„Mi újság a rádió körül” változatai közötti eltérés

A Rádiójáték wikiből
(Új oldal, tartalma: „ A világ egész rádióközönsége a luzerni rádióértekezletre figyelt június havában. Az európai hírszóró állomások hullámhosszügyének rendezése volt a...”)
 
15. sor: 15. sor:
  
 
Az orosz rádióállomások műsorát eddig a német rádiólapok rendszeresen adták. Most az összes német rádiólap kiadói megegyeztek abban, hogy ezentúl az orosz rádióállomások műsorát nem közlik, miután azok túlnyomórészben kommunista propagandából állnak.
 
Az orosz rádióállomások műsorát eddig a német rádiólapok rendszeresen adták. Most az összes német rádiólap kiadói megegyeztek abban, hogy ezentúl az orosz rádióállomások műsorát nem közlik, miután azok túlnyomórészben kommunista propagandából állnak.
 +
 +
 +
[[Category:Törlendő lapok]]

A lap 2014. május 28., 11:41-kori változata


A világ egész rádióközönsége a luzerni rádióértekezletre figyelt június havában. Az európai hírszóró állomások hullámhosszügyének rendezése volt az értekezlet feladata. Öt hétig tanácskozott a konferencia, június 19-én ért véget. Bizonyos irányban folytatása volt a madridi értekezletnek, ahol a hírszóró rádió dolgában leginkább érdekelt kis államok már igen nagy harcot folytattak a szórakoztató rádió hullámsávjának kiszélesítéséért. A madridi konferenciát csak úgy tudták befejezni, hogy a luzerni értekezletnek felhatalmazást adtak az eddig kizárólagos hírszóró sáv oly értelmű kibővítésére, hogy a kizárólagos műsorszóró sávon kívül is elhelyezhessenek állomásokat. Nem akarjuk hosszasan elmondani azt a sok harcot, amely a luzerni értekezleten oly messzire kitolta a megegyezést. A lényeg a következő: új állomásokat idegen sávokban elhelyezni majdnem lehetetlennek bizonyult. Az értekezlet első három hetében a szétosztás kidolgozásával megbízott négytagú bizottság egyre csak készítette az újabb és újabb terveket, melyeket a tengerészeti, légiforgalmi és egyéb rádióérdekeltségek viszont sehogy sem akartak elfogadni; igen nagy nehézség mutatkozott a hosszú hullámok szétosztásánál is. (Az ezer méteren felüli hullámokat nevezzük így.) E hullámok hatósugara jóval nagyobb, mint a 200-600 méter közé eső hullámoké, természetes tehát,hogy a nagyobb területtel bíró államok mind szeretnének ilyen hosszú hullámot beszerezni. Az értekezlet azonban már a hosszú hullámok szétosztásának tervénél csődbe jutott. És így már nem is maradt ideje arra, hogy a sokkal több államot érdeklő középhullámok dolgával foglalkozzék. Valahogy azonban mégiscsak tárgyalni kellett. Ez a tárgyalás úgy történt, hogy az értekezlet egyik bizottsága megállapította azokat az általános alapelveket, melyeket az új szétosztásnál figyelembe kell venni. Így alakult ki az úgynevezett végleges terv, melynek lényege a következő: A nagy államok szétosztották egymás között a hullámhosszokat, úgy hogy azok őket 100 százalékig ki is elégítsék. Ehhez egy szigorú egyezményt készítettek, mely teljesen lehetetlenné teszi azt, hogy a hullámhosszok birtokában őket bárki is zavarhassa. Az elkészült tervnek január 15-én kellene életbe lépnie, feltéve azonban, hogy azt minden állam elfogadja. Eddig azonban már 7 állam visszautasította, köztük Magyarország is. A hét tiltakozó államhoz mások is fognak csatlakozni. A tiltakozás azt jelenti, hogy a visszautasító államok január 15-től kezdve jórészben megtartják régi hullámhosszukat, melyeket a terv másnak osztott ki. Ezért január 15-től kezdve el lehetünk készülve bizonyos zavarokra az európai szórakoztató rádióban. A terv nekünk, Magyarországnak három kizárólagos hullámhosszot adott: az első 549.5 m, a második 227.1 m, a harmadik 208.6 m. Az első és a harmadik hullámhossz lényegében már a prágai hullám szétosztásakor Magyarországé lett. Az új terv szerint Budapest II. részére kaptuk volna a 227 méteres hullámhosszat. Viszont ebben az esetben Nyíregyházát a többi közvetítő adóval együtt 208.6 méteren kellett volna működtetni. Ez az állapot a magyar műsorszóró rádió jövendő fejlődését tönkretette volna, Magyarország