A négy felelet

A Rádiójáték wikiből

Vihar Béla költeménye

Közreműködik: Bitskey Tibor, Gáti József és Mádi Szabó Gábor

Az „Egy katona megy a hóban” rádióbeli nagy közönségsikere után (a vers azóta nyomtatásban is napvilágot látott) a szerző most újabb nagylélegzetű költeménnyel jelentkezik. „A négy felelet” korunk négy életérzését szólaltatja meg. A költemény első ciklusa (Profán alázat tömjénfüstben) a kétkedő keresztényét, a második (Monológ a Pipiske utcában) a talajtalan, meggyőződés nélküli kispolgárét, a harmadik (A nihil cirkáló matróza) a gyilkos, a fasizmus felé közeledő matrózét, a negyedik pedig (Jelenés a Néva-partján) az igazi forradalmárét.

1964. szeptember 15. 18:15-, Petőfi 29 perc