„A hangjáték formanyelve” változatai közötti eltérés

A Rádiójáték wikiből
173. sor: 173. sor:
  
  
 +
== Csak hangjátékban működő eszközök ==
 +
*Halál: valaki nem szólal meg
 +
*A néma szereplő
 +
*Szereplő, akiről csak később derül ki valódi természete (pl. kimentünk egy hajótörésből valakit, akiről később derül ki hogy egy tigris)
  
 
== Hangtér (hang kompozíció) ==
 
== Hangtér (hang kompozíció) ==

A lap 2012. május 29., 18:29-kori változata

Kapcsolódó anyagok: Hangjátékelemzés Műkrtikika Formanyelv

Felvétel

(Lars Nyre)

 • Multitrack Studio
 • Live Performance (live on tape)
 • Location Production: where a single microphone is used as a movie camera, and the actors perform many of their own sound effects (footsteps, doors, telephones, etc.) as they read the lines. Scenes are “shot” in various locations outside the studio, capturing the characteristic acoustic responses and background ambience of different places.

Az akusztikus környezet eredete

(Lars Nyre)

 • Hang süketszoba
 • Érzékelhetetlen stúdió
 • Stúdió koncertterem (közönséggel)
 • Sokcsatornás szerkesztett
 • Szintetikus
 • Lebutított (telefon)
 • Külső rögzítőgép zaja


Ritmus

 • lassú, hosszú jelenetek (hangképek)
 • gyors, gyors vágások

Hangképek (jelenetek/snittek) elválasztója

 • térváltás
 • időváltás
 • szemszögváltás (képben gyakori, hangban ritka)
 • fikció/narráció váltás

Eszközei

 • csend
 • zene
 • effekt
 • gyorsítás és vissza (idő múlás azonos térben)
 • narráció (felirat: 10 év múlva)

A vágás módja

 • éles vágás
 • átúsztatás (egymásra keverés)
 • leúsztatás, majd felúsztatás
 • hirtelen vágás (mint filmben) (snitt)
 • a fikciós csöndből a következő jelenet fikciós csöndjébe átmenet (folyamatos vágás - képben megszokott, hangban zavaró)
 • úsztatott vagy anélküli inzert (effekt, zene)
 • rejtett vágás (a vágás nincs jelezve, a következő jelenet első megszólalójának szövegéből derül csak ki, hogy vágás volt)

A két végpont illeszkedése

 • zenék, atmoszféra, szereplők váltása


Beszéd/dialógus

Dramaturgiai szerephelyzetek

 • Külső hang
 • Belső hang
 • Narráció Description A telling mode in which the narrator introduces a character or describes the setting. Durational aspect: pause. As Chatman (1978: 43-44) points out, descriptive sentences are typically predicated on 'stative verbs' like be and have ("His hair was white. He had no friends or relatives").
 • Kommentár(implikált szerző) A telling mode in which the narrator comments on characters, the development of the action, the circumstances of the act of narrating, etc. Durational aspect: pause. Comments are typical narratorial intrusions and often indicative of 'self-conscious narration'. See Bonheim (1982: 30-32). "I've been a postman for twenty-eight years. "
 • szerző a saját hangján

A személyes hang típusai

 • felolvasás
 • élménybeszámoló (szemtanú)
 • szerepjátszás
 • az eredeti személyiség megjelenése, kivetítése

Funkciója

 • a cselekmény továbbgördítése (szituáció leírása és tervek a jövőre és reakciók erre)
 • információközlő dialógus (a néző tájékoztatása eseményekről és tényekről amik ismerete szükséges a történet megértéséhez)
 • karakterjellemzés „Todorov: a szereplők nem elemehzhetőek, csak a kapcsolatok. (cselekvés)”
 • drámai szitu kibontása ( a szereplők közötti viszonyok, pot konfliktuforrások, kapcsolatok tisztázása,
 • hangulatteremtés (pl. vígjátékban, melodrámában)
 • feszültségkeltés (a néző várakozását kelti fel – pl. gyors szóvátás)

Nincs beszéd Filmen lehetséges: Oálfi György Hukkle Nincs hang sem: Perfect Sense Alkalmazható-e rádióra?

