A Guszev-ügy

A Rádiójáték wikiből

1948. április 29. BUDAPEST I. 19:00

Bemutató előadás a stúdióban

Százados forradalom

A GUSZEV-ÜGY

Rádiójáték

Illés Béla történelmi elbeszéléséből írta: Bihari Klára

Rendező: Várkonyi Zoltán

Személyek: Alexej Guszev; százados – Szabó Sándor; Demidov herceg – Somló István; Eszterházy herceg – Pálóczy László; Anna, fogadott leánya – Szemere Vera; Zichy Agenor gróf – Ungvári László; Vinogradov őrmester – Pécsi Sándor; vértestiszt – Kamarás Gyula; ezredes – Szegedi-Szabó István; Pópa – Vándori Gusztáv; Porkoláb – Bárdi Ödön; Volkov kapitány – Fábri Zoltán; Tihomirov főhadnagy – Zách János; német komisszár – Jákó Pál; magyar nemzetőr – Viola Mihály; Lavruska – Palotai István; falkamester – Fellegi István; magyar rab – Bagó László; börtönőr – Galgóczai Imre; Dimitrij – Földes Péter; Gavrila – Szalay Pál; Mityka – Bay Gyula; Terentyev – Farkas László

Rövid tartalom: A cári önkény Magyarországra vezénylik, a katonái körében nagy népszerűségnek örvendő, Guszev-kapitányt. Egyszer márt járt nálunk fiatalabb éveiben, s beleszeretett egy Eszterházy-lányba. Demokratikus magatartása miatt azonban hazaküldték szolgálattételre egy büntetőszázadba. Évek múlva Kijevben találkozik újra régi szerelmével, de most már végleg elválnak útjaik. Guszev kapitány látja és hirdeti katonái körében a cári intervenció értéktelenségét, s szolidaritást vállal a magyar szabadságharc eszméivel. Amikor az a hangulat lesz úrrá csapatában, hogy inkább a Habsburgok önkényuralma ellen kellene harcolniuk, mint a magyar nép ellen, Guszevet haditörvényszék elé állítják, amely halálra ítéli.

Hossz: 60 perc

Ismétlés: 1948. augusztus 18., BUDAPEST II.