Eötvös Loránd

A Rádiójáték wikiből

Rádiójáték

Írta: Munkácsy Magdolna

Rendező: Képesi József


A Gyermekrádió műsora


A szereposztásból: Eötvös József – Ajtay Andor, Eötvös Józsefné – Makay Margit, Eötvös Loránd – Darvas Iván, Horváth Gizella – Gordon Zsuzsa, Jedlik Ányos – Kovács Károly, Dezső – Sinkovits Imre, Ákos – Verebes Károly, Jenő – Pataky Jenő, Kálmán – Turgonyi Pál, Asszonyság – Orsolya Erzsi, Kocsis – Vidó János, Hans – Horváth Tivadar, Pálfy Iván dékán – Horváth Jenő, Ádám bácsi, pedellus – Harkányi Ödön


Haladó nagyjaink sorában a legnagyobbak között tiszteljük Eötvös Lorándot, a híres magyar fizikust és pedagógust. 1848-ban született. Jogásznak készül, de hamarosan a természettudományos pályára lép. Tanulmányait Heidelbergben folytatja. Itt fejlődik ki tudományos munkásságának jellegzetessége: a pontos kísérleti megfigyelés, a mérések nagyrabecsülése, az elmélet és a gyakorlat állandó összekapcsolása. Doktori vizsgájának letétele után hazajön. Alig 23 éves, amikor egyetemi tanárrá nevezik ki. Eötvös nevét nagyjelentőségű felfedezése, az úgynevezett Eötvös-féle törvény, és találmánya, az Eötvös-féle gravitációs inga tette híressé. 1919. április 9-én meghalt. A magyar proletárdiktatúra, mint a Tanácsköztársaság első nagy halottját temette el. „Ő sokkal több volt a tudósnál… Ő nagy ember volt.”


1955. április 6., szerda, 15:20-16:00

Kossuth Rádió