A rágalom iskolája (1956)

A Rádiójáték wikiből


A rágalom iskolája

Sheridan komédiája

Fordította és a bevezetőt írta: Hubay Miklós

Elmondja: Somló István

Rendező: Lányi Andor

Szereposztás:

Surface Olivér - Timár József

József - Kállai Ferenc

Károly - Gábor Miklós

Teasle Péter - Ajtay Andor

Teaslené - Tolnay Klári

Mária - Sütő Irén

Sneerwellné - Mezey Mária

Candourné - Somogy Erzsi

Crabtree - Rajczy Lajos

Benjamin - Rátonyi Róbert

Careless - Greguss Zoltán

Snake - Rozsos István

Mózes - Lengyel Vilmos

Rowley - Farkas Antal

Harry - Poór Miklós

Hossz: 100 perc

Időpont: 1956. január 9., 20:20

Ismétlés: 1957.

Hely: Kossuth-Rádió

Ismertető: Magyar Rádió XII. évf., 1. szám, pp. 5.

A Rádiószínház nagy hete:

Az új esztendő második hetében, a körülmények sajátos alakulása folytán, három bemutató előadást is tart rádiószínházunk. A magyar közönség rádiódramaturgiánk műsorából ismerkedhet meg először a nemrég Nobel-díjjal kitüntetett világhírű izlandi író, HALLDOR LAXNESS „Az eladott bölcsődal” c. drámájával. Laxness ebben az amerikanizálási propaganda ellen emeli fel szavát, amely kis népek ősi kultúráját romlással fenyegeti, s még a bölcsődal is rikoltó jazzmuzsikát „varázsol”. Vasárnap, K 20:20) A XVIII. Század Angliájának pletykás, rágalmazó polgárait leplezi le a nagy angol drámaíró Richard Brinsley SHERIDAN. Főműve „A rágalom iskolája” c. szatírikus komédiája, halhatatlan tanítómestere, Moliére szellemében pellengérezi ki korának szinte szentesített bűneit. Ugyanakkor nagy szeretettel ábrázolja a józan ész és a tiszta szív győzelmét, az ármánykodókon aratott diadalát is. (Hétfő, K 20:20) Harmadik bemutató előadásunk TOLNAI LAJOS „Jubilánsok” c. kisregényének rádióváltozata. Az elmúlt időkben agyon hallgatott Tolnai Lajos bátor úttörője a magyar feudális-kapitalista társadalmat szenvedélyes bírálattal leleplező irodalomnak, a magyar realista regényírásnak. A Jubilánsok is lobogó vádirat a XIX. Századvég uralkodó osztályai ellen, kíméletlen erkölcsrajza egy kisváros tisztességtelen vezetőinek, haszonleső, negyzoló, képmutató polgárainak. (Csüt. K 20:16) Magyar Rádió, XII. évf., 1.szám, pp. 4-5. (szerző nincs megadva)