A szereplők és a színészek

 • karakterek: típusok, akik cselekedeteijól előre jelezhetőek, pl. vígjáték gengszterfilm
 • a színészi játék szerepe – a befogadói szabadságot korlátozza/segíti. Jó színész úgy játszik, hogy a befogadó többet képzeljen el, mint ami megjelenik: a hátteret is magában foglalja. Az ”alak életre keltése”
 • Mi a forgatóköyvi karakter és ehhez mit ad hozzá a színész / rendezői utasítás?

Zene

 • a cselekménnyel korhű zene ("apropó zene")
 • a darab játszásával korhű zene (kortárs zene)
 • készültekor semlegesnek ható zene
 • a cselekményhez írt és eljátszott zene
 • a cselekményhez összeállított konzerv zene (zenei szerkesztő)
 • a cselekményhez készített „élő” szintetikus zene (DJ program)
 • leitmotif (vezérmotívum) (nem csak zenei értelemben, pl. szignál)


Csend

Hossza


Effekt

Egy meglévő hang módosításával előállított (visszhang, visszafelé stb.) (??? moduláció????)

 • Akusztikus (szoba, cső stb.)
 • Szintetikus (digitális)

Önálló effekt

Zörejezés

Az effekt forrása:

 • akusztikus
  • a megjelenítendő dolog saját hangja által
  • más hang által (de: kommentálni kell)
 • szintetikus

Az effekt technikai célja:

 • létező hang megjelenítése
 • nem létező (fikciós) hang megjelenítése

Az effekt dramaturgiai célja

 • Valószerűség fokozására
 • Valószerűség csökkentése (szürrealitás fokozása)(más hang, torzított hang, hang elhagyása, az elvárttól eltérő hangerő)


A megjelenítés módja:

 • realisztikus
 • stilizált/jelképes
 • hamis (objektum és hang egysége: humoros hatás)

atmoszféra

Folyamatos háttérzaj, ambience

 • Valós, egyidejű felvétel
 • Soksávon kevert
  • a fiktív térnek megfelelő de külön-külön felvett valós hangokból a cél szerinti hangerőkkel összekevert (kvázi reális)
  • különféle eredetű hangokből összeállított
 • független a szereplők cselekményétől!!


Zaj

Nem a szereplő keltette zaj, passzív zaj (pl állathang, robbanás)

Zörej(szereplő keltette, előtér zaj)

 • Aktív / manipulatív zörej, amit a szereplő kelt (pohár lerakása)
 • A szereplő testzaja (kabátsuhogás)

A hang mint szereplő

közösen hallott - diegetikus

Az elbeszélés fiktív világán belüli hangok (diegetikus)- amit a szereplők is hallanak

 • narráció (belső monológ)
 • zörejek/zajok (valós és mesterséges)
 • rádió bekapcsolása
 • fiktív térben játszott zene

csak a hallgató-hallott - nem diegetikus

Non-diegetic sound is represented as coming from the a source outside story space amit a szereplők nem ismerhetnek

 • Kommentár (implikált szerző)
 • Felolvasó (szereposztás stb)
 • kísérőzene
 • a valós szerző megjelenése
 • Vajon a rajzfilmhangokat hallják a szereplők?

(Voice-over)

A nem diegetikus hang egy meghatározhatatlan külső forrásból származik, tehát nem része a film fiktív világának, tehát nem is látható, mert a non-diegetikus zene technikai apparátusát nem lehet megjeleníteni a filmvásznon.

