A Guszev-ügy

A Rádiójáték wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Balogh (vitalap | szerkesztései) 2013. június 26., 17:35-kor történt szerkesztése után volt.

Bemutató előadás a studióban

Százados forradalom

A GUSZEV-ÜGY

Rádiójáték

Illés Béla történelmi elbeszéléséből írta: Bihari Klára

Rendező: Várkonyi Zoltán

Személyek: Alexej Guszev, sztázados – Szabó Sándor, Demidov herceg – Somló István, Eszterházy herceg – Pálóczy László, Anna, fogadott leánya – Szemere Vera, Zichy Agenor gróf – Ungvári László, Vinogradov őrmester – Pécsi Sándor, Vértestiszt – kamarás Gyula, Ezredes – Szegedi-Szabó István, Pópa – Vándori Gusztáv, Porkoláb – Bárdi Ödön, Volkov kapitány – Fábri nZoltán, Tihomirov főhadnagy – Zách János, német komisszár – Jákó Pál, magyar nemzetőr – Viola Mihály,m Lavruska – Palotai István, falkamester – Fellegi István, magyar rab – Bagó László, börtönőr – Galgóczai Imre, Dimitrij – Földes Péter, Gavrila – Szalay Pál, Mityka – Bay Gyula, Terentyev – farkas László

Rövid tartalom: A cári önkény Magyarországra vezényli a katonái körében nagy népszerűségnek örvendő Guszev-kapitányt. Egyszer márt járt nálunk fiatalabb éveiben, s beleszeretett egy Eszterházy-lányba. Demokratikus magatartása miatt azonban hazaküldték szolgálattétrelre egy büntetőszázadba. Évek múlva Kievben találkozik újra régi szerelmével, de most már végleg elválnak útjaik. Guszev kapitány látja és hirdeti katonái körében a cári intervenció értéktelenségét, s szolidaritást vállal a magyar szabadságharc eszméivel. Amikor az a hangulat lesz úrrá csapatában, hogy inkábba Habsburgok önkényuralma ellen kellene harcolniuk, mint a magyar nép ellen, Guszevet haditörvényszék elé állítják, amely halálra ítéli.

1948. április 29. 19.00-, BUDAPEST I. 60 perc

Ismétlés: 1948. augusztus 18., BUDAPEST II.