Bradbury Az égi lovasok, Kurt Vonnegut Utópia 14 és Szilárd Leó Üzenet a csillagokhoz című műve. Rádióra alkalmazta: Mesterházi Márton és Szentmihályi Szabó Péter Közreműködik: Basilides Zoltán, Bay Gyula, Bárány Frigyes, Budal István, Dávid Kiss Ferenc, Dömök Gábor, Forgács Tibor, Földessy Margit, Har- kányi János, Harkányi Ödön, Meixler Ildikó, Moór Marianna, Paláncz Fe- renc, Pataky Jenő. Petényi Ilona, Pethes Sándor, Sugár László A felvételt Dobó Katalin és Ördög Zsuzsanna készítette. A rendező mun- katársa Turóczy Katalin. Zenei szer- kesztő: Kelemen László Szerkesztő: László György Rendező: Solymosi Ottó

A XX. század megtanitotta az írókat arra, hogy ne képzeljék túl simának és könnyűnek az emberiség jövőjét. Múltja van immár — az idevágó művek az elmúlt században egyre inkább sokasodtak — az utópista irodalomnak. Találhatunk a szerzők között optimistákat, de olyanokat is, akik újabb fasizmustól féltik a világot. A sci-fi igy lett késői folytatása, „ro- kona” e korábbi írók regényeinek, elbeszéléseinek. A műsor szerzői többek között — B rad b u r y, V on n e- gut és Szilárd Leó is szóhoz jutnak.


Október 26

Menekülés

A műsorban — többek között — elhangzik: Ray Bradbury Az űrhajó, Robert Sheckley A tranai, G.S. Albee Legfelül cimű műve Rádióra alkalmazta: Mesterházi Márton, Papp Zoltán, Turián György. A sci-fi írók egyik része reménytelennek tatja az emberiség jövöjét, a másik része optimistán, bölcs derűvel szemléli. Az emberiség jövőjének megoldására különféle javaslatok születtek, iró'uk beállítottságétól függöen. Maradjunk, vagy kezdjük ez mas bolygókra való áttelepítésünket (esetleg már et is kezdtük?), azaz békéljünk meg és használjuk ki okosan földi lehetőségeinket, vagy „meneküljünk”?

A felvételt Dobó Katalin és Ördögh Zsuzsa készítette. Zenei szerkesztő: Kelemen László. A rendező munka- társa: Thuróczy Katalin Szenkesztő: László György Rendező: Solymosi Ottó

1979. szept. 28. 10.00: Hídfők a végtelenben

1979 nov 23 Hídfők a végtelenben

1979. dec. 29. Hídfők a végtelenben

Az idegenek köztünk vannak A műsorban többek között elhangzik Dimitrij Bilenkin Eltörött az eszkuder, Allan Nourse A hamisítvány és Taki Magumara Világkiállítás c. mű műve Rádióra alkalmazta: Gálvölgyi Judit, Papp Zoltámn és Turián György Közremdködik: Benkó Gyula, Erőss Anna, Gera Zoltán, Örkény Éva, Sinkokovits Imre, Szatmári István, Timár Béla, Tomanek Nándor, Ungvári László, Zách János Forgatókönyv: Kuczka Péter Zenei szerkesztő: Kelemen László Szerkesztő: László György Rendező: Török Tamás


1980. jan. 12. Kossuth 21.00: Hídfők a végtelenben


Mit neveznek szerelemnek? A műsorban - többek között - elhangzik: Robert Sheckley A tökéletes asszony (ford. Göncz Arpád), Isaac Asimov Mit neveznek szerelemnek? (ford. Vámosi Pál), Pierre Boulle Szerelem és nehézkedés (ford. Gera György) c. műve. Rádióra alkalmazta: Jánosi Antal és Turián György. Közreműködik: Benedek Miklós, Bujtor István, Gera Zoltán, Gór Nagy Mária, Halmágyi Sándor, Harsányi Gábor, Kern András, Meixler Ildikó, Péter Ferenc, Ruttkai Éva, Straub Rezső, Szoó György Forgatókönyv: Kuczka Péter A felvételt készítette: Bán Péter és Madarász Judit Zenei szerkesztő: Kelemen László Szerkesztő: László György Rendező: Szász Péter


Ismétlés: 1982