„Szikrából pattan ki a láng.”; A szociális irodalom műhelyei Franciaországban