képviselője tehát nem fogadta el az új tervet. A német nemzetiszocialista kormány módosítja IV. Henrik francia királynak azt a népjóléti óhajtását, hogy vasárnap minden parasztnak hús főjjön a fazekában. A német kívánság más: Minden német házban rádió legyen. Ezt a kívánságot már erősen viszik a gyakorlati megvalósulás felé, készítik az úgynevezett népvevőt, vagy amint ők mondják, a Volksempfängert. A propagandaminisztérium minden egyes részletet megbeszélt a szakemberekkel és a vételi kísérletek az eddigi népvevő mintákkal erősen folynak. Százezer darab ilyen népvevő készüléket fognak hamarosan elkészíteni. Ezekből 75 ezer váltóáramra, 15 ezer egyenáramra és 10 ezer telepre készül. A váltóáramú rádió-vevőkészülék ára a beépített hangszóróval együtt 76 márkára van megállapítva, ami körülbelül 105 pengőnek felel meg. Marconi már évek óta foglalkozik a rövidhullámok kérdésével, s kísérleteinek java részét Elektra nevű jachtján végzi, ahova idegen ember nem léphet be. Nemrégiben teremtett újszerű rövidhullámú összeköttetést Castelgondolfo, a pápa nyaralóhelye és Vatikánváros között, legújabban pedig 57 cm-es hullámokkal kísérleteket 250 kilométer távolságra. Egyik legbensőbb munkatársa most nyilatkozott interjúban a kísérletek nagyszerű eredményeiről, és kijelentette, hogy a világ a rádió korszakának újabb nagy változása előtt áll. Az úgynevezett mikro-hullámok, amelyek lényegesen különböznek a Marconi által eddig használt rövid hullámoktól, 100 kilométeres körzetben minden anyagon, tehát a falon is keresztülhatolnak. Semmiféle akadály nem zavarja őket. Még azok a hosszú rádióhullámok sem, melyekkel útjukban találkoznak. Ez az új mikro-rádiórendszer teljesen független minden légköri hatástól. Elkülönülése olyan tökéletes, hogy a rajta történő adást arra illetéktelen ember nem is hallhatja. Ezenfelül igen nagy előnye van a rendszernek: hihetetlenül olcsó. Ha a mikrórádiót sikerül általánosan bevezetni, akkor nemcsak mindenkinek meglesz saját vevőkészüléke, hanem egyúttal a saját adókészüléke is. Az új rendszert eddig még csak néhány parti állomáson próbálták ki gyakorlatilag, de ha sikerül nagyobb távolságra is tökéletesíteni, - ami tiszta idő kérdése, - akkor a fennálló egész telefonhálózat feleslegessé válik, mert mindenkinek meglesz a lehetősége arra, hogy azzal az emberrel beszéljen, akivel akar. Marconi kísérleteivel már bizonyítékát adta annak, hogy a rádióhullámok hosszúságának nincsen alsó határa. A távolbalátás terén szintén beláthatatlan új területeket nyitnak meg ezek a mikrókísérletek. Eddig a hangoskép-közvetítésnek, vagy mondjuk a távolbalátásnak a fényinterferencia volt a legnagyobb akadálya. A mikrohullámoknál ez a zavaró tényező teljesen kiesik és így a távolbalátás tökéletesedése döntő lépésekkel megy előre. Az érdekes interjú a Magazin Digest című lapban jelent meg. A német rádió ismét bele akarja vinni a németség életébe a népdalt. A propagandaminisztérium megállapítása szerint a népdalok jó része feledésbe ment, vagy ha ismerik is azokat az emberek, nem éneklik. Helyettük a modern dalok kaptak lábra, melyek ellen most megindult az irtóhadjárat. A német rádióban állandóan tartanak népdaléneklési műsorszámokat, mert az egész népet rá akarják nevelni a népdaléneklésre, úgy hogy ebben a család minden nemzedéke és a társadalom minden osztálya egy legyen.

A gramofon egyre jobban terjed a világ minden rádiójában. Jó ideig az angol rádió adta a legkevesebb gramofont, a rádióhallgatók kívánságára azonban ott is egyre bővebb gramofonműsorszámot kell beiktatni. Az angol rádiónak 5000 darabból álló lemeztára van, a leggazdagabb lemezgyűjteménnyel azonban egy Christopher Stone nevű ember rendelkezik Angliában, 12000 lemezzel. Ritkaságait nagyon szívesen kölcsönadja a rádiónak.

Az orosz rádióállomások műsorát eddig a német rádiólapok rendszeresen adták. Most az összes német rádiólap kiadói megegyeztek abban, hogy ezentúl az orosz rádióállomások műsorát nem közlik, miután azok túlnyomórészben kommunista propagandából állnak.