Humor lehetőségei

 • A nem diegetikus hangra reagál a szereplő
 • az implikált szerző vegyül a fikciós szereplőkkel
 • Hang felcserélve: számítógép írógéphangon


Csak hangjátékban működő eszközök

 • Halál: valaki nem szólal meg
 • A néma szereplő
 • Szereplő, akiről csak később derül ki valódi természete (pl. kimentünk egy hajótörésből valakit, akiről később derül ki hogy egy tigris)

Hangtér (hang kompozíció)

 • Reális (valós tér képzetét kelti)
 • Rendezői hangtér (a helyeknek sajátos dramaturgiai funkciója van)
 • Fent/lent irány technikailag nem lehetséges

Mozgások/Dinamika

 • A mikrofon áll, a szereplők mozognak
 • A mikrofon mozog, a szereplők állnak (hangban ritka, képben gyakori - kameramozgás) pl. A mikrofon ráközelít egy szereplőre/atmoszférára
 • A mikrofon együtt mozog a szereplőkkel: "microfon of god" minden külső és belső hangot közelről hallunk
 • Zoomolás, ráközelítés/távolodás: csak több mikrofonnal felvéve lehetséges (vagy külön távolról és közelről is felvéve) (lásd: Spore)
 • Nem a hang terjedésére vagyok kíváncsi, hanem a tér hangzó térképére (image of acoustic space)

monó

Két irány lehetséges: előre és hátra (közel/távol)

sztereó/térhatású

Előre/hátra mellett jobbra/balra tengely is megjelenik.

 • Mikrofonfüggöny (több fix azonosítási pont)
 • Jobb-bal-közép extrém helyzetek
 • Hangszórós lehallgatás esetén a valós térben megjelenő hangok (Reális hangtér)
 • Fülhallgatós lehallgatás esetén reális hangtér fejmikrofonnal (Kunstkopf/Dummy head recording (http://en.wikipedia.org/wiki/Dummy_head_recording)
 • Fülhallgatós lehallgatása hagyományos felvételnek: megjelenhet külső tér (reális) és képzelt tér (a középen szóló hang a hallgató fejének belsejébe lokalizálódik)


kvadró

5.1

A fikciós akusztikus környezet

 • tartalma: milyen elemek/szereplők jelennek meg benne (az elképzelt térben, akkor is ha nem hallható!)
 • távolsága: milyen távol van a mikrofon az eseményektől
 • határai: meddig "hallunk el", zárt/belső vagy nyílt/külső tér; ha zárt tér, behallatszik-e a zárt téren túlról valami (ablakon át); ha nyílt tér, mennyire nyitott akusztikailag (zaj hatás elfedő ereje: forgalmas úton hogy érhető el, hogy "távolra halljunk"?
 • "képmélység": közeli és távoli hangok együtt létezése (pl. távoli kiabálás+közeli hang) egy jeleneten belül

Mikrofonplánok/hangterek

(megfelel a képsíknak)

 • nagytotál: Kép: egész tájrészlet, az egyes emberek nem vagy alig azonosíthatóak. Hang: csak atmoszféra
 • kistotál: Kép: az emberek azonosíthatóak, de a környezetükből is bőven látszik. Hang: atmoszféra+több ember beszéde (csoport, együtt halljuk őket)
 • amerikai plán: Kép: egy személyre koncentrál, de a környezete is látható Hang: atmoszféra +egy ember beszéde
 • szekond: Kép: deréktól fölfelé, a személy körül alig van más tér Hang: csak beszéd, atmoszféra nélkül
 • közeli/premier: Kép: egy arc vagy testrész Hang: suttogás, belső monológ, közeli hang


Dramaturgiai eszközök

Az időbeliség narratív eszközei

 • Egyidejű
 • Falshforward prolepsis anticipation/The presentation of a future event before its proper time.
  • Subjective flashforward or uncertain anticipation is just a character's vision of a likely future event.
 • Flashback analepsis retrospection The presentation of events that have occurred before the current story
  • External flashback: an event occurring before the beginning of the primary story line (i.e., in the pre-history).
 • achrony A sequence of temporally unordered events
 • Kihagyás


sound design

Irodalom

 • Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés
 • Egri Lajos: A drámaírás művészete