chevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upquotesearch

Dénes István

A borsvári mandátum
Ünnep
Két ló bitangságban meg a húsügy
A tolvaj – A házasságközvetítő – A tudós meg a kakas
Nemesi kaszinó
Kosztolányi Dezső
Varju nemzetség
Széki népmesék
Gusztáv és Mici
Nell Gwynn csókja
Az isten háta mögött (1986)
A porosz levél
A nyolcadik stáció (1971)
A szerelem szárnyai
Sóvidéki társasjáték
Varjúnemzetség
Egy délután a Grün irodában
A kokas
Ha a kislány nem álmos
Frivol akta
A király ruhái (1978)
A moly, a házasságközvetítő és a csirkehang
Mit szállít a MÁV?
Grisics hitelbe vett bort
Mindig légy adósa valakinek
Az én hobbym
Az obsitos
Az ember, aki mustármag volt, avagy a kidobott vendég
Az ezredesné sebe
Az alku; A vizit; A kotlós
Az amerikai lány
Az apám ismerősei (1979)
A vezérbika emlékiratai
Útravaló
Úriemberek vagyunk
Új Zrínyiász (1972)
Új élet kapujában
Életek (1978 Sarkadi)
Zokogó majom
Ádám
Vadrózsaágak
Vadrózsák
Tokodi atyafiak
Természetrajz
Talpalatnyi föld (1973)
Sámson (1974, Rideg)
Polgári társaság
Sánta Ferenc
Szindbád
Szolgák országa (1967)
Szolgák országa (1988)
Szerelem (1970)
Szerelmes csóka
Stílbútorkanyar
Szeget szeggel (1978)
Pjotruska
Petki Farkas leányai
Novellafüzér Hunyady Sándor írásaiból
Márciusi szél
Máról holnapra
Magyar Parnasszus (1970)
Madarat tartunk
Magunk szegénysége
Magyar jakobinusok
Rezeda Kázmér szép élete
Közel a kés
Kőmíves Kelemen fia
Köd (1986)
Két ló bitangságban
Kutyaharapás szőrivel
Kártyavár
Játszani is engedd
Isten malmai
Isten teremtményei
Ingázók
Heltai Jenő elbeszélései
Heten vagyunk
Harangos kút
Hamisjátékosok
Erzsébet
Elhivatottság
Elindult szeptemberben
Egy modern kisasszony antik köntösben
Csőszfogadás – Osztozkodás
A táltosfiú
A tengerszemű hölgy (1975)
A rulettkirály
A rátótiak
A portás bocsánatot kér – Főúr, írja a többihez
A mélység lakói
A kalaposnő és a grófné keresztfia
A hóhér halála
A hasznosi kincsásás
A Himnusz költője: Kölcsey Ferenc
A báróné ténsasszony
A csizma – Súlyos testi sértés – Ne alkudozzunk a szerelemben! – A nagyevő
A bolondok
en_USENG